torsdag9 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kommentarer är viktiga för vårt projekt”

Publicerad: 30 november 2018, 06:00

Ashley McAllister, postdoktor och projektledare, och Bo Burström, professor, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet.

Foto: Ulf Sirborn

Den knapphändiga patientberättelsen har visats leda till fler följdfrågor, vilket var avsikten. Det skriver två forskare vid KI i ett svar till Herman Holm som kritiserat människosynen i deras enkät.

Ämnen i artikeln:

Karolinska institutet

Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet genomför just nu den enkätunder­sökning till läkare om deras uppfattningar gällande sjuk- och aktivitetsersättning som Herman Holm refererar till.

Undersökningen, som är den första i sitt slag i Sverige, avser studera läkares uppfattningar och attityder i relation till deras arbete med sjuk- och aktivitetsersättning.

Syftet är att studera olika faktorer som kan/skulle kunna påverka de överväganden som läkare gör i sitt arbete med sjuk- och aktivitetsersättning. Trots att läkares uppfattningar i dessa frågor ofta diskuteras så vet vi mycket lite om detta i svenska sammanhang.

Herman Holm ifrågasätter undersökningen och enkät­frågorna. Enkätfrågorna baseras i stort på ett amerikanskt validerat frågeinstrument, vilket möjliggör jämförelser med tidigare studier. Det är dock möjligt att anpassningen till svenskt sammanhang inte fungerat fullt ut, trots grundlig testning i olika expertgrupper.

Den patientberättelse Herman Holm refererar till är en så kallad vinjettbeskrivning, i detta fall en mycket kort beskrivning och inte på något sätt en komplett patientbeskrivning, vilket vi hade kunnat vara tydligare med. Just den knapphändiga beskrivningen har tidigare visats leda till mer engagemang och fler följdfrågor, vilket var avsikten här och anledningen till att vi lämnat utrymme för öppna kommentarer.

Herman Holms och andra läkares kommentarer om frågor och undersökningen i stort är viktiga och kommer givetvis att tas i beaktande i det fortsatta arbetet i projektet.

Relaterat material

”Patienten som människa hamnar alltmer i bakgrunden”

ASHLEY MCALLISTER OCH BO BURSTRÖM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev