Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kvalitativ digital astmavård gör patienten mer delaktig”

Arbetsgruppen för astma/kol i Region Örebro län baserar sitt inlägg på en felaktig tolkning, skriver Björn Nordlund och Henrik Ljungberg från Asthmatuner i en replik.

Publicerad: 6 maj 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Björn Nordlund och Henrik Ljungberg från Asthmatuner.


Ämnen i artikeln:

AstmaDigital vård

Vi har sedan 2014 arbetat med att utveckla ett digitalt verktyg för att förbättra astmasjukvården. Med stor hjälp från nationella och regionala innovationsprogram och patientorganisationer har arbetet resulterat i det enda CE-märkta, subventionerade och evidens-baserade systemet för att behandla astma – Asthmatuner. Verktyget uppfyller dessutom gällande lagstiftning kring datahantering och används i dag av fler än 100 kliniker runt om i Skandinavien. 

Den lokala arbetsgruppen för astma/kol i Region Örebro län har i ett tidigare debattinlägg ifrågasatt patientnyttan av Asthmatuner. Tyvärr baserar arbetsgruppen sitt inlägg på en felaktig tolkning av resultaten från en av de publicerade studier som rör Asthmatuner, av Ljungberg med flera i European Respiratory Journal 2019. Denna feltolkning gör att vi känner oss tvungna att förtydliga. 

Läs mer: ”Även hjälpmedel behöver visa tydlig patientnytta”   

Författarna hänvisar till en översiktsartikel från Bonini med flera i European Respiratory Review 2020, där det anges att minst 3 poäng för vuxna och 2 poäng för barn är en kliniskt relevant skillnad för ett astmakontrolltest, AKT.

Den skillnaden från första till sista besök i respektive behandlingsperiod 1 och 2 var sammanlagt 2,42 poäng bättre med Asthmatuner i jämförelse med kontrollperioden. 

Figuren visar medelvärdet för astmakontrolltest, AKT, vid behandlingsstart och avslut för Asthmatuner och konventionell behandling hos forskningspersonerna (barn, ungdomar och vuxna, n=77). Den totala ökningen var 2,42 AKT-poäng högre med behandling med Asthmatuner.

Men i manus redovisas också slutpoängen vid besök 2 och 4. Skillnad i medelvärde var då 0,97 poäng högre för Asthmatuner i jämförelse med kontrollperioden (siffran som arbetsgruppen i Örebro hänvisar till). Anledningen till att slutpoängen redovisas är att studien, som många andra crossoverstudier, indikerade en tydlig skillnad i effekt mellan behandlingsperiod 1 och 2.

Men slutpoängen återspeglar alltså inte den kliniska förbättringen för studiedeltagarna då den inte tar hänsyn till utgångsvärdet. Om de två randomiserade grupperna hade startat med exakt samma AKT hade arbetsgruppen i Örebros tolkning varit korrekt, men så var alltså inte fallet. 

Resultaten från vår studie stämmer väl överens med resultat från andra studier och kvalitativa undersökningar som bland annat visar högre skolnärvaro med Asthmatuner. 

Tyvärr avstår debattörerna också helt från att belysa vilka funktioner och vilken kvalitet som levereras med kvalitativ digital astmavård. Huvudmålen med Asthmatuner är att förbättra för personer med astma, och även underlätta för oss som jobbar i vården att säkerställa att kliniska rekommendationer implementeras på individnivå. Förenklad egenvård med astmasjuksköterskan och patienten i fokus, att när som helst kunna utvärdera sin lungfunktion och sina symtom för att bättre förstå graden av astma, och sedan enkelt dela den informationen med sin vårdgivare, är ett sätt att göra patienten mer delaktig.

Björn Nordlund, docent i barn- och ungdomsallergologi, forskargruppsledare vid Karolinska institutet, specialistsjuksköterska vid Astrid Lindgren barnsjukhus

Henrik Ljungberg, med dr, överläkare och barnlungläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus

Författarna är grundare av Asthmatuner

 

Tidigare debattinlägg:

”Även hjälpmedel behöver visa tydlig patientnytta”  

 

”Ni får gärna medverka i kommande kliniska studier” 

 

”Gör Asthmatuner någon klinisk nytta?”

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!  

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

AstmaDigital vård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev