Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Inte rimligt att alla läkare får förskriva allting

Publicerad: 7 maj 2008, 05:09

REPLIK Anders Åkesson besvarar Mikael Hoffmanns inlägg i Dagens Medicin nr 17/08.


Mikael Hoffman, chef på Nepi, anser att mitt förslag om en begränsad förskrivningsrätt för läkare är helt verkningslöst. Enligt Hoffman skulle detta varken öka den medicinska kvaliteten eller minska kostnadsutvecklingen för landstingen inom läkemedelsområdet.

Hoffman och flera andra läkare verkar tro att detta är min enda lösning för att skapa högre kvalitet och bättre hälsoekonomi – så är det inte.

Några av de insatser vi gör i Region Skåne är regelbundna läkemedelsgenomgångar hos äldre, förskrivarstöd och ett utvecklat arbete inom de terapigrupper som finns i Skåne. Vi har också satt igång ett politiskt arbete med att göra vården mer hälsofrämjande eftersom vi vet att en vård som i högre grad involverar kost och motion också minskar läkemedelsanvändningen.

Sammantaget görs alltså ett flertal insatser inom läkemedels­området i Skåne – men vi är inte nöjda.
arbetet med en mer hälsofrämjande vård måste stärkas ytterligare. Detta tillsammans med ett än bättre enskilt stöd i förskrivningen och en information obunden från läke­medelsproducenterna är nödvändiga åtgärder i framtiden och fördelen är att vi kan hantera dessa frågor på regional nivå.
Däremot efterlyser jag fler framåtsyftande förslag från regeringen, men att förvänta sig att man från det hållet skulle våga begränsa rätten till förskrivning verkar inte sannolikt.

Efter min debattartikel i DM nr 15/08 har jag fått ett flertal brev som ifrågasätter min rätt att över huvud taget tycka till i denna fråga. Som skåningarnas företrädare ser jag det dock som min plikt att värna vårdkvaliteten och en god ekonomisk hushållning på lång sikt – i annat fall skulle jag missköta mitt uppdrag.

Min tanke med att begränsa förskrivningsrätten för läkare har sin källa i just detta uppdrag. Det kan inte vara rimligt att man som exempelvis psykiater har obegränsad rätt till alla nya reumaläkemedel.

En bättre ordning vore i stället att varje läkare kunde förskriva ett allmänt basutbud och att läkemedel som är nya och oprövade – och därmed dyra - och som kräver stor kunskap att förskriva finns i ett annat spår. Dessutom finns det skäl att utreda om alla läkare ska ha rätt att förskriva all slags antibiotika – med tanke på de ökande problemen med resistens.

Jag föreslog också att man skulle utreda om specialistsköterskor och barnmorskor ska få möjlighet att förskriva fler enkla läkemedel helt på egen hand eller efter att en läkare tidigare satt in medicinen.

Till dessa grupper finns också anledning att koppla sjukgymnaster som skulle kunna ges möjligheten att förskriva antiinflammatoriska läkemedel. Då skulle kvaliteten och tillgängligheten till vården öka.

Anders Åkesson

Anders Åkesson
är regionråd (mp) i Region Skåne.

Tidigare inlägg:

Begränsad förskrivning sänker inte notan
Begränsa läkarnas förskrivningsrätt

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev