torsdag26 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kontinuitet ersätter inte skriftliga planer”

Publicerad: 25 september 2020, 05:00

Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och allergiförbundet.

Ett patientkontrakt skulle göra livet lättare för många av våra medlemmar, skriver Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och allergiförbundet.


Nyligen gick remisstiden ut för utredningen God och nära vård. Astma- och allergiförbundet företräder 17 000 medlemmar med de största kroniska sjukdomarna inom primär- och specialistvården. Ett betydande förslag i utredningen för personer med astma och allergi är patientkontrakt. Det är en gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare som ska säkerställa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan med patientens perspektiv som utgångspunkt.

Efter att ha läst remissvaren ser vi att vår syn skiljer sig från Läkarförbundets. De avstyrker nämligen förslaget om patientkontrakt. Läkarförbundet menar att risken är överhängande att ett sådant kontrakt komplicerar behandlingsprocessen för patienten. Vi håller inte med. Läkarförbundet menar att allmänläkare med en begränsad patientlista i stället löser problemen. Då skulle nämligen patienten träffa samma läkare vid varje vårdbesök, dessutom en läkare som hade tid.

Även om detta vore fantastiskt tror vi tyvärr inte att det räcker. Kontinuitet ersätter helt enkelt inte en personlig skriftlig behandlingsplan eller patientkontrakt.

Visserligen vill våra medlemmar gärna slippa träffa olika läkare vid besök på vårdcentralen, men den övervägande delen av patientens vård ges inte på vårdcentralen. Den största delen av vården ges i stället av patienten själv, i form av egenvård.

Astma och allergi är sjukdomar som varierar över tid och som påverkas av omgivningen. En skriftlig behandlingsplan hjälper patienten att variera behandlingen och att hantera olika situationer utan att behöva söka akut vård, samtidigt som man vet när man behöver söka vård. Behövs besök hos specialist eller på akutmottagning så finns en plan att utgå från. Astma och allergi berör många områden i livet och är helt beroende av ett förebyggande perspektiv.

Som patient är det lätt att glömma eller missuppfatta besked eller instruktioner och då underlättar en skriftlig plan. Dessutom finns ofta ett behov av att dela med sig av information till sin omgivning, till nära anhöriga eller till barnens förskola och skola.

Behandlingsplaner, patientkontrakt och kontinuitet löser alltså delvis olika problem. Däremot blir planer bättre och lättare att följa upp om de tas fram tillsammans med vårdpersonal som känner patienten.

I dag lägger många patienter själva en enorm energi på att samordna insatser och fungera som kunskapsförmedlare mellan alla de kontakter de har. Många av våra medlemmar har kontakt med fler än tio olika professioner med anledning av exempelvis sitt barns allergier. Det är en alltför tung administrativ börda att bära själv och för dem skulle ett patientkontrakt göra livet lättare.

Nu är det upp till socialdepartementet att lyssna på remissinstansernas synpunkter. Om utredningens förslag blir verklighet ger patientkontrakt en unik möjlighet att minska patientens administrationsbörda och det ger förutsättningar för ett bättre liv. På köpet kan vi minska vårdens kostnader.

Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och allergiförbundet

MARITHA SEDVALLSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev