Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Kritik mot barnpsykiatrin missar målet

Publicerad: 30 juni 2010, 11:49

Hugo Lagercrantz och Salomon Schulmans angrepp på barn- och ungdomspsykiatrin är spretigt som ett hagelskott, skriver ST-läkaren Sven Román.

Ämnen i artikeln:

Barnpsykiatri

Hugo Lagercrantz har ibland en faiblesse för att uttala sig i ämnen som han har bristfällig kunskap om. För några år sedan ondgjorde han sig över att antidepressiva, AD, skrevs ut till gravida, med allvarlig påverkan på fostret. Han överdrev dock kraftigt denna bieffekt, och beaktade inte att AD sannolikt räddar livet på både mödrar och foster/nyfödda barn genom förhindrande av suicid och utvidgade suicid. Han vägde helt enkelt inte risken mot nyttan.

Lagercrantz och Schulmans angrepp på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, på DN Debatt den 15 maj, som uppmärksammades på Dagens Medicins ledarsida i nr 20/10 och har orsakat debatt i Dagens Medicin, är spretigt som ett hagelskott. Enstaka hagel träffar rätt, till exempel att utvärderingen av behandlingsresultat är bristfällig inom BUP. Men detta problem har många specialiteter, till exempel även vuxenpsykiatrin. Det är definitivt en brist, men det är också betydligt svårare att utvärdera behandling inom psykiatrin då vi inte kan verifiera behandlingsresultat med radiologiska undersökningar, blodprovsresultat eller andra objektiva/kvantifierbara metoder.

Artikelns övriga hagel missar målet. Låt mig ge några exempel. Författarna anger två mediciner "belastade med en kraftig biverkningsfrekvens", centralstimulantia, CS, och AD. Forskningen visar, precis som exemplet ovan med AD till gravida, att nyttan med CS vida överstiger risken. Flera långtidsuppföljningar av barn och ungdomar med ADHD har visat minskad risk för framtida missbruk för dem som fått CS. Vad gäller AD så används inom BUP nästan bara sertralin och fluoxetin, de två SSRI-preparat som vid utvärdering på barn och ungdomar inte ökat suicidtankar och -försök. Preparaten har ganska milda biverkningar och används inom BUP i låg dos. Författarna valde alltså två relativt oskyldiga mediciner, som dessutom knappast överförskrivs utan sannolikt förskrivs för lite.

Lagercrantz/Schulman fokuserar i hög utsträckning på neuropsykiatri. Detta är en viktig del av barnpsykiatrin, men utgör bara en liten del av all vår verksamhet. Artikelförfattarna förbiser dessutom psykologens arbete i dessa utredningar. Förvisso kräver utredningarna en läkare, men lejonparten av arbetet utförs av psykologen.

Artikeln innehåller också direkta insinuationer, som till exempel att de som söker BUP inte skulle kunna lita på barnpsykiatern, och även uppenbara felaktigheter, som att barnläkaren till skillnad från barnpsykiatern är biologiskt skolad.

Jag som skriver är snart färdig specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Jag är stolt över detta och tycker jag har fått en utmärkt ST-utbildning. Lagercrantz/Schulman skriver i Dagens Medicin nr 23/10 att barnpsykiatrin har svårt med läkarrekryteringen. Detta gäller inte för ST-läkarna i BUP i Stockholms läns landsting, SLL. Vi är i dag 24 ST-läkare, för sju åtta år sedan var det bara en handfull. Till varje nyutlyst ST-läkartjänst är det en kö av sökande.

BUP har haft problem med utvärdering och ett vetenskapligt synsätt. De senaste 15 åren har det dock skett avsevärda förbättringar. Forskningen ökar och i Stockholm har flera specialister fått anställningar där klinisk forskning ingår. Ett resultat av det nya synsättet är det unika dokument som BUP i SLL presenterade 10 juni, den 450 sidor tjocka boken  Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling . Boken presenterar vetenskap, evidensprövade metoder och beprövad erfarenhet för bedömning och behandling av alla tillstånd inom BUP. Hela barn- och ungdomspsykiatrin presenteras i tolv kapitel, som utformats av olika arbetsgrupper. Varje kapitel har granskats externt av en till två av landets främsta specialister inom respektive område. Vi inom BUP i SLL är stolta över denna bok. Den visar att vi arbetar professionellt och värnar om att ge alla barn och ungdomar likvärdig behandling. Boken är också en utmärkt utgångspunkt för att vi ska kunna fortsätta att förfina vårt arbete.

Sven Román,
 ST-läkare i barn och ungdomspsykiatri, Stockholms läns landsting.

Relaterat material

Viktigt med en plats mitt i smeten

Oseriöst budskap om barnvård inte toppen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev