Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kunskapsprovet är ett fiasko”

Publicerad: 10 december 2019, 06:00

”I många EU-länder finns inget krav på att kunna engelska, vilket utbildade utanför EU måste kunna. Åtskillnaden mellan EU-utbildade och icke EU-utbildade är diskriminering på hög nivå”, skriver debattörerna.

Foto: Thinkstock

Teoretiskt och praktiskt kunskapsprov för medicinskt utbildade utanför EU är ett fiasko. 76 procent av sjuksköterskorna är underkända, 73 procent av läkarna. Gruppen är flera tusen personer stor och många är uppgivna. Det fäller integrationspolitikens mål om lika rättigheter och möjligheter, skriver fyra debattörer.


Teoretiskt och praktiskt kunskapsprov för medicinskt utbildade utanför EU, som infördes den 1 juli 2016, är ett fiasko. 76 procent av sjuksköterskorna är underkända, 73 procent av läkarna och så vidare. Statistiken är från berörda universitet. Gruppen är flera tusen personer stor och många är uppgivna. Fiaskot fäller integrationspolitikens mål om lika rättigheter och möjligheter.

I augusti i år träffade vi Socialstyrelsens generaldirektör och behörighetsavdelningens chef. 13 konkreta förslag hade vi med oss för att förändra systemet. Till exempel att dela in läkarnas prov i ett antal delmoment där endast den eller de delar som man underkänts i måste skrivas om, att utöka antal provförsök från tre till fem och provtiden från en dag till två, att specialisternas kompetens bedöms bäst av handledande kollegor vid provtjänstgöring, att provspråket anpassas efter var den prövande befinner sig, det vill säga gymnasiesvenska, att ingen frågebank finns, vilken litteratur i koncentrat de ska läsa och så vidare.

De båda sade att i höst genomförs en ny upphandling av prov för legitimationsyrkena. Kraven på universiteten ska då preciseras och våra förslag beaktas så långt som möjligt. Vi har nu läst underlaget. Inte på en enda avgörande punkt har Socialstyrelsen beaktat våra förslag.

Socialstyrelsens chefsjurist och universitetens provansvariga skyller fiaskot på patientsäkerhetslagens stränga krav. Dess syfte är att minimera 1. mänskligt lidande och 2. onödiga sjukvårdskostnader.

Punkt 1 är förstås viktig men där stannar ansvariga. Lagens punkt 2 struntar de i.

Vad kostar inte bristen på specialister med ökad risk för feldiagnoser och felbehandlingar? Stafetter som omöjliggör kontinuitet för patienter. Besök på sjukhusens akut när vårdcentralsläkare saknas, långa sjukskrivningar då operationer fördröjs eller ställs in och så vidare.

Enbart stafetterna kostade 15,2 miljarder kronor 2016 till 2018 och första halvåret i år 2,6 miljarder kronor, enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Kan Socialstyrelsens chefsjurist och universitetens ansvariga svara på var patientsäkerheten finns i detta? Varför struntar ni i punkt 2?

Utbildade utanför EU måste ha godkänt i svenska. För EU-utbildade räcker det att arbetsgivaren bedömer att läkaren kan svenska för att denne ska kunna jobba. EU-utbildade läkare gör ingen allmäntjänstgöring, AT. Den måste läkarutbildade utanför EU göra via det praktiska provet trots att de aldrig fått chansen att jobba i sitt yrke i Sverige.

I många EU-länder finns inget krav på att kunna engelska, vilket utbildade utanför EU måste kunna. Åtskillnaden mellan EU-utbildade och icke EU-utbildade är diskriminering på hög nivå.

Socialministern, riksdagens socialutskott, SKR och vårdfackförbund måste ta itu med Socialstyrelsen innan det är försent. De nya avtalen ska börja gälla 1 juli 2020 och pågå i fyra år till en kostnad av 120 miljoner.

Arbetsgruppen Kalmar-Blekinge:

Susanne Rylander, projektansvarig för läkare utanför EU, Region Kalmar. James Smith, specialist kirurgi/allmänmedicin, Region Kalmar. Ingvar Ovhed, specialist allmänmedicin, Region Blekinge (numera senior). Jan-Åke Blomqvist, kursansvarig lärare på Blekinge folkhögskolas snabbspår (numera senior).

SUSANNE RYLANDER, JAMES SMITH, INGVAR OVHED, JAN-ÅKE BLOMQVIST

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev