fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kommittéernas arbete är viktigt”

Publicerad: 27 april 2017, 12:00

Lars Steen, överläkare, ordförande Läkemedels­kommittén i Sörmland, Fredrik Ax, apotekare, Läkemedels­kommittén i Sörmland.

Det är olyckligt att debattörerna drar alla landsting över en kam, skriver Läke­medels­kommittén i Sörmland i en replik på ett tidigare debattinlägg.

Ämnen i artikeln:

TLVLandstinget SörmlandProstatacancer

I Dagens Medicin nr 16/17 skriver Bernt Åslund och Calle Waller att läkemedelskommittéernas arbete leder till ojämlikhet och att processen med ordnat införande fastnar i landstingen. Det är olyckligt att debattörerna drar alla landsting över en kam. Läke­medels­kommittéerna har sedan de infördes arbetat aktivt med frågor som syftar till att skapa en rationell och ändamålsenlig användning av läkemedel i samhället.

Vi är övertygade om att debattörerna minns slutet av 1990-talet och debatten om skenande läkemedelskostnader. Läke­medels­kommittéer infördes, Läke­medels­förmåns­nämnden bildades, värdebaserad prissättning och generikareformen infördes. Detta lade grunden för ett system där samhället kunde hantera utmaningen och den ”skenande” trenden kunde brytas.

Detta hände inte över en natt. Introduktionen av biologiska läkemedel och läkemedel för små patientgrupper ger nya behandlingsmöjligheter och bättre vård för fler. Men kostnaderna ökar och biosimilarer kan inte hanteras av generikareformen. Vi ser åter ett trendbrott. Introduktionen av nya läkemedel måste ske på ett klokt sätt där vi också ser till att priserna är rimliga och att pengarna räcker till. På samma sätt som tidigare söker samhället nu hitta mekanismer för att hantera förändringen. TLV utvecklar den värde­baserade prissättningen, regeringen utreder prissättnings- och finansieringsfrågan och SKL har tillsammans med landsting och regioner skapat former för ordnat införande.

Debattörerna pratar om disruptiva förändringar, men förändringar i vården tar tid. Ibland för lång tid och det är något vi måste arbeta med. Vi är över­tygade att de åtgärder som nu vidtas kommer ge effekt för jämlik vård.

Det är en komplex uppgift, som ibland kan innebära mål­konflikter mellan samhällets bästa och individens bästa.

De läkemedel som åsyftas i inlägget var tidigt ute i ordnat införande. Frågan kring uppföljning av användningen är viktig och något vi brottas med. I Landstinget Sörmland har kostnaderna för användningen av de nya prostata­cancer­läke­medlen ökat från 2,7 miljoner kronor 2013 till 17,5 miljoner kronor 2016. 2016 behandlades 105 personer i Sörmland med läke­medlen. Det vi tyvärr inte kan svara på är hur stor andel av dem som skulle behöva läkemedlet som får tillgång till det, där blir vi svaret skyldiga.

I Landstinget Sörmland, precis som i övriga landsting och regioner, har politiken ställt sig bakom det ordnande införandet. Läke­medels­kommittén arbetar i linje med det politiska beslutet och försöker så långt det är möjligt underlätta införandet av nya läkemedel genom att koordinera information, införandeprotokoll och uppföljning. Det innebär inte att på ett okontrollerat sätt snabbt få alla nya läkemedel i användning, utan att på ett kontrollerat sätt få rätt läkemedel till rätt patient­grupper på rätt indikationer. Det är en komplex uppgift, som ibland kan innebära mål­konflikter mellan samhällets bästa och individens bästa.

Vi är övertygade om att läke­medels­kommittéerna är rätt instans för att delta i detta arbete nu och i framtiden!

Relaterat material

”Läkemedelskommittéerna – en garanti för ojämlik vård?”

LARS STEEN OCH FREDRIK AX

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev