Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Kroniskt sjuka riskerar att hamna i periferin när mångfald skapas

Publicerad: 20 februari 2008, 05:54

Vi oroas inte bara för att vi kan tvingas avveckla verksamheten. Våra patienters vård riskerar att styckas upp, skriver Lars Ettarp och Gunnel Köhler.


5 procent av Sveriges invånare står för cirka 50 procent av den totala kostnaden för vård och mediciner i landet. Där utgör de kroniskt sjuka en tung grupp. När Stockholms läns landsting öppnar för mångfald i vården handlar det mest om de positiva effekterna för vårdgivarna och de 95 procent av befolkningen som är ”sällankonsumenter” av sjukvård. De kroniskt sjuka riskerar däremot att hamna i periferin.

Frågan sjukvårdspolitikerna bör ställa sig innan de överlämnar allt till marknaden är: Varför söker olika grupper vård? För ”sällan­konsumenten” är det troligen oftast för att få veta vad man har för sjukdom, för att bli botad eller besvärsfri. Är man kroniskt sjuk söker man vård för att få hjälp att leva ett så normalt liv som möjligt. Därför är det oerhört viktigt att vården inverkar så lite som möjligt på resten av livet, på studier, familje- och yrkesliv. Kort sagt ska vården möjliggöra en normalisering. Det är bland annat därför hälso- och sjukvårdslagen, HSL, betonar helhetssynen på patienten och betydelsen av nära, förtroendefulla och helst långvariga relationer mellan personal och patient.

Den krassa verkligheten är en helt annan. Ett exempel är Psoriasisföreningen i Stockholms län som på sex mottagningar runt om i länet bedriver kvalificerad hudsjukvård sedan 1973. Tyngdpunkten ligger på psoriasis och atopiska eksem, men ytterligare ett 40-tal diagnoser behandlas också. Psoriasisföreningens mottagningar tar ett helhetsansvar och har öppet 8.30-20.00, utan tids­beställning för de flesta åtgärder.

Fram till 2001 fanns ett väl fungerade vårdavtal med Stockholms läns landsting. Då ifrågasatte man plötsligt – och felaktigt - avtalets existens. I avvaktan på utredning fick vi ingen anslagshöjning alls. Nästa år kunde man bara förlänga avtalet med ett år, med ett mycket litet budgetpåslag då landstinget nu ville utreda bildandet av en ny hudklinik, där vår verksamhet eventuellt skulle ingå. Året därpå ansågs våra mottagningar på egna meriter utgöra en väl integrerad del i länets sjukvård. Av tidsskäl hann man dock inte förbereda något nytt flerårsavtal, så även nu blev det ett ettårsavtal med minimiuppräkning. Men därefter, menade landstingets förhandlare, skulle ett flerårsavtal bli möjligt.

I år står vi på nytt inför samma pro­blem. Det enda som förändrats är landstingets motiv för att ännu en gång bara teckna ett ettårigt underfinansierat avtal. Nu ska nämligen den nya borgerliga majoriteten göra en total översyn av länets hudsjukvård.

Landstinget har försatt Psoriasisföreningen i en ohållbar situation. Vi har på senare år förlorat mer än 25 procent av vårt egenkapital och står nu med ryggen mot väggen. Läggs Sveriges största patientkooperativ ned kan det aldrig återstartas. Det är inte troligt att verksamheten skulle beviljas lån för att starta om - speciellt som vi tvingats gå med förlust ett antal år. Landstingets förhållningssätt blir än mer svårbegripligt mot bakgrund av att ett läkarbesök på våra mottagningar i snitt kostar sjukvården 299 kronor mot 1 649 kronor på ett av länets större sjukhus.

Vi oroas inte bara för att vi nu kan tvingas avveckla verksamheten. Vad som främst bekymrar oss är att våra patienters vård riskerar att styckas upp i ett antal vårdelement som vart och ett köps styckevis av landstinget från helt olika aktörer. För våra patienter skulle det kunna innebära ljusbehandling hos en vårdgivare, hand- och fotvård hos en annan, provtagning hos en tredje, besök hos dermatolog hos en fjärde etcetera. Därtill i vårdformer som kräver tidsbeställning och oftast på tider klockan 9–15.

Hur ska en kroniskt hudsjuk person, som oftast måste gå och behandla sig flera gånger i veckan, kunna leva ett normalt liv under de förutsättningarna?

Lars Ettarp, Gunnel Köhler

Lars Ettarp är ordförande för och
Gunnel Köhler är verksamhetschef inom Psoriasisföreningen Stockholms län.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev