fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kry gör vården mer jämlik och tillgänglig”

Publicerad: 2 juni 2017, 05:00

Maria Christof­fers­son, verk­sam­hets­chef, och Johan Flodin, medicinskt ansvarig, Kry.

Gängse praxis ska styra diagnos och behandling oavsett om mottagningsrummet är fysiskt eller digitalt, skriver två företrädare för Kry.

Ämnen i artikeln:

StramaDigital vård

Utvecklingen av digital vård går just nu snabbt. Patienter söker i allt högre utsträckning nya vårdformer och fler vårdaktörer, gamla som nya, arbetar för att erbjuda patienter fler vägar till vården genom digitala verktyg. När ett etablerat system står inför en stor förändring väcks naturligtvis frågor. Senaste veckan har just kvalitetsaspekten lyfts som en stor farhåga i relation till de nya vårdformerna, med fokus på ­antibiotikaförskrivning.

Etik, integritet och ansvar är ledord som genomsyrar läkar­professionen oavsett val av arbetsplats. Kry:s anslutna läkare genomgår gedigen kontroll och medicinsk kvalitetssäkring före och under anställning. De utbildas kontinuerligt i tjänsten, deltar i webbinarium, arbetar efter anpassade PM och har en unik möjlighet att i digitala forum diskutera kliniska fall i realtid med kollegor för att dra lärdom av bred kompetens. Strukturerat kvalitetsarbete är något vi har gemensamt med andra vårdgivare.

Vår förskrivning ligger långt under primär­vårdens genom­snitt.

Gemensamt är även utmaningen att begränsa antibiotikaförskrivning i vården. Kry:s läkare jobbar också på sjukhus och vård­cent­raler. Gängse praxis ska styra diagnos och behandling oavsett om mottagningsrummet är fysiskt eller digitalt. Tyvärr visar flertalet studier att följsamhet till riktlinjer varierar inom vården och att dia­gnos för tonsillit och pneumoni för ofta ställs på bristfälliga grunder. Vi välkomnar granskning av vår följsamhet till Stramas riktlinjer – det är genom dessa dialoger vi blir bättre i våra insatser för minskad förskrivning.

Det tydliggör även vikten av att fylla det underskott som i dag råder gällande forskning och jämförande studier kring antibiotikaförskrivning i digitala och fysiska verksamheter. Exempelvis mäts vårdcentralers förskrivning viktat till antal invånare (Stramas mål ligger på 250 antibiotikaförskrivningar per 1 000 invånare/år). Som digital aktör kan Kry endast vikta förskrivning mot aktivt sökande patienter, eftersom vi ej har listning.

Trots det ligger vår förskrivning långt under primärvårdens genomsnitt (140 recept/1 000 genomförda patientmöten jämfört med 168 recept/1 000 invånare).

För att säkerställa största möjliga värde av de nya verk­tygen måste såväl vårdgivare som beställare ta ansvar för att definiera i vilka delar av vårdkedjan tjänsterna bäst kompletterar den fysiska vården. På Kry står till exempel urinvägsinfektioner och klamydia (behandling förut­sätter positivt provsvar via hemtest) för hela 43 procent av antibiotikaförskrivningen. Vi arbetar aktivt för att avstyra patienter vars besvär ej lämpar sig för tjänsten som den är utformad i dag. I stället fokuserar vi på att hjälpa fler av dem vi hjälper bäst. Av Kry:s patienter uppger 93 procent att de hade sökt vård fysiskt om de inte använt Kry och 97 procent är helt eller delvis hjälpta två veckor efter besöket. Det innebär att de, utan Kry, hade belastat den fysiska vården.

Kry och andra digitala vårdtjänster kommer aldrig att ersätta den fysiska vården, men kan bidra till en mer tillgänglig och jämlik vård genom att avlasta där det är möjligt och flytta vården närmare patienten. För att möjliggöra detta krävs en konstruktiv samverkan. Genom jämförande studier i medicinsk kvalitet och forskning kring samhällsekonomiska/avlastande effekter behöver vi identifiera i vilken roll de digitala tjänsterna gör mest nytta.

Det är så vi vill möta vårdens utmaningar och hitta de bästa lösningarna för att fylla våra patienters olika behov – nu och i framtiden.

Referenser

https://www.ltdalarna.se/PageFiles/35825/ST-arbete%2035.pdf
https://www.dagensapotek.se/artiklar/2015/02/06/riktlinjer-for-antibiotika-vid-halsfluss-foljs-inte/
http://www.landstingetsormland.se/PageFiles/31498/Anv%C3%A4ndning%20av%20antibiotika%20p%C3%A5%20VC%20Oxel%C3%B6sund%202012%20-%20Johan%20Samuelsson.pdf
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Originalstudie/2013/07/Mycket-varierande-forskrivning-av-antibiotika-i-primarvarden/

Relaterat material

”Använd inte Strama som slagträ i debatten”

MARIA CHRISTOF­FERS­SON OCH JOHAN FLODIN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev