Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Internationell policy viktig för svenska läkare”

Publicerad: 3 juli 2017, 06:17

Stefan Lindgren och Maria Belikova.

"Det är mycket angeläget att regeringen agerar för ett internationellt erkännande av ackrediteringsprocessen av läkarutbildningsprogrammen i Sverige", skriver Stefan Lindgren och Maria Belikova.


Ämnen i artikeln:

Svenska läkaresällskapet

Läkaryrket är globalt och den internationella rörligheten av läkare ökar kontinuerligt. Antalet läkarutbildningsprogram i världen ökar mycket snabbt, på ett delvis svåröverskådligt sätt. Läkare med examina från dessa program söker sig ofta utomlands för fortsatt utbildning, forskning eller yrkesverksamhet. Patienter och huvudmän behöver kunna förlita sig på att utfärdade examina motsvarar förväntad och faktisk kompetens. Därför har ackrediteringar av läkarutbildningar fått ökad betydelse.

Det räcker dock inte med en formell ackreditering för ett internationellt erkännande. Ackrediteringen måste vara transparent, oberoende av politisk styrning och genomföras i enlighet med internationell standard. Så är det inte överallt.

World Federation for Medical Education, WFME, har därför tagit ett initiativ till att skapa och organisera en granskningsprocess av ackrediteringsorganisationer, för att värdera om de arbetar på ett internationellt överenskommet sätt. Bland annat har Educational Commission for Foreign Medical Graduates, ECFMG, den organisation i USA som ger tillstånd för läkare med utländsk examen att fortsätta sin utbildning eller arbeta i USA, anslutit sig till denna process.

Det innebär i praktiken att från år 2023 kommer endast läkare med examen från ett utländskt lärosäte som ackrediterats av en organisation som granskats och godkänts av WFME att accepteras av ECFMG.

Dekanerna från landets alla lärosäten med läkarutbildning samt Ordförandekonventet för medicine studerande i Sverige, Omsis, har tillskrivit Universitetskanslersämbetet, UKÄ, med önskemål om att UKÄ ska initiera en process för att myndighetens ackrediteringsprocess av svenska läkarprogram ska få ett internationellt erkännande genom en granskning från WFME. UKÄ inser det angelägna, men anser inte att det ligger inom myndighetens uppdrag.

Svenska läkaresällskapet och studentorganisationen Omsis ser det som mycket angeläget att regeringen agerar för ett internationellt erkännande av ackrediteringsprocessen av läkarutbildningsprogrammen i Sverige.

Det finns två huvudskäl:

1. Gå före och visa vägen
Sverige bör som uttryck för internationell solidaritet ansluta sig till den internationella policy med granskning och erkännande av ackrediteringsprocesser för läkarutbildningar som utvecklats. För att kunna ställa krav på utbildningar med tvivelaktig kvalitet internationellt är det avgörande viktigt att länder som Sverige med ackrediteringssystem av god kvalitet går före och anmäler sitt intresse av internationell granskning.

2. Säkra internationell rörlighet

Om ingenting görs kommer arbetsmarknaden och möjligheten till vidare utbildning och forskning i bland annat USA vara stängd för läkare med svensk läkarexamen från 2023. Något som hindrar den fria internationella rörligheten för läkare och som dessutom kommer att påverka kunskapsutvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård. Sannolikheten är även hög att flera andra länder följer efter USA.

Vi uppmanar därför Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, att agera i denna fråga som är av största betydelse för patientsäkerheten, den internationella solidariteten och våra blivande läkare.

Stefan Lindgren, ordförande Svenska läkaresällskapet
Maria Belikova, generalsekreterare Ordförandekonventet för medicine studerande i Sverige, Omsis

STEFAN LINDGREN OCH MARIA BELIKOVA

Ämnen i artikeln:

Svenska läkaresällskapet

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev