Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Koncentration av kirurgi räddar liv”

Publicerad: 29 juni 2018, 12:00

Göran Larsson, docent, Marianne Gertzell, verksamhetschef, och Annelie J:son-Söderström, överläkare, slår ett slag för välfungerande länssjukvård.

Koncentration av kirurgi till kompetens och resurser räddar liv, skriver företrädare för kvinnokliniken i Karlskrona.


Kvinnokliniken Blekingesjukhuset Karlskrona är en av landets pionjärkliniker av gynekologisk tumörkirurgi inkluderande avancerad äggstockscancerkirurgi. Vi har multidisciplinära och tvärprofessionella team med stor erfarenhet av denna komplexa kirurgi. Vi har goda överlevnadsresultat varför Södra Regionvårdsnämnden beslutat om två noder för gynekologisk tumörkirurgi i denna region. Skånes universitetssjukhus och Karlskrona. Detta för att nyttja kompetensen och resurserna i regionen på ett för patienterna optimalt sätt.

Trots detta får vi vid varje centraliseringsvåg försvara vår gedigna verksamhet med sammanhållen vårdkedja, personcentrerad vård med goda resultat och nöjda patienter. Den senaste vågen, baserad på Måns Roséns utredning med en one-liner kopplat till ett axiom om räddade liv, har varit svårast att värna verksamheten mot då den tog politikerna med retorisk storm.

Förutom nu identifierade felaktiga beräkningar innehåller utredningen ett stort antal referenser till vetenskapliga artiklar som vantolkats. De artiklar som handlar om volym och resultat omfattar 2 979 775 patienter. Samtliga artiklar anger tröskelvärden för sjukhus- och kirurgvolym över vilka överlevnadsresultaten ej förbättras. Utredaren kan inte ha satt sig in i vad de egna utvalda referenserna entydigt visar. Samtliga stödjer att det finns tröskelvärden, precis som SBU:s rapport 205/2011 ”Volym och resultat” av Haglund och Troëng visar.

Danska Sundhetsstyrelsen beslöt 2001 att äggstockscancer ska opereras på fem kliniker i stället för på cirka 20. Incitamentet var sämst överlevnadsresultat i Norden. Överlevnaden vid utgången av 2015 har ej förbättrats. Den ligger kvar på 37-40 procent relativ femårsöverlevnad. Fortfarande sämst i Norden. Att den snabba utredningsprocessen ”pakkeforlopet” som varit förebild för våra standardiserade vårdförlopp har goda resultat ska inte förväxlas med överlevnadsresultaten.

Om stora delar av avancerad kirurgi flyttas från länssjukvården baserat på volymtänkande kommer denna nivå dräneras på kompetens och medarbetare.

I Sverige har vi Europas högsta överlevnad i äggstockscancer. Bland de högsta i världen. Detta oaktat har en sakkunnighetsgrupp utsedd av RCC i samverkan bestående av tumörkirurger från universitetssjukhusen rekommenderat en volymsbaserad centralisering till sex universitetssjukhus, det vill säga till sig själva. En centraliseringsstudie från Västra Götaland gällande avancerad äggstockscancer med stort genomslag bland politiker och tjänstemän inom SKL och RCC beskrivs bland annat i Dagens Medicin nr 22/18. Efter centraliseringen av operationerna till Sahlgrenska ökade den relativa treårsöverlevnaden medan den senare redovisade femårsöverlevnaden var lägst bland landets regioner.

Gynnsamma prognosfaktorer förekom signifikant oftare i gruppen efter centraliseringen. 70 fler patienter uppges ha insjuknat jämfört med Socialstyrelsens statistik. Det går inte att utifrån studien utläsa hur mycket av den förbättrade treårsöverlevnaden som beror på centraliseringen och på den ojämna fördelningen av prognosfaktorer.

Om stora delar av avancerad kirurgi flyttas från länssjukvården baserat på volymtänkande kommer denna nivå dräneras på kompetens och medarbetare. Vem ska då operera de urakuta fallen med brusten kroppspulsåder, mjälte eller livmoder under förlossning? I dag inträffar endast enstaka fall av mödradödlighet till följd av att man ej kan förhindra att den nyblivna mamman förblöder tack vare att det finns kompetens inom länssjukvård för den kirurgi som då krävs. Oftast är det de läkare som till vardags bedriver avancerad gynekologisk kirurgi som får rycka in. Om den operativa kompetensen inom länssjukvården utarmas kommer detta att orsaka ett ökat antal i ordets sanna bemärkelse onödiga dödsfall som inga helikoptertransporter kan förhindra.

Låt för patienternas skull välfungerande länssjukvård med god kvalitet fortsätta att bidra till en optimering av resurserna. Nivåstrukturera i ordets rätta bemärkelse. Först då kan vi uppnå bättre sammantaget resultat och förhindra ytterligare dödsfall och lidande i vårdköer – och erbjuda förlossnings- och akutsjukvård värd namnet för alla.

ANNELIE J:SON-SÖDERSTRÖM, MARIANNE GERTZELL, GÖRAN LARSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev