Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag22.01.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Kliniska farmaceuter används inte på rätt sätt”

Publicerad: 8 September 2017, 08:00

Berit Magnusson, sjuksköterska, Stockholms läns landsting, och Monica Bergqvist, sjuksköterska, med dr, Karolinska institutet.

Om läkemedelsgenomgångarna helt lämnas över till kliniska farma­ceuter får vi en fragmenterad vård som inte ser till helheten – eller är personcentrerad, skriver två sjuksköterskor i ett debattinlägg.


Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landstingFarmaci

Hur läkemedel används och hanteras är livsavgörande och läkemedel som används fel kan orsaka stora problem. När en patient är äldre och använder flera olika läkemedel är riskerna extra stora och patientens hela situation måste alltid beaktas.

Att läkemedelsbehandlingen kan förbättras hos många patienter är välkänt och att regelbundet genomföra strukturerade läke­medels­genom­gångar är obligatoriskt i vård och omsorg. Det mest rimliga vore att de yrkesgrupper närmast patienten med farmakologisk kompetens är de som genomför läkemedelsgenomgångarna, men så är inte alltid fallet.

Alla stora sjukhus i huvudstadsområdet har under senare år rekryterat kliniska farma­ceuter. Efter detta har vi erfarit att dessa har tagit på sig ansvaret för läkemedelsgenomgångarna. Men problemet är inte att den farma­kologiska kompetensen saknas hos läkare och sjuksköterskor, snarare saknas rutiner, struktur och avsatt tid.

Stora resurser har satsats på att testa och utvärdera farmaceutledda läkemedelsgenomgångar för att visa att de hittar flera läke­medels­relaterade problem, LRP, som inte ordinarie vård upptäckt. Det saknas större jämförande studier där tid och resurser i stället avsatts till läkare eller sjuksköterskor att genomföra läkemedelsgenomgångarna. Det är troligt att liknande eller bättre resultat skulle visa sig, eller att andra typer av LRP skulle upptäckas om resurserna omfördelades. Mindre studier finns som visar att sjuk­sköterskor efter en dags utbildning och avsatt tid kan identifiera flera kliniskt relevanta LRP hos patienter som den vanliga vården inte upptäckt.

En läkemedelsgenomgång handlar inte bara om läkemedel.

En läkemedelsgenomgång handlar inte bara om läkemedel utan även om sjukdomsbild, utredningar, observationer, patientens livssituation och önskemål. Läkemedelsbehandlingen kan därför inte skiljas ifrån övrig behandling, omvårdnadsåtgärder och livsstilsförändringar.

Om läkemedelsgenomgångarna helt lämnas över till kliniska farma­ceuter får vi en fragmenterad vård som inte ser till helheten eller är personcentrerad.

Det behövs en satsning på läkare och sjuksköterskor för att ge dem möjlighet och tid att genomföra teambaserade läke­medels­genom­gångar.

Klinisk farmaceut är en relativt ny profession i sjukvården och det är viktigt att den kompetensen används effektivt, till exempel som farmakologisk konsult vid komplex läkemedelsbehandling eller för att upprätta rutiner och riktlinjer för läkemedelsgenomgångar, samt för att utbilda läkare, sjuksköterskor och övriga teammedlemmar. Inte för rutinmässiga läke­medels­genom­gångar!

Vad är det för arbetsgivare som inte låter sina anställda utföra sitt arbete utan tar in en annan yrkesgrupp för att städa upp i läke­medels­listorna? Det är dags att ge resurser och tid till dem som är närmast patienten så att de kan utföra sitt arbete på ett korrekt sätt. Sjuksköterskan måste ta tillbaka sitt farmakologiska omvårdnadsansvar.

BERIT MAGNUSSON OCH MONICA BERGQVIST

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev