söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kommunal hemsjukvård skulle splittra vårdteam”

En kommunalisering av hemsjukvården riskerar leda till sämre samverkan, hög personalomsättning och minskad samordning, skriver Louise Madsen, Distriktsläkarföreningen, i en replik.

Publicerad: 27 april 2023, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Louise Madsen, ordförande för Distriktsläkarföreningen i Stockholm.


Ämnen i artikeln:

Region StockholmDistriktsläkarföreningenHemsjukvård

Kristdemokraterna skriver på dagensmedicin.se att de önskar kommunalisera hemsjukvården i Region Stockholm. Det är otydligt vilket problem i sjukvården det skulle lösa.

Enligt skribenterna leder den regionala hemsjukvården till dubbelarbete och de tror att befintliga personalresurser skulle användas mer effektivt om kommunen tog över ansvaret.

Läs mer: ”Dags att föra över hemsjukvården till kommunerna”

Det är en god tanke. Det framkommer dock inte i några rapporter från regioner som infört den här typen av hemsjukvårdsreform att dubbelarbetet kring hemsjukvårdspatienter skulle ha minskat genom att ansvaret har lagts över på kommunerna. De beskriver snarare att dubbelarbete fortsatt förekommer i stor utsträckning, främst på grund av bristande informationsöverföring och olika journalsystem som inte är kompatibla med varandra.

Vinsten med att en undersköterska gör både omsorgsinsatser och sjukvårdsinsatser under samma besök ­– på bekostnad av samarbetet mellan distriktssköterska och läkare – är inte att effektivisera en vårdprocess, varken ekonomiskt eller medicinskt. Tvärtom är det att orsaka en organisatorisk splittring av ett fungerande vårdteam!

Med Region Stockholms redan fragmenterade vård, med flera huvudmän för kommunala omsorgstjänster och för regional vård, finns en stor risk för att en kommunalisering av hemsjukvården stöter på precis de problem som övriga regioner rapporterat: Dyrt, sämre samverkan, hög personalomsättning och minskad samordning.

Slutligen finns det ingen vetenskaplig evidens som stödjer uppfattningen om att en överflyttning av hemsjukvården till kommunal regi skulle medföra en bättre vård för patienten. Det finns däremot omfattande forskning kring att kontinuitet, både i relationen mellan patient och läkare och i relationerna inom vårdpersonalteamet, är viktig för att minska antalet sjukhusinläggningar och för att minska mortaliteten.

Är det verkligen Kristdemokraternas mening att Region Stockholm ska prioritera en sådan kostsam omorganisation, trots att det inte finns något som tydligt pekar på en vinst, varken för patienterna eller för primärvården?

Är det inte bättre att lägga pengarna på att bygga upp en stark regional primärvård i vilken en välfungerande hemsjukvård ingår och där ett team av läkare och sköterskor som har kännedom om patienten är en självklarhet?

Louise Madsen, ordförande för Distriktsläkarföreningen i Stockholm

Repliker:

1. ”Dags att föra över hemsjukvården till kommunerna”

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?
Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev