Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Jämställd och jämlik vård hotad av SD:s förslag”

Publicerad: 4 februari 2020, 12:05

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd, Region Stockholm. Cecilia Elving (L), ordförande Liberala kvinnor.

Foto: Anna Molander (Anna Starbrink)

Med precision riktar SD i sin sjukvårdspolitik in sig på att försämra vården för dem med störst vårdbehov. Många av dem kvinnor, skriver två liberaler i en replik.


Hälsan är ett av de områden där vi tydligast ser effekter av ojämställdhet och ojämlikhet. Vi måste organisera hälso- och sjukvården och hela vårt samhälle för att främja hälsa, för alla. Det kräver eftertanke och reformer som vi liberaler ägnar mycket kraft åt. Sverigedemokraterna verkar istället lägga mycket av sin kraft åt att försämra vården för dem med störst vårdbehov. Med Sverigedemokraternas förslag finns därför stora risker för att hälsoskillnaderna skulle öka ytterligare.

Till det vi liberaler genomfört genom åren hör förstås den långa och målmedvetna kampen för en utbyggd primärvård, en egen husläkare, och en vård utan köer. Än är vi inte framme vid målet. Vunna segrar till exempel under liberalen Bo Könbergs tid som sjukvårdsminister har följts av bakslag. Nu finns, tack vare Januariavtalet, en modern uppdaterad kömiljard som stimulerar tillgänglighet och belönar regioner som kortar väntetider, och snart början på en primärvårdsreform som ska ge både de resurser och de regeländringar som krävs.

I Region Stockholm, liksom i övriga landet, är det en bekymmersam situation i vården med en ohållbar kostnadsutveckling, alltför få vårdplatser och svårigheter att bemanna med sjuksköterskor. Stundtals har det varit en oacceptabel situation på akutmottagningar. Det är problem som vi tar på största allvar och anstränger oss för att lösa, tillsammans med vårdens ledare och medarbetare.

I Stockholmsregionen har vi de senaste åren arbetat med en stor omställning som bland annat inneburit en kraftig utbyggnad av geriatriken och avancerad sjukvård i hemmet. Det är vårdformer som hjälper de ofta sköraste och svårast sjuka, inte minst många äldre, och inte minst många kvinnor, som nu kan få en specialiserad men också nära vård. Vårdcentralerna har vi förstärkt med över 16 procents resursökning mellan 2016 och 2019. Vi hade gärna satsat mer även i år, men det ekonomiska läget är ansträngt. Och orsaken till det är inte minst Sverigedemokraternas agerande i riksdagen.

Den kraftiga och snabba ökningen av utjämningsskatten, som Region Stockholm är ensamt om att betala, innebär att cirka 700 miljoner kronor försvinner från de resurser vi har till inte minst sjukvård, redan i år. Om några år kommer vi att betala 4,2 miljarder kronor per år i kostnadsutjämning. Det är ett tufft beting som SD starkt medverkat till att lägga på Stockholm. Liberalerna menar att ansvaret för regional jämlikhet är något staten borde ta på sig och som inte borde drabba stockholmarnas sjukvård. Sverigedemokraterna röstade tvärtemot för utjämningsskatten i riksdagen.

Jämställd och jämlik vård handlar om vård efter behov. Där driver SD en politik i rakt motsatt riktning. I SD:s budgetalternativ för Region Stockholm föreslås att hembesöksprogrammet för nyfödda barn i socioekonomiskt utsatta barn ska tas bort (det kallas ”förtäckt invandringsbidrag”); att resursfördelning i ersättningssystemen inte ska ta hänsyn till vårdbehov när det handlar om utländsk bakgrund; och att tolkstöd ska dras in. Med precision riktar SD i sin sjukvårdspolitik in sig på att försämra vården för dem med störst vårdbehov. Många av dem kvinnor, som vi vet drabbas hårdare av den ojämlika ohälsan. Det är ingen politik för jämställd eller jämlik vård.

ANNA STARBRINK, CECILIA ELVING

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev