onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Kraftfulla insatser krävs mot ohälsa bland unga

Publicerad: 3 april 2012, 12:17

En grupp av patienter, unga vuxna under 30 år, har under senare år försämrat sitt HbA1c-värde eller ”långtidssocker” som är ett mått på långsiktig genomsnittlig blodsockerkontroll.


Ett högt värde ökar kraftigt risken för komplikationer som till exempel njursvikt. Under senare år har hälsan generellt försämrats hos unga vuxna. I senare års Folkhälsorapporter har till exempel unga vuxna rapporterat högre grad av ångest, oro och ängslan än andra åldersgrupper.

Samma mönster ses hos unga vuxna med diabetes vilket oroar oss på Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, SFSD. Sammantaget konstaterar SFSD att kraftfulla insatser måste till för att vända den negativa ohälsotrenden för denna grupp av personer med diabetes.

SFSD välkomnar ­Sveriges Kommuner och Landstings intiativ Psykisk hälsa, barn och ungdom som syftar till att synlig­göra specifika problem och föreslå åtgärder för att förbättra hälsan hos unga vuxna. Därtill har forskning från Umeå universitet under ledning av professor Urban Janlert visat att hälsan kan förbättras av ett bra socialt kapital, bland annat genom att bidra till ökad självkänsla, bättre socialt stöd och minskad skadlig stress.

För diabetesvården är det en intressant kunskap, inte minst med tanke på att en intensifiering av kontakten mellan diabetessjuk­sköterskan och den unga vuxna med diabetes skulle främja ett socialt stöd. Denna kontakt måste ges utrymme och tid.

Vi inom SFSD blir oroade över att vissa landsting förordar att besöken ska intensifieras men inom befintlig tid. Nya innovativa lösningar måste till för att värna de unga vuxnas hälsa. Måhända är tätare besök och samtal i grupp en framkomlig väg? Därtill krävs mer forskning inom området för att utröna vilket omhändertagande som skulle kunna optimera diabeteshälsan för unga vuxna.

Något måste göras nu, de unga har rätt till en god och jämlik hälsa. Man kan inte bromsa i en uppförsbacke.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev