Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag18.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Krafttag krävs för rätt medicin till gamla

Publicerad: 12 november 2008, 06:03

Skärp statens ansvar för äldres läkemedelsanvändning, skriver Ylva Johansson och Thomas Nihlén.


Av alla äldre som läggs in akut på sjukhus har upp till en femte­del drabbats av biverkningar av läkemedel. Dödligheten i denna patientgrupp är avsevärt större än i andra typer av patientgrupper. I genomsnitt har dessa patienter tio olika läkemedel, många ännu fler. Ofta görs ingen samlad bedömning av vilka läkemedel patienten har och hur de påverkar varandra.

SVT:s Uppdrag granskning berättade nyligen om Gulli Johansson, som förlorat elva år av sitt liv på grund av att biverkningar av läkemedel sannolikt gav henne demensliknande symtom. Berättelsen hade i Gullis fall ändå på sätt och vis ett lyckligt slut.

Hur många gulli finns det i Sverige? Svaret är tyvärr enkelt: ingen vet. Riksdagen debatterade nyligen felaktig läkemedels­användning för äldre. Då krävde våra två partier att regeringen tar initiativ och utreder möjligheten till en lex Gulli.

Statens ansvar för äldres läkemedelsanvändning måste skärpas. Utöver en ny lagstiftning behövs flera andra åtgärder:

1. Statens tillsyn och kontroll.Tillsynen måste förbättras. I dag har Socialstyrelsen ansvar för tillsynen av läkemedelsanvändningen inom vård och omsorg. Resurserna för att myndigheten ska kunna uppfylla sitt tillsynsansvar måste öka. Utveckla Socialstyrelsens läkemedelsregister. Om uppgifter om orsaker till förskrivningar skulle ingå i läkemedelsförteckningen, receptregistret och Socialstyrelsens läkemedelsregister, skulle detta kunna bidra till att höja kvaliteten och förbättra säkerheten vid läkemedelsbehandling.

2. Kvalitetssatsning. Det behövs obligatoriska läke­medelsgenomgångar där landsting och kommuner samverkar om att en översyn görs av äldres läkemedelsanvändning. Genomgångarna måste vara obligatoriska i all svensk äldrevård. Den särskilda satsning på kompetensutveckling av personalen i äldreomsorgen, Kompetensstegen, som den förra regeringen införde, avskaffades av den nya regeringen men måste inrättas igen. Det bör inrättas nationella kvalitetskrav i äldreomsor­gen där varje kommun har ett sär­skilt system för säkerhet och kvalitet i sin läkemedelshantering för äldre.

3. Bättre rappor­tering och information om läkemedels­användning. Det behövs en jour eller upplysningslinje dit allmänheten kan ringa när den vill diskutera eller är orolig för sin eller en anhörigs läkemedelsanvändning. Det behövs också en verksamhet som utifrån ett brukarperspektiv kan bygga upp en organisation för råd, stöd och biverkningsrappor­tering.

Regeringen måste ta initiativ till kraftfulla åtgärder för att säkerställa att äldre får rätt mediciner, vid rätt tillfälle och i rätt mängd. Samtidigt är det oerhört viktigt att inte glömma bort att den verkliga medicinen för att åtgärda detta problem inte enbart ligger i fler gula recept. Det behövs mer och bättre omvårdnad. Många äldre behöver självklart sina läkemedel, men läkemedel får aldrig vara en ersättning för en omtänksam och omsorgsfull vård.

Ylva Johansson

Thomas Nihlén

Ylva Johansson (s)
är vice ordförande i riksdagens socialutskott.

Thomas Nihlén (mp)
är ledamot i riksdagens socialutskott.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev