Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kontroller av kunskaperna skulle göra vården säkrare”

Publicerad: 21 februari 2014, 06:11

Är patienten intresserad av hur många intyg och blanketter doktorn kan lägga på bordet? Nej! slår professor Olle Svensson, Umeå, fast.


Vad krävs av en läkare för specialistkompetens? Jo, om man ska spetsa till det, att man kan visa att man kan fylla i blanketter. Det svenska systemet för specialistkompetens är inriktat på procedurfrågor: att man varit fysiskt närvarande vid undervisningsmoment, och arbetat tillräckligt lång tid. Det ska styrkas med blanketter och intyg. Och än värre blir det med det nya och kanske inte helt välgenomtänkta systemet för specialistkompetens. Fylleri och dokumentation är väl inte fel; det som inte är skrivet finns inte i sinnevärlden. Men fokuseringen på formalia går före kvalitetskontroll av kunskaper, färdigheter och patientbemötande. Det finns knappast heller någon praktisk möjlighet för Socialstyrelsen att kontrollera handlingarna, eftersom man har riggat ett gammaldags helt pappersbaserat system.

Examination har blivit ett fult ord för läkarkåren, en idiosynkrasi som kanske haft sina kraftigaste uttryck inom delar av Läkarförbundet. Varför? Kanske för att många av dagens ledande läkare formats och deformerats av den flummiga och kravlösa 60-tals­pedagogiken. Man kan inte heller frigöra sig från tanken att det också kan finnas en rädsla för att bli genomlyst och bedömd. Det är en lyx som man sällan kan unna sig i andra branscher: i exempelvis idrott, industri, miljö­vård och konst är det resultaten som räknas, inte pappersmeriterna. Är patienten intresserad av hur många intyg och blanketter doktorn kan lägga på bordet? Nej! Är det patientsäkert? Nej!

Patientsäkerheten har tidigare varit eftersatt, det har saknats system. Och vårdskadorna är tallösa. Många komplikationer kommer heller aldrig fram, ty köparna av sjukvård kräver inte kvalitetskontroll.

Förutom system- och kommunikationsfel är kunskapsbrist en av de vanligaste orsakerna till fel inom sjukvården. Mycket har dock åstadkommits under senare år vad gäller patientsäkerheten. Trafikflyget framförs ofta med rätta som ett föredöme i säkerhetsarbetet. Vad händer med en pilot som flyger fel? Om hon överlever blir det flygförbud. Därför får piloterna ständigt förnya sina licenser.

Det starkaste argumentet för examination – i motsats till att bedöma procedurer – är patientsäkerheten. Det finns otaliga regler för medicinteknisk utrustning, ventilation, golvbeläggning med mera, som är omistliga för en god säker vård. Men inga för läkarnas kompetens.

EU:s krav på frihandel har internationaliserat den mest lukrativa sjukvården, som vilken handelsvara som helst. Det ställer nya krav på sjukvården, där det tidigare systemet byggde på korporativism: Professionen bedömde och berömde sin egen förträfflighet. I dag bestämmer verksamhetschefen om läkaren är specialistkompetent. Det är jäv: professionella och personliga bindningar gör en oberoende bedömning omöjlig.

Alla lärare vet att inget styr inlärandet som examination – ”Kommer det på tentan?”. Kurs­planer och målformuleringar väger jämförelsevis lätt. Det förefaller därför bättre, billigare och säkrare att lägga resurserna på att examinera kunskaper och färdigheter snarare än att examinera intyg och kontrollera närvaro som i småskolan.

Vad händer med en fabrik som avstår från kvalitetskontroll och enbart förlitar sig på personalens närvaro vid stipulerade seminarier och kurser? Konkurs! I sjukvården gäller det livet. Har vi råd att avstå från kvalitetskontroll nu när kvaliteten på läkarutbildningarna minst sagt varierar inom EU?

Därför krävs en lagstadgad examen rigorosum för specialistkompetens. Det blir dyrt, men billigare än felbehandlingar och komplikationer. Vad ska man göra med dem som inte klarar kraven? Naturligtvis blir det en individuell bedömning, men ingen – patient, allmänhet eller profession – tjänar på att problemen sopas under mattan. Ett beprövat och effektivt sätt är pengar: belöna rikligen dem som tar specialistexamen.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev