Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kompetensförsörjning kommer att vara en kritisk faktor”

Brist på samordning riskerar att äventyra möjligheten att bota vissa åkommor, skriver Désirée Pethrus (KD) och Edvin Bernhardsson (KD), 1:e vice ordförande i Långtidsutredningen.

Publicerad: 24 maj 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Désirée Pethrus (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Region Stockholm. Edvin Bernhardsson (KD), regionfullmäktigeledamot i Region Stockholm och 1:e vice ordförande i Långtidsutredningen.

Foto: Anna Molander (Edvin Bernhardsson)


Ämnen i artikeln:

KristdemokraternaRegion Stockholm

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. För att ta ansvar för kommande behov och utmaningar, oavsett politiskt styre, tillsatte den dåvarande alliansen i Region Stockholm 2018 en långtidsutredning. Den är nu klar. Men vi ser flera utmaningar. 

Långtidsutredningen innefattar nulägesanalyser och prognoser om framtiden. Ett antal osäkra faktorer har identifierats som i varierande grad kan påverka utfallet. Två faktorer bedöms vara särskilt avgörande: tillgången till vårdpersonal och förmågan att använda digitaliseringens fördelar i hälso- och sjukvården.

Läs mer: Besöken för astma och kol fortsatte att minska under 2021  

Långtidsutredningen visar på både möjligheter och hot inför framtidens sjukvård i Region Stockholm. Från Kristdemokraterna är förhoppningen att utredningens slutsatser och de möjliga scenarier som presenteras ska ligga till grund för kommande beslut, såväl politiskt som på tjänstemannanivå. 

Utredningen konstaterar att vården framöver förväntas vara än mer specialiserad och stå under ständig förändring, särskilt till följd av den snabba utvecklingen. Vi vet sedan tidigare att för att kunna utveckla spetskunskap krävs stora patientunderlag. Endast då kan sjukvårdspersonalen få den träning och erfarenhet som krävs för att hålla en hög kvalitet. En utveckling i den riktningen har skett i Sverige och inte minst i Stockholm. Det ställer i sin tur krav på en bättre vårdstruktur med färre stuprör, ökat behov av interprofessionellt samarbete och en högre andel generalister som sjukvårdens bas.  

Kompetensförsörjningen kommer därför att vara en kritisk faktor även framöver. Utbildningen av personal är i dag ett delat ansvar mellan stat och regioner. Staten ansvarar genom universitet och högskolor för grundutbildningar, och regionerna för exempelvis bastjänstgöring för läkare. Det innebär att det inte finns något samlat ansvar eller någon samordning för enskilda specialiteter. Det är mycket oroväckande då det riskerar att helt äventyra möjligheten att bota vissa åkommor framöver i Sverige.  

Precisionsmedicin och artificiell intelligens kommer att rädda fler liv. Samtidigt har regionerna inte samordnat arbetet med digitala vårdtjänster och det faktum att regionernas olika journalsystem inte heller kan ”prata med varandra” är en stor brist. Att importera journaler mellan regioner är en allt för stor administrativ börda, och detta görs därför för sällan. Vi har stora blinda fläckar i journalerna. Det saknas mängder av information som kan vara livsavgörande. Det hade inte behövt vara så med rätt samordning. 

För oss Kristdemokrater blir det allt tydligare att de stora utmaningar som sjukvården står inför inte kan klaras av på ett ändamålsenligt sätt av enskilda regioner. Inte heller Region Stockholm, med stora fördelar så som god ekonomi och ett större befolkningsunderlag än andra regioner, kommer ensam att kunna svara på kommande utmaningar och behov. Utan ett statligt huvudansvar för sjukvården kommer ojämlikheten i landet att bli ännu tydligare. 

Just nu är vi i en situation som kan kallas ”vården lagar efter läge”. Det är inte där vi bör vara. För att bryta utvecklingen, samtidigt som vi klarar ökade medicinska behov framöver, kommer det att krävas svåra politiska beslut och stora reformer. Även om långtidsutredningen inte ger några politiska rekommendationer, har vi Kristdemokrater stärkts i vår uppfattning om att ansvaret för sjukvården bör flyttas från regionerna till staten. Om inte, riskerar den ojämlikhet som redan i dag finns inom sjukvården nationellt att bli än värre till år 2040. 

Edvin Bernhardsson (KD), regionfullmäktigeledamot i Region Stockholm och 1:e vice ordförande i Långtidsutredningen 

Désirée Pethrus (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Region Stockholm 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev