Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Kramplikt kramande av "självstyre"

Publicerad: 14 maj 2008, 04:48

Fritt vårdval kan leda till säkrare och jämlikare vård, skriver Meta Wiborgh och Björn Olsson.


Tvärtemot vad Ylva Johansson och Henrik Hammar framför i Dagens Medicin nr 18/08 så tror vi att en i hela Sverige genomförd vårdvals­modell, som fokuserar på patientens rätt att välja och som skulle kunna likna den modell för första linjens sjukvård som finns i till exempel Danmark, skulle leda till en säkrare och jämlikare sjukvård i Sverige.

Vi har under vår yrkesverksamma tid levt med verbala satsningar på primärvård, men inget avgörande har hänt. Fördelningen av resurser mellan den generalistbaserade primärvården och den smalt specialiserade sjukvården har inte förändrats.

Erfarenheten av hur landstingen hanterade den Nationella handlings­planen för svensk hälso- och sjukvård förskräcker. Det bidde väl knappt en tumme till primärvården av kanon-miljarderna, trots att dåvarande Landstingsförbundets ordförande sade sig vara enig med regeringen om satsningen. Därför ställer vi oss kallsinniga till Henrik Hammars kramplika kramande av det så kallade kommunala självstyret.

Detta har redan visat sin impotens när det gäller möjligheterna att tillskapa en modern allmänmedicinskt baserad primärvård i Sverige. Ett nationellt grundåtagande ska ses som en miniminivå. Utöver denna miniminivå står det givetvis varje sjukvårdshuvudman fritt att lägga till funktioner för att få en primärvård anpassad efter lokala behov.

Vi kan inte se att det har framkommit några andra modeller i den svenska debatten som skulle leda till någon avgörande förbättring för våra patienter. Och framför allt inte för dem som inte i dag har möjlighet att välja en egen läkare. Hur har Johansson och Hammar tänkt att de ska få sina behov av basal sjukvård tillgodosedda?

Under den historiska parentes, som husläkarreformen innebar, tillkom det en lång rad läkare som var intresserade av att bli specialister i allmänmedicin. Vi menar, som vi skrev i Dagens Medicin nr 17/08 att ett system som bygger på att patienten tar sin samhällsfinansiering (vårdpeng) med sig till den vårdgivare han/hon väljer, skulle kunna befrämja en sådan tillströmning. Vi vet nämligen att många av våra yngre kollegor är intresserade av att bli egna entreprenörer.

Vi anser, att ett fritt vårdval där man strävar efter att det självklara ska vara att patienterna ska kunna välja en läkare som  är specialist i allmänmedicin, kommer att innebära att det skapas en grund för en säker och jämlik sjukvård, där de växande kraven på patientinflytande bättre kan tillgodoses, än i de system som i dag är förhärskande inom den offentligt drivna primärvården.

Björn Olsson, Meta Wiborgh

Meta Wiborgh och Björn Olsson
 är allmänläkare i Luleå och har båda varit ordförande för Svensk förening för allmänmedicin.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev