Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Koncentration av kirurgi räddar liv”

Publicerad: 31 maj 2018, 05:00

Pernilla Dahm Kähler, över­läkare, kvinno­sjuk­vården, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Barbro Sjölander, ordförande, Nät­verket mot gynekologisk cancer, och Elisabeth Åvall Lundqvist, professor i gyne­kologisk onkologi, Linköpings universitet.

Det finns patientgrupper i Sverige som entydigt gynnas av att bli omhändertagna av den högspecialiserade koncentrerade vården, skriver tre debattörer.

Ämnen i artikeln:

Högspecialiserad vårdÄggstockscancer

Sveriges Televisions dokumentär Den stora sjukhusstriden har väckt debatt om i vilken mån koncentration av komplicerad vård till färre ställen har positiv effekt på överlevnaden. Några inlägg i debatten har kunnat tolkas som att det saknas evidens för att koncentration av vård ökar överlevnaden. Så är inte fallet.

Det finns patientgrupper i Sverige som entydigt gynnas av att bli omhändertagna av den högspecialiserade koncentrerade vården, en vård där träning har gett färdighet.

Äggstockscancer är en cancerform med hög dödlighet. Den drabbar omkring 700 kvinnor i Sverige varje år. Hos drygt 400 av dem har tumören hunnit utvecklas till ett avancerat stadium. Att sjukdomen oftast upptäcks och diagnostiseras i sena stadier med generell spridning i buken är en av orsakerna till den höga dödligheten.

I många år har vetenskapliga studier visat att komplicerad avancerad kirurgi med borttagande av all synlig tumör (makroskopisk tumörfrihet) i kombination med snar kemoterapi leder till signifikant förbättrad överlevnad jämfört med traditionell operation.

Kirurgi i syfte att ta bort all synlig tumör innebär ofta att mycket av bukhinnan tas bort, inkluderande bukhinnan på diafragma, liksom bukväggar och delar av vissa organ genom tarmresektion och mjältoperation. Kirurgin är således mycket komplex och kräver stor kirurgisk erfarenhet. Den bör därför utföras av multidisciplinära och tvärprofessionella team med stor erfarenhet av sådan kirurgi med dess pre-, peri- och postoperativa komplexa förlopp. Detta är också helt i enlighet med European Society of Gynaecological Oncologys riktlinjer för kirurgisk behandling av äggstockscancer. [1]

Det är med stor oro vi nu noterar den pågående debatten.

Det Svenska gynekologiska onkologiska sam­fundet (gyne­kologiska tumör­kirurger och onkologer) har tillsammans med patientföreningar under det senaste decenniet arbetat intensivt med att få till stånd koncentration av sådan kirurgi, så att kvinnor med äggstockscancer ska bli opererade vid gynekologiska tumörkirurgiska centrum vid universitetssjukhusen. Fastställda nationella vårdprogram, utarbetade av professionen, förordar koncentration av denna högspecialiserade vård.

Västra sjukvårdsregionen centraliserade avancerad kirurgi vid äggstockscancer 2011 och har därefter kunnat visa signifikant förbättrad över­levnad, inte enbart för kvinnor som genomgått komplex kirurgi med makroskopisk tumörfrihet, utan även för alla som insjuknat i sjukdomen. [2] Studien är internationellt omnämnd som ett gott eftersträvansvärt exempel. [3] Nationell statistik kring ägg­stocks­cancer visar samma fina siffror med förbättrad över­levnad vid övriga högspecialiserade centrum i landet, när makroskopisk tumörfrihet kan uppnås. [4]

Det är med stor oro vi nu noterar den pågående debatten. Baserat på våra kvalitetsregisterdata be­dömer vi att träning har gett färdighet, och att denna har resulterat i en förbättrad överlevnad i äggstockscancer i Sverige. Detta stämmer också väl med publicerade internationella data.

Vi befarar att den utveckling vi arbetat så hårt för att åstadkomma, där vi vetenskapligt visat att nivåstrukturering gett minskad dödlighet, ska raseras av en debatt som egentligen handlar om mycket annat än koncentration av en viss typ av vård.

Låt professionen tillsammans med patientföreningar fortsätta identifiera patientgrupper som kan vara betjänta av en koncentration av komplex och högspecialiserad sjukvård som är jämlik, jämställd, evidensbaserad och rättvis. Låt oss få fortsätta försöka rädda liv!

Referenser
1. ESGO Ovarian cancer surgery guidelines; European Society of Gynaecological Oncology; 2017
https://guidelines.esgo.org/media/2017/03/ESGO_ovarian_cancer_surgery_brA5_V01-website.pdf
2. Dahm-Kähler P, Palmqvist C, Staf C, Holmberg E, Johannesson L. Centralized primary care of advanced ovarian cancer improves complete cytoreduction and survival – A population-based cohort study. Gynecol Oncol. 2016 Aug;142(2):211-6
3. Aletti GC, Cliby WA. Time for centralizing patients with ovarian cancer: what are we waiting for? Gynecol Oncol. 2016 Aug;142(2):209-10.
4. Årsrapport det Svenska kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer 2016. Cancercentrum.
https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/gynekologi/kvalitetsregister/nationell-kvalitetsrapport-gynekologisk-cancer-2016.pdf

Relaterat material

”Resultaten är entydiga – ju högre volym desto bättre resultat”

”En dålig utredning som ledde till dåliga beslut”

”Regeringens utredare får inte fuska med fakta”

PERNILLA DAHM KÄHLER, BARBRO SJÖLANDER OCH ELISABETH ÅVALL LUNDQVIST

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev