Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kommunerna är mer än redo att öppna för VFU”

Öka den kommunala hälso- och sjukvårdens roll som utbildningsplats för framtidens sjuksköterskor, föreslår socialdemokraterna Anders Henriksson, Katrin Stjernfeldt Jammeh och Monica Johansson. (2 kommentarer)

Publicerad: 21 juni 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anders Henriksson, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Monica Johansson.

Foto: Hans Alm, Jens Ohlsson, Bobo Lindblad/Region Sörmland


Ämnen i artikeln:

SKRRegion SörmlandÄldreomsorgSocialdemokraterna

Svensk välfärd skriker efter personal. De kommande åren kommer tiotusentals personer att anställas och än fler pensionsavgångar ersättas i kommuner och regioner. Då är det avgörande att den som söker sig till välfärden också får de bästa förutsättningarna under sin utbildning för att arbeta inom välfärden. 

Allt mer hälso- och sjukvård bedrivs av kommuner. Trots det är det främst på sjukhus och vårdcentraler som de praktiska momenten av utbildningen till sjuksköterska och specialistsjuksköterska sker. Sveriges kommuner är mer än redo att öppna våra verksamheter för den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Det ger fler studenter en bredd i sin utbildning och möjlighet att se kommunen som en framtida arbetsgivare.

Läs även: Listan – här är förslagen som ska få folk till vården

De senaste åren har antalet utbildningsplatser ökat i hög takt, för att möta behoven av utbildad och kunnig personal inom välfärden. Det är viktiga, för att inte säga nödvändiga, investeringar som regeringen gjort. Det ger fler en chans att söka sig till välfärdens livsviktiga jobb och det ger välfärden stabilare rekryteringsförutsättningar. Samtidigt är det tydligt att det inte enbart går att skruva upp takten genom att öka antalet utbildningsplatser. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningarna till exempelvis sjuksköterska och specialistsjuksköterska har blivit en flaskhals. Det måste vi alla hjälpas åt att lösa.

För att ge fler studenter en bredd i sin utbildning och möta kommande rekryteringsbehov vill vi:

1. Öka andelen verksamhetsförlagd utbildning inom kommunernas verksamheter. 25 procent av all hälso- och sjukvård bedrivs i kommunal regi. Då är det också en rimlig målsättning för hur mycket av den verksamhetsförlagda utbildningen som bör tillgängliggöras i kommunernas verksamheter. Vi vill att den kommunala hälso- och sjukvården inom äldreomsorg och  funktionshinderområdet ska kunna välkomna fler VFU-studenter till vårterminen 2022.

2. Se över vem som kan vara handledare för studenter under den verksamhetsförlagda utbildningen. Högskolesektorn driver också upp förväntningarna på VFU-handledare. Många som arbetar inom såväl kommuner som regioner har lång och god erfarenhet och skulle kunna handleda studenter på hälso- och sjukvårdsutbildningar, men har ingen egen examen på avancerad nivå. Handledarens kompetens borde väga lika högt som akademiska meriter.

3. Stärka kopplingen mellan forskning och arbetsplats. Den stora andelen av statliga FoU-medel går till traditionella akademiska miljöer, vi vill istället se en förstärkning av praktiknära forskning inom både den kommunala och den regionala hälso- och sjukvården. Så får både medarbetare och medborgare del av forskningens framsteg genom en bättre välfärd och arbetsplats.

Välfärden blir bara så bra som personalens förutsättningar. Vi socialdemokrater har höga ambitioner för välfärden. Därför är det avgörande för oss att välfärdens anställda har goda förutsättningar, rätt kompetens och stöd för att göra sitt jobb.

Anders Henriksson, gruppledare för Socialdemokraterna i Sveriges Kommuner och Regioner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, vice gruppledare för Socialdemokraterna i Sveriges Kommuner och Regioner samt kommunstyrelsens ordförande i Malmö 

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-07-27

Det låter bra med VFU inom Kommonal verksamhet men det får inte ta tid från den korta VFU som är förlagd inom Sjukhusens väggar. Ska den göra något bör den istället bli en ytterligare VFU i grundutbildningen till Sjuksköterska. Vill ni politiker verkligen påverka så se till att föra fram att lönesättningen kommer inte bli sämre om man skulle göra om sköterskeutbildningen till att vara en 2-årig YH-utbildning istället för den långbänk med så ”luftiga” studieveckor att det enda de ger blivande kollegor är 3-års studieskulder istället för 2-års. Vårt yrke är och förblir ett praktiskt arbete. 

Thomas

 

2021-06-22

Det låter jättefint när stora namn inom politiken pratar om hur redo kommunerna är för mer och längre praktikperioder men samtidigt sitter majoriteten av befintlig HSL-personal i Malmö stad i bristfälliga lokaler utan utrymme att säkert kunna bedriva en god pedagogisk VFU för blivande kollegor. Innan ni gapar efter för mycket kanske ni ska komma till rätta med det.

Kommunsjuksköterska Malmö

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev