Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kompetens i ambulansen ger en säker akutsjukvård”

Publicerad: 5 juni 2015, 05:00

Avsaknaden av nationellt bindande föreskrifter för personal i ambulanssjukvård gör vården till ett lotteri, skriver Nätverket för utbildning av ambulanssjuksköterskor.


Ämnen i artikeln:

AkutsjukvårdAmbulanssjukvårdIntensivvård

Det behövs nationella regler för nyanställning inom ambulanssjukvården. En ambulans­sjuk­sköterska har specialistutbildning i ambulanssjukvård och borde vara den kompetens som krävs vid nyanställning.

Avsaknaden av nationellt bindande föreskrifter för personal i ambulanssjukvård innebär att vårdkvaliteten varierar över landet. Den enda nationella föreskrift som reglerar ambulanssjukvården är allmänt skriven och fyller ingen avgörande funktion. Regelverket överlåter därmed stort utrymme till regionala politiker, tjänstemän och verk­sam­hets­chefer att tolka vilken kvalitet ambulanssjukvården ska ha. Med andra ord är ambulanssjukvården till stora delar oreglerad och inte nationellt jämlik. Detta konstaterade Nätverket för utbildning av ambulanssjuksköterskor i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 19 maj 2013.

Socialstyrelsen beslutade att endast sjuksköterskor får administrera läkemedel i ambulans­sjuk­vården. Tyvärr tycks många ambulansorganisationer tolka bestämmelsen som att det räcker med en grundutbildad, ofta ­oerfaren, sjuksköterska för att leva upp till lagstiftningen. Denna olyckliga tolkning innebär stora variationer för vilken kompetens vårdsökande möter. En alltför låg kompetens i ambulansteamet, ofta i kombination med bristande er­faren­het, resulterar i att vårdkvaliteten inte kan garanteras.

Svensk ambulanssjukvård blir då ett lotteri. En patient kan vårdas av två specialistutbildade ambulanssjuksköterskor eller av en oerfaren sjuksköterska tillsammans med en ambulanssjukvårdare – eller som i vissa delar av landet, en brandman eller militär sjukvårdare. Detta äventyrar en säker vård på lika villkor.

I andra delar av landet har det tagits beslut att enbart rekrytera ambulanssjuksköterskor. Här möts patienten av ambulansteam med fullgod kompetens.

Alla patienter har behov av tidig bedömning, vård eller stöd till fortsatt vård. Ambulanssjuksköterskor med tre års sjuk­sköterske­utbild­ning och ett års specialisering inom ambulanssjukvård möjliggör en mer flexibel ambulanssjukvård, säkrare patientvård och ökad katastrofmedicinsk beredskap. Det är hög tid att staten, regionala politiker, tjänste­män, ambulansöverläkare och verksamhetschefer på allvar tar tag i ambulanssjukvårdens kompetensfrågor.

Fakta

■ Nätverket för utbildning av ambulanssjuksköterskor består av universitets­adjunkter, kliniska adjunkter, forskare, universitetslektorer och ambulanssjuksköterskor från de hög­skolor och universitet som har till uppgift att utbilda ambulanssjuksköterskor.
■ Syftet med nätverket är att utveckla specialistsjuksköterskeutbildningen inriktning ambulanssjukvård, stimulera till kunskapsutveckling och forskning inom ämnesområdet prehospital akutsjukvård.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev