Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Jag har inte gått i Studsviks ledband

Publicerad: 3 oktober 2007, 04:29

REPLIK Britta H-Stenstam, överläkare inom Landstinget Sörmland, kommenterar här fuskanklagelserna mot professor Roger Henriksson.


Roger Henriksson har i Dagens Medicin nr 39/07 kommenterat den anmälan om oredlighet inom forskningen som inlämnats till Umeå universitet och som avser BNCT-studien i Studsvik.

Eftersom jag är den läkare som avses i kommentarerna om bakgrunden till att en artikel som accepterats för publicering i Radiotherapy and Oncology, men av redaktören togs bort ur den tryckta upplagan, vill jag att åtminstone den punkten redovisas på ett korrekt sätt. Detta särskilt som det antyds att jag i detta ärende går i sponsors ledband. Jag har inte vid något tillfälle varit anställd av sponsor, det vill säga Hammercap Medical, tidigare Studsvik Medical. Roger Henriksson är, vad jag vet, den ende läkare som arvoderats för sitt deltagande i studien. Även om mitt namn inte anges i artikeln i Dagens Medicin, så kommer alla kollegor att förstå att det är jag som är måltavlan.

för det första så var det inte författargruppen som drog tillbaka artikeln. Artikeln togs bort ur tidskriften av redaktören sedan jag meddelat honom att jag inte sett och godkänt manuskriptet före inlämnandet. Anledningen till att jag tog detta steg var att ett flertal viktiga slutsatser i artikeln enligt min mening var felaktiga. För det andra så har jag inte i något sammanhang framfört önskemål om att inte stå kvar med mitt namn på artikeln. Jag har varit ansvarig läkare både för behandlingen på Studsvik och för vården på Nyköpings lasarett.

I januari detta år tillställde jag övriga författare en fyllig redogörelse för de faktiska fel som jag noterat i artikeln. I augusti (sju månader senare) mottog jag en modifierad version av artikeln, som enligt uppgift utarbetats av övriga författare. I den versionen har många av mina synpunkter beaktats.

Jag har dock i dagarna fått tillgång till de synpunkter som sponsor framför i sin anmälan till Umeå universitet. Jag har också fått tillgång till den bilaga som ännu inte inlämnats till universitetet och där sponsor i detalj motiverar den kritik som framförs i inlagan. Detta material påvisar enligt min mening ytterligare felaktigheter i vår redogörelse av studieresultaten, även med referens till den nu gällande reviderade versionen av manuskriptet.

det borde vara självklart att sponsors synpunkter ska tas på allvar och bemötas punkt för punkt med vetenskapliga argument, både av formella skäl och av skäl relaterade till vetenskaplig hederlighet, och inte med svepande spekulationer om sponsors eventuella syfte med anmälan.

Om övriga författare framför sakskäl till varför mina kommentarer och de kommentarer som framförts av sponsor inte behöver beaktas är jag givetvis villig att godta detta, även om jag inte i alla frågor blir helt överens med mina medarbetare.

Jag har i mer än fem år ägnat mig åt BNCT-projektet på heltid och det är givetvis minst lika viktigt för mig som för övriga deltagare i studien att de uppnådda resultaten publiceras och kommer den kliniska forskningen och patienter till godo.

Britta H Stenstam

Britta H-Stenstam
 är överläkare i Landstinget Sörmland.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev