Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag11.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”IPL borde vara obligatoriskt i alla vårdutbildningar”

Publicerad: 9 december 2019, 13:23

Isidora Vera Valencia, Sveriges arbetsterapeutstudenter. Jennifer Johansson, Sveriges arbetsterapeutstudenter. Ida Kåhlin, ordförande Sveriges arbetsterapeuter.

Foto: Javiera Vera, Jessica Johansson, Jonas Malmström, Andrey Popov (genrebild)

Vi anser inte att nuvarande inslag av interprofessionellt lärande, IPL, räcker för att förbereda dagens studenter för morgondagens behov, skriver tre debattörer.


Hög interprofessionell kompetens kommer att bli än mer centralt i framtidens hälso- och sjukvård. Detta kräver att studenter redan under grundutbildningen får gedigen träning i att jobba interaktivt i team med andra professioner. Tyvärr varierar omfattningen av det interprofessionella lärandet, IPL, kraftigt mellan arbetsterapeutprogrammen, visar en ny kartläggning av Sveriges arbetsterapeutstudenter.

Sveriges arbetsterapeutstudenter har under flera år arbetat för att belysa det ökande behovet av IPL, inte minst som en del av nätverket Sveriges hälso- och sjukvårdsstudenter, vars huvudsyfte är att lyfta betydelsen av interprofessionellt lärande. Vikten för studenter av att delta i interprofessionella utbildningsmoment lyfts även i det första delbetänkandet av utredningen God och nära vård. Enligt delbetänkandet kan sådana utbildningsmoment ”ses som en god början på att skaffa sig interprofessionell kompetens”, vilket beskrivs som en framgångsfaktor för framtidens hälso- och sjukvård.

Kartläggningen, som nyligen genomförts vid Sveriges åtta arbetsterapeutprogram, visar att samtliga har inslag av IPL men att omfattningen och innehållet kraftigt varierar. I samma undersökning framhåller representanter för arbetsterapeutprogrammen vikten av IPL och en gemensam strävan efter att utöka och utveckla inslagen i arbetsterapeuters grundutbildning. Det är lovande, men tyvärr vittnar flera om att utvecklingen hindras av i första hand logistiska orsaker. Inte minst till följd av svårigheter att koordinera de olika hälso- och sjukvårdsutbildningarna med varandra.

Vi anser inte att nuvarande inslag av IPL räcker för att förbereda dagens studenter för morgondagens behov. Framtidens hälso- och sjukvård kommer fullt ut att behöva ta tillvara på kompetensen hos alla professioner på ett mycket mer effektivt sätt än vad som sker i dag. För att möjliggöra detta krävs en förståelse för varandras kunskaper, funktioner och roller. Därför borde IPL vara en prioriterad och obligatorisk del av alla hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Vi vill understryka att en sådan ambition inte uppfylls genom att studenter från flera professionsutbildningar vistas på samma arbetsplats under exempelvis verksamhetsförlagd utbildning. Alltför många studenter vittnar om att de får arbeta parallellt snarare än interaktivt. Det behöver skapas förutsättningar för studenter att jobba tillsammans på riktigt – att få lära med, av och om varandra i arbetet mot gemensamma mål.

För att morgondagens yrkesutövare ska känna trygghet inför framtida utmaningar behövs större satsningar på interprofessionell kompetens redan under grundutbildningen. Det handlar i förlängningen om patientsäkerhet och vårdkvalitet.

ISIDORA VERA VALENCIA, JENNIFER JOHANSSON, IDA KÅHLIN

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev