Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Jag får till svar att man inte vill uttala sig”

Publicerad: 26 juni 2018, 05:00

Hans Olsson är överläkare på psykosvården och habiliteringen vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Överläkaren Hans Olsson efterlyser tydligare vägledning från myndigheter när det gäller off-label behandling.


Vi doktorer tycks inte få hjälp av våra statliga myndigheter vid off-label behandlingar utan måste riskera våra legitimationer för att försöka hjälpa våra patienter – 5

L är en 35-årig man med en mycket svår form av Tourettes syndrom med tics i hela kroppen. Sedan barnaår har han sökt olika doktorer och fått alla tillgängliga behandlingar utan effekt. Ofta har biverkningarna varit så svåra att han inte har kunnat fortsätta med dem. I ungdomsåren provade han hasch och noterade att ticsen minskade betydligt och att detta var en specifik effekt helt olikt de mediciner han redan provat. Problemet var att han blev drogpåverkad. Detta ville han inte utan han försökte i stället minska doserna successivt. Men eftersom haschet han köpte var illegalt visste han aldrig styrkan och i längden gick det inte att på ett systematiskt sätt minska doserna för att undvika rus. Han gav därför upp och slutade med hasch.

I litteraturen finns åtskilliga fallrapporter och ett fåtal studier som talar för att cannabis kan vara verksamt och kända läroböcker i neurologi skriver att cannabis kan ha en positiv effekt vid Tourette. Det finns en Cochrane-sammanställning som sammanfattat litteraturen och konstaterar att de studier som finns är alltför få och för små för att någon slutsats ska kunna dras. Då patientens symtom är svåra och alla andra behandlingar misslyckats skulle ett behandlingsförsök med cannabis under kontrollerade former vara av värde.

Då det enda registrerade preparatet på den svenska marknaden inte har Tourette som indikation (utan MS) så skulle det bli tal om ”off-label” behandling, det vill säga behandling av ett godkänt läkemedel på icke-godkänd indikation. Läkemedelsverkets syn på off-label behandling är försiktigt positiv men betonar att ”vetenskap och beprövad erfarenhet” ska ligga till grund för användningen och att förskrivningen ”sker på den förskrivande läkarens ansvar”.

Då Inspektionen för vård och omsorg, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har olika former av tillsynsverksamhet och utger rekommendationer om vad som avses med ”vetenskap och beprövad erfarenhet” vänder jag mig därför till dessa tre statliga myndigheter för att få vägledning. Trots att jag bifogar detaljerad beskrivning av situationen och redovisar litteraturen får jag endast till svar att man inte vill uttala sig i frågan. Detta är något besynnerligt då dessa myndigheter senare kan komma att bedöma eventuell lämplighet av en sådan behandling.

Det finns dock ett sätt att få Läkemedelsverket att ta ställning om en off-label behandling anses vara förenligt med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det är att hitta ett icke registrerat preparat och söka licens för det. I just detta fall fanns det ett sådant och jag sökte således licens för min patient. Någon licens fick vi inte varför man får anta att Läkemedelsverket inte anser cannabis vid Tourette är lege artis.

Vi doktorer tycks inte få hjälp av våra statliga myndigheter vid off-label behandlingar utan måste riskera våra legitimationer för att försöka hjälpa våra patienter. För att råda bot på detta skulle ett mer aktivt förhållningssätt från våra myndigheter vara till stor hjälp.

HANS OLSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev