Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Irrationella flöden leder till irrvägar i vården”

Det finns få incitament för att uppmuntra vårdgivare att ge patienterna så korta och smidiga vårdflöden som möjligt, skriver Marianne Hanning och Catharina Barkman. (1 kommentar)

Publicerad: 28 juni 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Catharina Barkman, kanslichef för Forum för health policy.

Foto: Getty Images


Ämnen i artikeln:

IvoVård- och omsorgsanalysRegion Halland

Många patienter vittnar om att de bollas runt i vården, tvingas upprepa sina sjukdomshistorier och ta samma prover flera gånger, för att så småningom komma till rätt ställe. Vad vet vi om hur flödena i vården fungerar? Det är en ofta bortglömd fråga trots att smidiga flöden borgar för ett effektivt resursutnyttjande och framför allt en god omvårdnad av patienterna.

I en rapport från Forum för health policy, skriven av artikelförfattarna och publicerad i dag, konstaterar vi att irrvägarna i vården har uppmärksammats för lite trots potential för bättre och mer kostnadseffektiv vård.

Läs också: Nytt team hjälper barn med komplexa behov 

Vi har med hjälp av befintliga studier och statistik studerat det vi har kallat ”irrvägar” i vården. Med irrvägar menar vi att vården är ineffektiv i den meningen att patienterna utsätts för onödig väntan, blir hänvisade till fel instans, hamnar ”mellan stolarna”, tvingas upprepa sin sjukdomshistoria, göra om undersökningar eller utsättas för onödiga risker. Särskilt problematiskt blir det för dem som dessutom har felaktig diagnos eller där diagnosen är osäker.

Kunskapsinnehållet inom sjukvården ökar exponentiellt. Komplexiteten i vården och det faktum att allt fler lever med en eller flera långvariga sjukdomar ställer ökade krav på samordning mellan vårdnivåer och vårdgivare. Vår genomgång visar dock att såväl Inspektionen för vård och omsorg, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, patientnämnderna och revisorerna i olika regioner återkommande påtalar brister i vårdens olika övergångar: mellan olika vårdgivare, men också mellan en vårdgivares olika enheter.

Remissförfarandet är ett viktigt verktyg för samordningen av vården. Vår genomgång av remissförfarandet i vården visar att det visserligen finns regelverk, men att följsamheten till dessa brister och att det sällan görs någon analys av remissernas funktionalitet och kvalitet. Trots att det finns utvecklade system för digitala remisser är det fortfarande vanligt att remisser skickas med brev och de digitala remisser som förekommer är endast en elektronisk översättning av pappersremissen. Här borde det finnas förutsättningar för att utveckla informationen i den digitala remissen och snabb återkoppling mellan allmänläkare och specialist. Internationella erfarenheter av detta är positiva.

Såväl patienter som anställda inom vården lyfter i olika enkäter och undersökningar fram brister i kommunikation och information som problemområden. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterade också i rapporten Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv, 2015, att kommunikationen mellan primärvården och den öppna och slutna specialistvården i Sverige fungerar betydligt sämre än i andra länder.

En förutsättning för att det ska vara möjligt att följa och styra olika vårdförlopp är att det finns aktuella och adekvata data över olika delar i förloppet och att dessa går att koppla samman. Trots att olika nationella utvecklingsarbeten pågått i decennier, saknas emellertid fortfarande ett nationellt överenskommet informationssystem som har en processtödjande infrastruktur som ger underlag för styrning och beslutsfattande på olika vårdnivåer.

I regionernas informationssystem finns mängder av data, men de används inte till sin fulla potential. Ett exempel på nytänkande när det gäller att utnyttja befintliga data som stöd i vårdarbetet är det som i Region Halland kommit att kallas informationsdriven vård och där artificiell intelligens, AI, används för att göra analyser.

Något som också slagit oss under arbetet med rapporten är att det finns få incitament för att uppmuntra vårdgivare till att ge patienterna så korta och smidiga vårdflöden som möjligt. Irrvägarna i primärvården där utredningarna kan ta många månader kan också bidra till att patienter tröttnar och åker in till akuten. 

Samordning och samarbete är honnörsord som ofta uttalas. I rapporten kan vi konstatera att alltför få studier har gjorts av hur olika satsningar påverkat samordning, koordination och information till patienterna och att kunskapen om vårdens flöden och olika vårdförlopp är alltför bristfällig. Detta kan vara en orsak till att svenska patienter fortfarande upplever problem kopplade till bristande information, kontinuitet och långa väntetider.

Marianne Hanning, fil dr

Catharina Barkman, kanslichef, Forum för health policy 

Läs övriga inlägg:

”Problemet är inte pappersremisser”

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten?

Klicka här!

Kommentarer publiceras dagtid vardagar efter granskning.

 

2022-06-30

”Smartare” remisser där där relevant information kommer med i större utsträckning än idag kan säkerligen bidra till ”rätt från början” och snabbare flöden.

Vad som idag också är ett problem är svårigheten att få kontakt med andra vårdenheter. Många gånger är man som läkare hänvisad till samma telefonnummer som patienterna och tvingas in i TeleQ och liknande hinder. Att snabbt och enkelt kunna slå en signal till exempelvis en läkare inom en annan specialitet skulle dessutom minska behovet av att skicka remisser vars hantering tar tid. Börja med de enkla lösningarna innan siktet ställs in på avancerade AI-lösningar. Se till att telefonnummer för oss inom sjukvården finns lätt tillgängliga så att vi i steg ett kan prata med varandra direkt. Svårare än så behöver det inte vara för att påtagligt förbättra flödena och snabbare kunna ge patienterna rätt utredning och behandling.

Göran Modin

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev