Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Inskränkt Lov skulle hota mångfald

Publicerad: 21 juni 2013, 09:00

Företagarna presenterar i nya rapporten Får vi Lov? uppdaterade siffror från SCB om strukturutvecklingen inom den privata vård- och omsorgssektorn.


Under flera år har koncentrationen tilltagit, då småföretag tappat marknadsandelar till stora koncerner. Rapporten visar att den utvecklingen förefaller ha avstannat under 2010. En bidragande orsak till detta är införandet av Lov, lagen om valfrihetssystem, som trädde i kraft den 1 januari 2009.

I socialdemokraternas så kallade framtidskontrakt står bland annat att Lov bör förändras så att fri etablering inte längre ska vara möjlig. Vad blir kvar av Lov? Grundtanken är den fria etableringsrätten för alla aktörer som uppfyller de krav på kvalitet och annat som kommuner och landsting har satt upp.

Denna fria etablering är av central betydelse för nya, små företag, som kan träda in på marknaden och erbjuda medborgarna sina välfärdstjänster när de själva är redo för det. Om kommuner och landsting själva ska avgöra att upphandlingar och valfrihetssystem ska riktas till enbart icke vinstdrivande aktörer blir det kontraproduktivt. Att utestänga vinstdrivande företag framstår som mycket tveksamt ur ett EU-rättsligt perspektiv.

Lov har bidragit till fler små ägarledda företag, ökad mångfald och dämpad ägarkoncentration. De offentliga aktörerna är fortfarande i särklass störst på vård- och omsorgsmarknaden, med nästan 90 procent av marknaden. Många medborgare uppskattar att själva få välja utförare av vård och omsorg. Det finns därför goda skäl för att bevara Lov i dess nuvarande form.

För att skapa förutsättningar för verklig mångfald och småföretagande är det vidare viktigt att de valfrihetssystem som sjösätts präglas av konkurrensneutralitet mellan alla aktörer, och rimliga ersättningsnivåer.

Det finns många väl fungerande och uppskattade privata verksamheter i svensk vård och omsorg. Entreprenörer och företag behöver dock långsiktiga och stabila spelregler för att investera i sin befintliga verksamhet eller ta steget in på en marknad.

Den politiska osäkerheten riskerar att hämma utvecklingen av nya företag inom vård- och omsorgssektorn. Det är synd för såväl alla de medborgare som uppskattar valfrihet och mångfald som för alla de vårdentreprenörer, ofta kvinnor, som driver eller skulle vilja starta företag och utveckla verksamheter inom denna sektor.

Givetvis ska all vård och omsorg som erbjuds genomsyras av god kvalitet. Det säkerställer man dock bäst genom att fokusera på genomtänkta kvalitetskrav som alla utförare, såväl privata som offentliga, ska uppfylla och sedan konsekvent följa upp dem. Inte genom att urholka Lov med begränsad mångfald och valfrihet som följd.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev