Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kontraktsläkare – en framtida alternativ uppdragsform?”

Publicerad: 19 september 2016, 05:00

En kontraktsläkare ska vara specialistläkare med ett starkt intresse för verksamhetsutveckling samt äga en god social kompetens, skriver Tom Davidsson och lanserar en ny anställningsmodell.


Ämnen i artikeln:

Landstinget i Värmland

Sedan februari 2009 har jag arbetat som läkare i offentlig vård, men genom eget företag. Jag har aldrig varit anställd i ett bemanningsföretag, men varit tvingad att ta mina uppdrag genom dessa. Även om jag har funnit många fördelar i att vara egen företagare tror jag trots allt att de allra flesta läkare vill vara tillsvidare­anställda. Det är tryggt och ganska okomplicerat.

Hyrläkarfrågan är mycket omdiskuterad. Hyr­läkaren var initialt tänkt att an­litas strikt vid tillfällig läkarbrist. Med tiden har det blivit en glidning i detta och många vårdenheter klarar sig numera inte utan bemannings­läkare.

I en debattartikel i Dagens Medicin nr 7/14 beskrev jag hur kostsam denna uppdragsform kan bli. Fördyringen beror i första hand inte på uppdragets arvode, utan mer på bristande integration, generellt minskad trivsel, försämrad kontinuitet och avsaknad av kvalitetstänkande. I stället för att göra en varaktig åtgärd skjuter man ofta patientens problem framför sig.

Totalkostnaden (lön, sociala avgifter, tjänstepension, OH-kostnader, arbetsfria dagar med ersättning) för en tillsvidareanställd läkare är cirka 1,6 gånger lönen. Det finns tydliga svårigheter att jämföra denna kostnad med den för inhyrda läkare eftersom priset skiftar både inom och mellan landsting/regioner.

75 procent av mina läkaruppdrag som egenföretagare har gett mig möjlighet att arbeta fullt integrerat. Patienter och medarbetare har inte betraktat mig annorlunda än övriga tillsvidareanställda läkare. Från patienterna har jag fått uppskattning för kontinuitet och kvalitet och arbetskamraterna har uppskattat mitt bidrag till trivsel och kompetensspridning. Jag har deltagit i verksamhetens interna möten, lokala utbildningstillfällen, utvecklingsdagar etc.

Kostnaden för externa utbildningar och sådant som inte var direkt verksamhetsrelaterat har jag bekostat själv genom mitt företag. Denna uppdragsform har jag valt att kalla för kontrakts­läkare där uppdragen varat minst sex månader, ofta längre. Jag har även haft längre uppdrag utan att integreras, dessa har jag betraktat som hyr­läkar­upp­drag. Lust och incitament har saknats och jag har tackat nej till erbjuden förlängning.

Merkostnaden för en kontraktsläkare bör vara rimlig.

Hyrläkare och kontrakts­läkare bör betraktas på olika sätt. Hyr­läkaren är en vikarie där upp­draget ska vara kort och till­fälligt och då är ingen integration nödvändig. De som i första hand arbetar som hyrläkare gör detta sannolikt av strikt ekonomiska skäl. Kontraktsläkare bör däremot användas som en alternativ uppdragsform till anställning. Uppdraget kan till exempel bestå i att vara delaktig i uppbyggnaden av icke fungerande verksamhet, bidra med subspecialiserade färdig­heter för att hjälpa till att bygga ny verksamhet, men kan också vara en möjlighet att locka kvar läkare som uppnått ålderspension i det kliniska arbetet.

Merkostnaden för en kontraktsläkare bör vara rimlig, förslagsvis 20 procent högre än totalkostnaden för en tillsvidareanställd specialistläkare. Denna merkostnad kan försvaras med avsaknad av flera trygghetsfaktorer som en tillsvidareanställd läkare har.

En kontraktsläkare ska vara specialistläkare med ett starkt intresse för verksamhetsutveckling samt äga en god social kompetens. Incitament för kontraktsläkaren är förutom det ekonomiska även frihet att välja sina uppdrag och att ställas inför nya utmaningar och uppleva att man kan göra en varaktig skillnad.

Landstinget i Värmland har nu visat intresse för att använda sig av kontraktsläkare och förhoppningen är att man på detta sätt ska kunna återuppbygga och utveckla verksamhet för att ta riktning mot en välfungerande sjukvård som uppskattas av både patienter, vårdpersonal och beslutsfattare.

Relaterat material

debatt”Så blir hyrläkare något annat än dyra och oönskade”

TOM DAVIDSSON

Ämnen i artikeln:

Landstinget i Värmland

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News