lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ivermektin skulle kunna vara det som avslutar pandemin”

Vi anser att Läkemedelsverket ska följa Tjeckiens, Slovakiens och flera andra länders exempel och godkänna ivermektin som behandling mot covid-19, skriver tre läkare. (23 kommentarer)

Publicerad: 20 juli 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Magnus Burling, specialist i allmänmedicin. Hans Zingmark, specialist i intern- och lungmedicin. Sture Blomberg, specialist i anestesi och intensivvård, docent.


Att inte ha någon fungerande tidig behandling eller profylax att använda mot covid-19 har vi upplevt vara en stor frustration. Rädslan för denna sjukdom har skapat en desperation och oro som vi inte skådat tidigare. Verktygslådan för att lindra denna oro har gapat tom. Vi anser att läkemedlet ivermektin skulle kunna fylla detta tomrum.

Tidigt under covid-19-pandemin bildades i USA en akut arbetsgrupp under namnet The Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC Alliance). Det var en grupp välrenommerade intensivvårdsläkare med kompetens framförallt gällande svåra infektioner. I samarbete med kollegor runt om i hela världen utbyttes erfarenheter, och behandlingsprotokoll utarbetades, varav flera används av sjukvården världen över och så även i Sverige, (1,2). Redan tidigt under pandemin diskuterades ivermektin och flertalet studier har påvisat dess positiva effekt både som behandling men också som prevention mot covid-19 (1). I december förra året publicerade FLCCC en sammanfattande artikel om ivermektin som rekommenderar läkemedlet (3).

Läs också: Förstörda lungor i pandemins spår  

Ivermektin är ett välkänt läkemedel som är godkänt mot parasiter av WHO, EMA och FDA (den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket). Preparatet upptäcktes på 1970-talet och dess upphovsmän erhöll år 2015 nobelpriset i medicin (4). Ivermektin används flitigt i låg- och medelinkomstländer för att behandla maskinfektioner (5,6). 

Medicinen är billig (100 till 200 kronor per behandling) och läkemedlet är upptaget på WHO:s lista över essentiella mediciner (7). Totalt har cirka 3 miljarder doser av ivermektin distribuerats (8) och i dess vanliga dos (0,2-0,4 mg/kg) anses substansen extremt säker att använda på människor (9,10).

Den har även visat sig ha antivirala och antiinflammatoriska egenskaper som ytterligare har utvidgat dess användningsområde (11). 

Till dags dato finns 102 studier gällande ivermektins effekt på covid-19. 64 av dessa studier jämför ivermektin-behandling mot en kontrollgrupp och 62 är peer-reviewed.  Totalt har 585 forskare och 22 425 patienter ingått i studierna. Alla studier finns samlade i en databas som ständigt uppdateras. (12)

Sammanfattningsvis visar studierna när ivermektin jämförs med kontrollgrupp följande (12):

• 85 procents förbättring i 14 profylaxstudier

• 74 procents förbättring i 26 studier av tidig behandling

• 46 procents förbättring i 22 studier av sen behandling

• 69 procents förbättring i 24 studiers mortalitetsresultat

• 62 procents förbättring i 32 randomiserade kontrollerande studier 

Då vi vänt oss till Läkemedelsverket med förfrågan om ivermektin mot covid-19 har de hänvisat till deras europeiska motsvarighet , EMA, som avrått från behandling med ivermektin.(14)

Detta har inte hindrat att både Tjeckiens och Slovakiens nationella läkemedelsverk godkänt ivermektin för behandling mot covid-19.(14,15)

Ivermektin har godkänts för behandling av flera länder och regioner runt om i världen.(16)

EMA:s skäl till att avråda från ivermektin har bemötts av FLCCC, som övertygande visar att beslutet inte är baserat på en helhetsbild utan att man valt ut några få studier med liten eller utebliven positiv effekt utan att ha sett till helheten. (13)

Vi har även vänt oss till Svenska infektionsläkarföreningen som efter fyra månader fortfarande inte besvarat våra frågor om ivermektin som möjlig behandling.

Vi anser att Läkemedelsverket ska följa Tjeckiens, Slovakiens och flera andra länders exempel och godkänna ivermektin som behandling mot covid-19 (16).

I våra ögon skulle ivermektin kunna vara det som avslutar pandemin.

Magnus Burling, specialist i allmänmedicin

Hans Zingmark, specialist i intern- och lungmedicin

Sture Blomberg, specialist i anestesi och intensivvård, docent

Följ Dagens Medicins bevakning av covid-19

Läs också: Trötthet och doftbortfall vanligaste symtomen ett år efter covid-19 

Referenser:

1. https://covid19criticalcare.com

2. https://infektion.net/wp-content/uploads/2021/03/nationella-covid-mar-2021-revision-210307.pdf

3. Kory., P. Meduri, G. U., Varon, J. et al (2020). Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and treatment of COVID-19. (www.flccc.net)

4. https://www.nobelprize.org/uploads/2018/07/advanced-medicineprize2015.pdf 

5. Barrows NJ, Campos RK, Powell ST, et al. A screen of FDA-approved drugs for inhibitors of zika virus infec- tion. Cell Host Microbe. 2016;20:259–270.

6. Conterno LO, Turchi MD, Corrêa I, et al. Anthelmintic drugs for treating ascariasis. Cochrane Database Syst Rev. 2020;1. doi: 10.1002/14651858.CD010599.pub2.

7. World Health Organization. 21st Model List of Essential Medicines. Geneva, Switzerland; 2019. Available at: https://www.who.int/publications/i/item/ WHOMVPEMPIAU2019.06. Accessed January 26, 2021.

8. Nicolas P, Maia MF, Bassat Q, et al. Safety of oral iver- mectin during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health. 2020;8:e92–e100.

9. Banerjee K, Nandy M, Dalai CK, et al. The battle against covid 19 pandemic: what we need to know before we ”test fire” ivermectin. Drug Res (Stuttg). 2020;70:337–340.

10. NavarroM,CamprubíD,Requena-MendezA,etal. Safety of high-dose ivermectin: a systematic review and meta-analysis. J Antimicrob Chemother. 2020;75: 827–834.

11. Kircik LH, Del Rosso JQ, Layton AM, et al. Over 25 Years of clinical experience with ivermectin: an over- view of safety for an increasing number of indications. J Drugs Dermatol. 2016;15:325–332.

12. https://c19ivermectin.com 

13. https://covid19criticalcare.com/ivermectin-in-covid-19/faq-on-ivermectin/ 

14. https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-advises-against-use-ivermectin-prevention-treatment-covid-19-outside-randomised-clinical-trials 

15. https://trialsitenews.com/slovakia-becomes-the-first-eu-nation-to-formally-approve-ivermectin-for-both-prophylaxis-and-treatment-for-covid-19-patients/ 

16. https://ivmstatus.com 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-12-27

Kortfattat så bör det nämnas att artikeln från BBC är delvis baserad på journalisters åsikter samt en artikel (https://doi.org/10.1038/s41591-021-01535-y) vars huvudförfattare Jack Lawrence är en student. ”Expertgruppen” I fråga verkar vara någon typ av Twittergrupp vars kvalifikationer inte heller framgår. 

Även om jag kan hålla med om att evidensgraden för ivermektin som behandling vid covid har en del att hämta I dagsläget så frågar jag mig vad avsikten med BBC:s propagandistiska artikel är.

Apotekaren

 

2021-11-30

Studierna som visat att Ivermectin är verksamt mot covid-19 verkar ha stora brister:  https://www.bbc.com/news/health-58170809

Cary

 

2021-09-17

Dr D, det handlar inte om att ställa behandlingar mot varandra. Vaccinet och Ivermectin behöver inte vara ”konkurrenter” 

Många studier är på väg som kommer att bringa klarhet om Ivermectin funkar, särskilt PRINCIPLE studien.

Genombrottsinfektioner kommer att vara oundvikliga, samt infektioner bland ovaccinerade icke immuna individer. Då är det bra att ha ytterligare behandlingar i arsenalen, är de dessutom billiga, säkra och lätta att administrera varför inte? 

Och angående ”parasitmedel”, jag antar att du är medveten om att ett läkemedel kan ha flera verkningsmekanismer och användningsområden? Men man kanske kan bli av med några maskar på köpet.. 

Läkarstudent 

 

2021-08-31

Märklig diskussion om dessa vaccins säkerhetsprofil. Jag har svårt att förstå hur detta parasitmedel skulle kunna ha en chans mot att förhindra smittspridning kontra vaccination...

Dr D

 

2021-08-30

Äntligen verkar det komma igång någon form av konstruktiv diskussion i Sverige kring olika behandlingsalternativ mot Covid-19. Det har hittills varit väldigt svårt att diskutera någon annan lösning än de så kallade Covidvaccinerna, som fungerar annorlunda än traditionella vacciner (åtminstone de som baseras på modRNA-teknik) och som har betydligt mer alarmerande biverkningsdata än motsvarande för traditionella vacciner.

Jag instämmer här med dr Peter McCullough, amerikansk kardiolog som har vittnat i senaten i Texas om följande: Sedan när slutade läkare att diskutera förebyggande behandling samt tidig behandling i sjukdomsförloppet, för att undvika svår sjukdom och dödsfall? McCullough har liksom undertecknad blivit censurerad från YouTube då det enligt YouTubes användarvillkor inte är tillåtet att ifrågasätta något som ingår i nuvarande behandlingsregim av Covid-19 eller regeringars hantering av Covid-krisen. 

D-vitaminnivån är intressant till exempel, då en adekvat D-vitaminnivå hos befolkningen hade kunnat undvika majoriteten av alla svåra Covid-fall med sjukhusinläggning och dödsfall som utgång. Det hade minskat lidande, räddat liv och avlastat slutenvården. 

Hanna Åsberg, leg. läkare, specialist i allmänmedicin

 

2021-08-06

Precis som med vitamin D en märklig risk-nytta analys. Med tanke på läkemedlets säkerhetsprofil, pris, tillgänglighet och enkla administration så borde vi vara mer öppna för nödanvändning av säkra preparat som potentiellt hjälper i denna prekära situation.

Läkarstudent

 

2021-07-30 

För bara någon vecka sedan (28 juli 2021) kom en Systematisk Översiktsartikel fr COCHRANE om Ivermectin o Covid-19:

Popp M, Stegemann M, Metzendorf MI, et al. Ivermectin for preventing and treating COVID-19. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Jul 28;7:CD015017. doi: 10.1002/14651858.CD015017.pub2.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34318930/

”AUTHORS' CONCLUSIONS: Based on the current very low- to low-certainty evidence, we are uncertain about the efficacy and safety of ivermectin used to treat or prevent COVID-19. The completed studies are small and few are considered high quality. Several studies are underway that may produce clearer answers in review updates. Overall, the reliable evidence available does not support the use ivermectin for treatment or prevention of COVID-19 outside of well-designed randomized trials.”

Anders Hernborg, allmänläkare, med dr h.c.

 

2021-07-27

Hej Magnus,

Tack för ditt svar - det är inte särskilt upplyftande... Din ytterligare referens hänvisar fortfarande till Elgazzar, och för allvarlig covid är det i princip den enda referensen. Detta fortsätter grunda frågan i huruvida ni förstår och har kompetens att utvärdera meta-analyser. 

Ett pressmeddelande från BRID/FLCCC utan redovisning av merodik för re-analys inbjuder inte heller till förändring av mitt ställningstagande.

Men det är okej att ha olika åsikter om evidens. Jag tycker inte att den hittills framlagda är tillräcklig för folkhälsopolitiska åtgärder och jag anser att jag motiverat detta ställningstagande - ni har inte kommit med, i mitt tycke, relevanta motargument. 

Det är om något vetenskaplig debatt!

Leif Ljungstedt

 

2021-07-26

Leif Ljungstedt

Du har helt enkelt fel. Om man tar bort Elgazzar!s studie så är resultatet fortfarande positivt för Ivermectin.

https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2021/07/FLCCC-BIRD-Guardian-Elgazzar-Study-FINAL-1.pdf

Det finns flera Meta-analyser utförda med positivt resultat för Ivermectin. Här är en:

https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2021/06/Ivermectin_for_Prevention_and_Treatment_of.98040.pdf

Totalt fins 60 st peer-reviewade studier utförda med positivt resultat.

https://c19ivermectin.com

Ivermectin är godkänt i ett 15-tal länder runt om i världen. 

https://ivmstatus.com

Magnus Burling

 

2021-07-23

Hej Sture,

Jag grundar min (inte för att jag kan bedöma om din kommentar specifikt är riktad till mig) bedömning på att om man genomför en analys av samtliga INKLUDERADE

 studier utom Elgazzar (som nu är återtagen) får man ett ambivalent resultat - och tar man bort den andra positiva studien får man ett negativt resultat. Ditt antagande att jag grundar det på störst är viktigast antyder bara för mig att du inte riktigt har förstått meta-analys...

Men man får ha olika åsikter om meta-analyser - för till syvende och sist handlar det om värderingar av INKLUDERADE studier - och likt ”de 22” har du och dina med-debatörer inkluderat en hel del information av prepublicerad och preklinisk data. Något som man nog rent vetenskapligt får räkna med innebär en del vetenskapsfilosofisk kritik... Och om nu meta-analysens positiva resultat faktiskt balanserar på två inkluderade (varav en återtagen!) studier uppstår frågan - är resten av meta-analysen något att fästa STOR vikt vid? Är det något man vill säga är ”det som avslutar pandemin”?

Leif Ljungstedt

 

2021-07-21

Ivermectin for the treatment of COVID-19: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials . Clinical Infectious Diseases.  Published: 28 June 2021

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab591/6310839

Lung

 

2021-07-21

Svar till Lars Bäcklund.

”Biverkningar förskräcker” är en klar missrepresentation utan grund i någon vetenskaplig analys. Speciellt med tanke på WHOs data i form av International Drug Monitoring (tillgängligt via vigiaaccess.org) där endast 5509 fall av ”Adverse Events” loggats kopplat till Ivermectin sedan 1992 i jämförelse med Covid vaccinen som loggat nästan 1,5 miljoner fall av ”Adverse Events” (ADE) sedan vi började använda dem. Liknande statistik kring ADEs kan återfinnas på VAERS (sammarbete mellan CDC och FDA i USA för att spåra ADEs i samband med vaccineringar) där man kan välja och se att det är in princip bara de mRNA baserade vaccinerna Moderna och Pfizer som driver på denna effekt.

Så om det är biverkningar som är i fokus så är Ivermectin det klart bättre alternativet.

Arvid

 

2021-07-22

Det är märkligt att någon kan tycka att en artikel som dragits tillbaka och dessutom ännu inte är ”peer-reviewed” är den ”tyngsta” artikeln, som då genom sitt fall skulle dra med sig alla andra studier i detta fall. Vad baserar man då detta omdöme ”tyngsta” på? Om jag skulle våga mig på en gissning så är det att den studie innehöll flest patienter - och av denna anledning var ”tyngst”. Det finns en allmänt utbredd missuppfattning bland många läkare och framförallt bland journalister att ju större en studie är desto större medicinsk nytta har man av den. Så är det naturligtvis inte alls - om man tränger igenom statistikens mysterier - utan tvärtom. 

Man kan därför inte använda ”stora” studiers negativa resultat för att motsäga ”mindre” jämförande studiers positiva resultat, förutsatt att dessa är korrekt randomiserade och innehåller tillräckligt antal patienter (≈160-200). Och framförallt kan man inte använda en illa designad stor studies misslyckande för att motsäga mindre lyckade studiers positiva resultat.  

Sture Blomberg

 

2021-07-22

Hej Magnus - om det räcker med att ta bort en studie (Elgazzar) från en meta-analys för att få ett neutralt resultat, och gör likaledes så för den andra ifrågasatta studien (Nabouie) och får ett negativt resultat får man nog rent objektivt anse att dessa bidrar med ”tyngd” i den positiva analysen. Men visst är det ett subjektivt val i ordvalet...

Lika subjektivt som ”I våra ögon skulle ivermektin kunna vara det som avslutar pandemin.”

Leif Ljungstedt

 

2021-07-22

Leif Ljungstedt Lars Bäcklund (Robert ) 

Samtliga resultat som redovisas i artikeln är med nämnda studie exkluderad. Det finns mao ett överväldigande stöd för att Ivermectin utan nämnda studie.

Att beskriva den nämnda studien som ”tyngsta” och ”avgörande” är dina egna bedömningar.

Jag har aldrig någonstans stött på att den nämnda studien beskrivits i sådan terminologi, ffa inte hos FLCCC.

Det finns 60 st Peer-reviewade studier hittills med positiva resultat.

Samtliga forskare som står bakom FLCCC är otroligt välrenommerade och välpublicerade. Tanken på att de eller någon annan skulle fästa denna otroliga vikt vid en ännu inte Peer-reviewad artikel är löjeväckande.

Magnus Burling

 

2021-07-21

Institut Pasteur, Paris, Frankrike

https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/emmm.202114122

Försvagning av kliniska och immunologiska resultat under SARS-CoV-2-infektion med ivermektin

Guilherme de Melo

Françoise Lazarini

Florence Larrous

Lena Feige

Etienne Kornobis

Sylvain Levallois

Agnès Marchio

Lauriane Kergoat

David Hardy

Thomas Cokelaer

Pascal Pineau

Marc Lecuit

Pierre-Marie Lledo

Jean-Pierre Changeux

Hervé Bourhy

Verksamhetschef

 

2021-07-21

Ett inlägg i debatten. Dr Richard Fleming går igenom forskningsbaserad behandling. 

https://brandnewtube.com/v/rjdHhv

Camilla Assarsson

 

2021-07-21

Meta-analysen påverkades bara en aning negativt om man tar bort studien som The Guardian skrev om. Det finns en bra podcast där Tess Lawrie förklarar för Bret Weinstein.

Henrik

 

2021-07-20

Noteras kan att den avgörande studien för positiv meta-analys för ivermectin vid covid-19 nyligen dragits in och att analyserna av kvarvarande publikationer och prepublikationer (alltså utan referentgranskning) ger ett negativt utfall...

I övrigt kan noteras att Läkemedelsverket (och inte heller EMA) har något med prissättning att göra...

Men det är klart - vem som helst är expert i sin egen pulpet.

Leif Ljungstedt

 

2021-07-20

Mycket bra att ni tar upp det. Många som inte vill ta nödgodkänt vaccin kan säkerligen tänka sig att ta det här väl beprövade läkemedlet istället. Säkrare än paracetamol har jag för mig. 

Henrik

 

2021-07-20

För bra för att vara sant. Biverkningar förskräcker; studiernas kvalitet klen. Tyngsta artikeln drogs nyss tillbaka. https://www.theguardian.com/science/2021/jul/16/huge-study-supporting-ivermectin-as-covid-treatment-withdrawn-over-ethical-concerns?

Lars Bäcklund 

 

2021-07-20

Av intresse att känna till är att enda specifika läkemedel som European Medical Agency (EMA) rekommenderar mot Covid-19 är en ny substans, en viral polymerashämmare som bromsar virusreplikation. Detta läkemedel (remdesivir ” Veklury”) nödgodkändes av EMA 3 juli 2020 (alltså med bristande säkerhetsstudier) att ges intravenöst under 5 dagar och med en behandlingskostnad enligt beslut från Läkemedelsverkat på 21.700:- för en behandlingsperiod. EMA´s beslut fattades på grundval av en enda studie (NIAID-ACTT-1 av Beigel et al. New England J Medicine).

Samtidigt avråddes från behandling med det sedan decennier antiparasitärt använda perorala läkemedlet Scatol (ivermectin), till en behandlingskostnad under 5% av ovanstående. Det är svårt att inte fundera på om inte Läkemedelsindustrin har påverkat EMA.

Ragnar Hultborn

2021-07-22
Som sagt - det är lätt att bli körsbärsplockare...

https://gidmk.medium.com/does-ivermectin-work-for-covid-19-1166126c364a”
Leif Ljungstedt

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev