Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Kliniker måste ta vara på framstegen

Publicerad: 14 december 2011, 13:17

Kunskapsexplosionen inom psykiatrin och angränsande discipliner måste utnyttjas på klinikerna, skriver två företrädare för Svenska psykiatriska föreningen.


Aldrig någonsin har vi kunnat göra så mycket för så många. Psykiatrin har sett enorma framsteg de senaste decennierna.

Samtidigt väcks frågan om en av de riktigt stora utmaningarna för dagens psykiatri: Hur ska kunskapsexplosionen inom psykiatriska och angränsande discipliner utnyttjas på kliniken?

I dag ser vi en snabb utveckling inom områden som neuro­radiologi, psykiatrisk genetik och epidemiologi. Det är områden som den Kungliga vetenskapsakademin nyligen har pekat ut som särskilt starka i Sverige ur ett internationellt perspektiv.

Svenska psykiatriska föreningen, SPF, har under november månad frågat sina medlemmar om hur de ser på utvecklingen av forskning och kunskap inom psykiatri och hur väl den nya kunskapen kommer till nytta på kliniken. Omkring hundra psykiatriker svarade.

Åtta av tio uppger att kunskap och forskning inom psykiatri utvecklas snabbt, medan bara sex av tio uppfattar att ny psykiatrisk kunskap och nya forskningsresultat används i den kliniska verksamheten.

Ungefär hälften av de svarande uppger att ledningen är intresserad av att tillämpa nyvunnen kunskap i verksamheten.

Även om det begränsade antalet svarande gör det svårt att generalisera ligger svaren i linje med vad SPF tidigare har erfarit i individuella kontakter med sina medlemmar.

SPF menar därför att det är angeläget med en kraftansträngning både för att bidra till ett klimat där ny kunskap kan genereras inom den psykiatriska vården och snabbt börja användas i det kliniska arbetet. Det krävs en öppen och nyfiken miljö, som strävar efter att bidra till ständig förbättring i behandlingen av psykiatriska patienter.

Det förutsätter ett ledarskap, som tydligt markerar att den psykiatriska vården är en kunskapsintensiv verksamhet med ett ständigt behov av förnyelse. Vi behöver fler visionära huvudmän, som ser den enorma potential som nu finns inom det psykiatriska området.

Slutligen handlar det om säkerhet i behandlingen av personer med psykisk sjukdom. En verksamhet eller läkare oavsett specialitet, som inte är uppdaterad med de senaste landvinningarna, kan inte sägas bedriva ett patientsäkert arbete.

Men det finns också ett behov av mötesplatser för kunskapsutbyte. När SPF frågade sina medlemmar svarade en av fyra att de inte hade haft en enda dag med utbildning på kliniken eller externt på betald arbetstid det senaste året. SPF tog därför i år initiativ till att samla svenska och internationella föreläsare på temat nyheter inom psykiatrisk behandling under den Medicinska riksstämman i Stockholm 30 november–2 december.

Bland andra föreläste professor Terence Ketter från Stanford University i USA och professor David Nutt från Imperial College i London. Terence Ketter är välkänd för sitt engagemang att på ett pedagogiskt sätt göra resultaten från kliniska studier tillgängliga och jämförbara, medan David Nutt varit en av de mest tongivande forskarna inom psykiatri de senaste åren.

Vi hoppas att dessa två och övriga framstående föreläsare tydligt visade på sprängkraften i dagens psykiatri.

Lise-Lotte Risö Bergerlind
Simon Kyaga

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev