lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Involvera vårdpersonal i inköpsprocessen”

För att upphandla relevant teknik är det viktigt att vårdpersonal och patienter involveras, skriver Julia Öhman, ansvarig för diabetesgruppen hos Swedish Medtech, i en replik.

Publicerad: 28 mars 2022, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Julia Öhman, jurist och ansvarig för diabetes­gruppen hos Swedish Medtech. Foto: Bosse Johansson


Ämnen i artikeln:

Swedish MedtechDiabetes typ 1Diabetes typ 2

Vi har tagit del av den debattartikel i Dagens Medicin nr 10/22 där Agneta Lindberg, ordförande för Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, SFSD, beskriver sin arbetssituation som diabetessjuksköterska och de utmaningar hon möter. 

Vi delar den frustration Agneta Lindberg uttrycker om att vårdpersonal tvingas agera teknisk support. 

Läs också: Svårt för regionjurister att följa lagen

Teknikanvändning där patienten själv tar ett stort ansvar för monitorering och behandling kan innebära utmaningar för vården. Samtidigt måste vi komma ihåg varför vi gör det här.

1. Jämlik vård är att möta patientens behov

Diabetesområdet är ett gott exempel på hur snabbt medicintekniken utvecklas. Där har patienters och anhörigas behov drivit på mycket av den utveckling vi ser i dag med syftet att förbättra livskvaliteten och hälsan för diabetespatienten. Digitaliseringen ger möjlighet till ökad självständighet, delaktighet och inflytande för den enskilde patienten. Målet måste vara att skapa en jämlik vård och för det krävs att vården kan erbjuda lösningar anpassade till den enskilda patientens behov och förutsättningar. 

Jämlik vård kräver även att tekniken ger vårdgivaren information om patientens hälsotillstånd och sjukdomshistoria. Här måste industrin jobba tillsammans med vården för att säkerställa tillgång till relevanta patientdata.  

2. Möjliggör att tekniken kan användas på det sätt den är avsedd för

Utmaningarna är inte bara tekniska utan precis som det pekats på i en annan artikel, Svårt för regionjurister att följa lagen i Dagens Medicin nr 11/22, så finns det en mängd regleringar som styr patientdatahantering i vården. 

Swedish Medtech ser en rad utmaningar vad gäller delning av patientdata, molntjänster, tredjelandsöverföringar med mera. En del av problemet ligger i tolkningen av regelverken, en annan i att lagstiftningen på hälsodataområdet halkat efter – den måste moderniseras så att den inte står i vägen för implementering av ny teknik i vården. 

Men med detta sagt: vi har i dag en stark lagstiftning på området genom den medicintekniska förordningen, MDR, som även innefattar regler kring dataskydd. De medicintekniska företagen har en skyldighet att efterleva både MDR och GDPR och samtidigt skapa förutsättningar för vården att möta kraven i Patientdatalagen. 

3. Dialog är vägen framåt

Dialog är lösningen på många av problemen. För att upphandla relevant teknik för patienten och vården är det viktigt att involvera vårdpersonal och patienter i inköpsprocessen. Företagen kan och vill vara en partner i utvecklingen av vården och omsorgen. Tillsammans kan vi lösa de här utmaningarna. 

Julia Öhman, jurist och ansvarig för diabetesgruppen hos Swedish Medtech

Läs hela debatten:

”Ska vi acceptera att diabetesvården styrs av industrin?”

 

”Utbilda ombud avseende medicinteknik”

Kommentar:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev