Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Komplementärmedicinsk kompetens behövs i teamet

Publicerad: 12 januari 2010, 14:14

Piller är inte lösningen på allt. Komplementärmedicinska insatser är också nödvändiga, anser centerpartisterna Gunnel Wallin och Maria Kornevik Jakobsson.


Mats Reimer vrider och förvränger friskt i sitt blogginlägg på Dagens Medicins hemsida i syfte att svartmåla oss och de förslag vi lämnat i två riksdagsmotioner.

Vård ska ges i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det står centerpartiet bakom. Centerpartiets partistämma har konstaterat att i fråga om bemötande och helhetssyn på patienten har skolmedicinen mycket att lära av komplementärmedicinen och ifråga om krav på vetenskaplighet gäller det motsatta. För patientens skull krävs ökad förståelse mellan de olika aktörerna.

Vi vill gå längre, därför har vi i två riksdagsmotioner föreslagit att det behövs ett komplementärmedicinskt register, att möjligheten att införa ett komplementärmedicinskt infor mationscentrum bör utredas, att barn under åtta år bör kunna få behandlas med komplementärmedicinska metoder och ett antal förslag för att underlätta införandet av alternativmedicinska läkemedel och skapa konkurrensneutralitet.

Mats Reimer påstår att vi likställer legitimerade psykologer och psykoterapeuter med massörer. Det gör vi inte. Men vi anser att kompetensen hos dessa, och andra vårdutbildade, behövs i teamen runt patienten. Poängen är att teamarbetet behöver utvecklas. Vården ska inte vara en one-man-show mellan läkare och patient. Det behövs team som kan se till hela patienten. Därför anser vi också att komplementärmedicinare med dokumenterad utbildning och basmedicinsk utbildning på högskolenivå ska kunna ingå i teamet runt patienten.

Läkemedel erbjuder stor hjälp för många patienter. Men piller är inte lösningen på allt. Många patienter upplever att vården är fragmentiserad och symtominriktad. I stället för att gå till botten med problemet skriver läkaren ut ett piller.

Genom att läkare, sköterskor, psykologer, massörer, samtalsterapeuter, komplementärmedicinare och andra yrkesgrupper som bedöms nödvändiga i det enskilda fallet kan arbeta med patienten i ett team kan vårdkvaliteten höjas och bemötandet förbättras. Teamarbetet kan också vara ett sätt att minska de vårdrelaterade skadorna. Fortfarande skadas ungefär var tionde patient av den vård de får, en skrämmande hög siffra.

Vi deltar gärna i en diskussion om vad komplementärmedicinen kan tillföra den traditionella medicinen, men vi vill inte få våra åsikter förvrängda.

Gunnel Wallin
 är riksdagsledamöter för centerpartiet.

Maria Kornevik Jakobsson
 är riksdagsledamot för centerpartiet.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev