Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag18.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Journalhantering inom vården bör utvecklas”

Publicerad: 19 februari 2015, 06:00

Nätkommunikation mellan vårdpersonal kan lösa bristen på medicinska sekreterare och vårdadministratörer i landet, skriver den blivande vårdadministratören Maria Karlsson i en debattartikel.


Numera kan patienter i landet läsa journaler på nätet och många tycker att det är positivt. Negativt är att många journaler inte skrivs i anslutning till läkarbesök och förblir osignerade efter utskrift.

Vissa läkare skriver journaler, men de flesta journaler skrivs av medicinska sekreterare eller vårdadministratörer och signeras därefter av läkare. Ibland är journalerna bristfälliga och felaktiga på grund av läkarnas otydliga diktat och problem uppstår då signerade journaler inte har korrigerats. Komplettering i efterhand är svårt då läkare inte minns vad de dikterade och hyrläkare som dikterat inte längre är kvar.

Läkare har ytterst ansvar för patientjournaler, men vilka tar ansvar och förklarar innebörden för patienter som läser bristfälliga och felaktiga nätjournaler?

De tre blivande medicinska sekreterarna Jessica Borneborg, Josefin Asketun och Sara Millving skriver i Dagens Medicin nr 5/15 att administrativ personal ska administrera och vårdpersonal ska vårda.

Dagens teknik möjliggör nätkommunikation mellan vårdpersonal och kan lösa bristen på medicinska sekreterare och vårdadministratörer i landet. Personal som anställs online kan fokusera på att skriva genom muntlig kommunikation via verktyg som Skype. Denna personal kan delas av vårdinrättningar med störst behov i hela landet.
Muntlig kontakt ökar kommunikationen då missförstånd reds ut direkt och administrativt material kan signeras omgående. Det gör att ledtiderna kan minska och kvaliteten kan öka. Förklaring av nätjournaler kan ske muntligt via Skype då avståndet inte är avgörande på nätet. Detta gäller både mellan vårdpersonal och mellan läkare och patienter.

De stora vinsterna är kortare vårdköer, ökad patientsäkerhet och en bättre arbetsmiljö då god kommunikation minskar stress.

Relaterat material

”Låt de medicinska sekreterarna ta över …”

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev