Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Kvalitet sätts på undantag när landsting upphandlar

Publicerad: 13 februari 2008, 06:22

REPLIK I 20 år har jag förundrats över detta svaga intresse från landstingens sida, skriver Bo Nyström.


Lars Werkö har i en artikel i Dagens Medicin nyligen, nr 1-3/08, kraftfullt poängterat hur snett det gått i dagens sjukvård där fokus nu nästan enbart ligger på ”läkartillgång, vänte­tider och kostnadsjakt”.

Werkö gör sina analyser mot bakgrund av allvarliga sjukhusinfektioner i England där kostnadsjakt sattes före kvalitet i vården. Men frågan har även aktualiserats här i Sverige genom ett brev från klinikchefen på ortopediska kliniken, Mas, till medarbetarna att medge sänkt ambitionsnivå i vårdkvalitet för att hålla budgetramarna. Werkö efterlyser en genomgripande utredning rörande sjukvårdens organisation.

Dock kan man fråga sig om inte kvalitet borde kunna värderas högre även med nuvarande organisation. Flera har påtalat hur lågt kvalitet värderas vid upphandling av sjukvård och hur priset blivit det i stort sett enda måttet vid värdering av anbud.

Faran är uppenbar. Seriö­sa vårdgivare som tar ansvar för kvalitet i vården hamnar rimligen högre i pris än mindre nogräknade konkurrenter. Om de senare antas som leverantörer av den avsedda tjänsten riskerar de seriösa att slås ut och sjukvården förlorar kunskap, kompetens och kvalitet.
Mest förlorar patienterna. Ansvarig för detta måste givetvis upphandlaren vara, i regel ett landsting eller ett sjukvårds­område.

Att kvalitet sätts på undantag framgår i regel inte av anbudshandlingar. Där anges att kvalitet i olika avseenden kommer att bedömas, till exempel personalkompetens, miljö­kvalitet, lokalkrav med mera men inte specifikt vårdkvalitet. Som Werkö påpekar är dock det primära att se till vårdens kvalitet, ”Det behövs en total omprövning av vad som är väsentligt för att leda ett sjukhus, framförallt med inriktning på vårdens kvalitet”.

I 20 års tid har jag förundrats över detta svaga intresse från landstingens sida för kvalitet vid upphandling, för att nu inte säga likgiltighet. Som medicinskt ansvarig för tung kirurgisk vård utanför landstingssektorn men med nästan enbart landstingsremitterade patienter har jag varit fullständigt klar över vad som efterfrågas av patienterna – medicinsk kvalitet.

Varför värderar inte landstingen situationen på samma sätt? Och utvecklingen tycks gå alltmer åt det sämre hållet. I en pågående upphandling av ryggkirurgi från Västra Götalandsregionen klargörs i anbudshandlingarna ärligt och koncist att utvärdering av ingivna anbud sker utefter kriterierna pris samt kvalitet, med viktning 98 procent för pris och 2 procent för kvalitet.

Vet invånarna i Västra Götaland hur deras sjukvård upphandlas?  

Bo Nyström

Bo Nyström
är docent i neuro­kirurgi och var klinikchef vid Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs 1987–2006.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev