Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Jämförelser mellan landsting lägger grund för förbättring

Publicerad: 9 april 2012, 07:21

Många landsting gör uppföljningar av sin sjukvård. Men fler borde jämföra sitt eget landstings sjukvårdsverksamheter med andra, som referensobjekt. För det finns tydliga skillnader i både resultat och i hur man arbetar i landstingen.


Exempel som visar på hur stora skillnaderna är finns bland annat i Sveriges Kommuner och Landstings årligen återkommande rapport Öppna Jämförelser.

Här framgår det tydligt att olika landsting uppnår varierande framgång i att behandla olika sjukdomstillstånd. Exempelvis visar resultat inom hjärtsjukvårdens Swedeheart Riks-HIA på skillnader i vilka resultat landstingen uppnår.

En mer djupgående och jämförande uppföljning skulle kunna ge fler lärdomar i exakt vad som kan vara bakomliggande orsaker till skillnaderna och en bra grund till riktade förbättringsåtgärder.
En sådan uppföljning som jag själv var med att genomföra var en medicinsk revision åt Stockholms läns landsting där vi granskade den specialiserade barnsjukvården, och där Lund och Malmö fungerade som jämförelsekliniker.

Detta gav mycket bra lärdomar, där vi hittade konkreta åtgärder som vi kunde se leda till bättre vård.

En viktig effekt av att göra jämförande uppföljningar av landsting är att de ger mer utrymme till att lära av varandras bästa praktik. Detta innebär att uppföljningen får ett mer framåtsyftande perspektiv, vilket ger större möjligheter att förbättra sjukvårdens innehåll och kvalitet, vilket medför en ökad patientsäkerhet för patienterna.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev