Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag19.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Jag är trött på att misstänkliggöras och nedvärderas”

Publicerad: 5 februari 2019, 06:00

Foto: Thinkstock

Debatten om digitala vårdgivare präglas tyvärr ofta av missförstånd och förutfattade meningar, skriver nätläkaren Gerda Nilsson i ett svar till Sveriges Primärvårdsförening.


2018 var året då ”nätläkare” letade sig in i nyordslistan. Som en av 140 specialistläkare på Sveriges första digitala vårdgivare ser jag positivt på att allt fler inom det offentliga börjar intressera sig för digital vård. Men tyvärr präglas debatten ofta av missförstånd och förutfattade meningar. Det senaste exemplet är en debattartikel här på dagensmedicin.se undertecknad av flera företrädare för Sveriges Primärvårdsförening.

Debattörerna tar upp flera viktiga aspekter för svensk sjukvård. Det är, som debattörerna skriver, naturligtvis viktigt att all vård regleras så att skattemedel används på ett sätt som är förenligt med hälso- och sjukvårdslagens prioriteringsgrunder. De sjukaste patienterna bör ges företräde och det är något som vi på Min Doktor ständigt arbetar med. Min Doktors frågeformulär och vi läkare triagerar i dag över 20 procent av våra patienter till egenvård eller andra, fysiska, vårdnivåer utan att begära ersättning från vare sig patient eller från det offentliga.

Detta betyder däremot inte att de mindre sjuka patienterna bör ignoreras, eller nekas eller inte ges behandling på grund av tids- eller personalbrist. Det är viktigt att de lättare sjukdomsfall, som riskerar att förvärras och som i värsta fall kan bli kroniska och svårbehandlade, fångas upp tidigt. Här fyller den digitala vården en viktig lucka i dagens system.

Jag träffar till exempel ofta patienter som inte har ansett sig ha tid, eller som inte har kunnat få tid för att kolla upp viktiga sjukdomstillstånd (inte snuva eller liknande tillstånd) på en fysisk vårdcentral. Vissa patienter får dessutom endast träffa sjuksköterska i brist på läkartider, som i sin tur inte alltid är kompetent att göra bedömningen. Här på Min Doktor har jag kunnat hjälpa patienter med eksem, borrelia, huvudvärk, ledvärk, urinvägsinfektion, psykisk ohälsa med mera. Problem som obehandlade kan leda till allvarliga komplikationer.

Vi har också hudläkare i tjänst som specifikt tar sig an suspekta födelsemärken. De skickar i sin tur patienterna vidare på undersökningar hos fysiska specialister om de misstänker malignitet. Därmed förhindras ett lidande som inte går att mäta i pengar och till en bråkdel av vad det kostar att behandla en fullt utvecklad cancer.

Flertalet av patienterna vi har här på Min Doktor är oerhört nöjda med vår hjälp och uppger att de undvikit att behöva åka in på akuten eller göra ett fysiskt besök på vårdcentralen. Även här sparar vi pengar, då ett besök på akut/jourmottagning lätt kan kosta flera tusen kronor som går till provtagning, rum, jourbetald personal med mera. Ibland ser jag oss här på Min Doktor som en sorts portvakt till den fysiska vården/akuten. Vi sparar samhället pengar genom att hindra onödiga besök, undersökningar, transporter och arbetstidsåtgång. Dessutom räcker vi läkare till fler patienter, tack vare den skriftliga kommunikationen som är asynkron, det vill säga att läkare och patient inte behöver skriva samtidigt. Vid behov finns även möjlighet till video- eller telefonsamtal.

Jag tror att debattörernas syfte med att skriva att ”mångmiljonbelopp” ”rinner iväg” till ”den minst sjuka” patientgruppen är gott, men formuleringen leder tankarna åt fel håll. Officiell statistik från Region Jönköping (varigenom merparten av alla digitala vårdbesök registreras) visar att Min Doktors läkare endast behandlar åkommor som kräver kvalificerad läkarkompetens. Detta är alltså statistik, som vem som helst begära ut. Så vi välkomnar jämförelser med den traditionella vården.

66 procent av mina läkarkollegor på Min Doktor upplever att arbetsmetoder, riktlinjer och rutiner för antibiotikaförskrivning hos Min Doktor gör det lättare att hålla en låg antibiotikaförskrivning, jämfört med motsvarande rutiner på deras ordinarie arbetsplats.

Vidare skriver debattörerna att ”det saknas validering av dessa företags arbetssätt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.” Det stämmer inte. Socialstyrelsen granskade och godkände vår asynkrona metod redan 2014 och gjorde även hösten 2018 en grundlig litteraturstudie i ämnet. Den visar på kliniska utfall som är likvärdiga och till och med bättre än vård som ges vid fysiska möten.

Dessutom: menar debattörerna att jag, som likt merparten av mina kollegor även arbetar på en fysisk vårdcentral/jourmottagning, helt plötsligt skulle måna mindre om patientsäkerheten när jag arbetar digitalt? För mig är patientsäkerheten alltid viktig och därför känner jag mig extra trygg med att min arbetsgivare har kvalitetssystem i form av exempelvis automatisk kollegial granskning och avvikelserapportering, som är betydligt mer sofistikerad än de som tillämpas på de flesta fysiska vårdcentraler. Ett likvärdigt system hade varit önskvärt på våra fysiska arbetsplatser.

Som allmänläkare välkomnar jag debattörernas engagemang i den här frågan. Jag är trött på att misstänkliggöras och nedvärderas. Låt 2019 bli året då vi går från fördomar till fakta och fokuserar på gemensamma lösningar för patienternas bästa.

Relaterat material

”Nätdoktorer tar från de sjukaste och ger till de friskare”

GERDA NILSSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev