Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Kvalitet spelar ingen roll

Publicerad: 28 november 2007, 05:22

Det företag som fått endoskopiuppdraget i Stockholm saknar kompetens, skriver Stig Ramel.


I den upphandling av gastrointestinal endoskopi som genomförts i Stockholm har politikerna visat att det endast är pris som gäller och att mindre verksamheter inte ska göra sig besvär. Ingen förhandling har medgivits. Återigen har uppdrag gått till ett stort företag med riskkapitalister som ägare: i detta fall ett företag som i dagsläget inte själv har kompetens att klara av uppdraget. Det är skrämmande att våra politiker tillåter att vård upphandlas helt utan konsekvensanalys.

Alliansens löfte att satsa på små ­privata alternativ med hög medicinsk kvalitet har visat sig vara till intet förpliktigande. Löftet, före valet, om en omsvängning i tankesättet från att endast premiera pris vid upphandlingar till att också inkorporera vårdkvalitet - gav oss alla hopp inför framtiden. Det är med stor besvikelse vi kan konstatera att man återigen slår sönder mångårigt välfungerande vårdkedjor och samarbeten.

I Stockholms södra länsdel, där vi är verksamma, finns i dag ett fåtal aktörer inom öppenvårds­endoskopi som tillsammans utför cirka 8 000 undersökningar per år. På mag-, tarm-, urologmottagningen, Läkarhuset Farsta, har vi årligen utfört 6 000 endoskopier och har haft ett nära samarbete med Södersjuk­huset. Vi har hållit en hög kvalitet och våra remittenter i primärvården har, under de 14 år verksamheten varit i drift, skickat patienter till oss för bedömning och undersökning. Patienter som har haft allvarliga problem har direkt kunnat skickas – utan att behöva genomgå fler jobbiga undersökningar – direkt till Södersjukhuset för behandling.

I samband med upphandlingen sades tidigt att kvalitet skulle vara en viktig faktor i bedömningen av vilka som skulle få fortsatt förtroende. Vad har hänt?

En enda aktör har fått avtal söder om Slussen, Aleris AB. Har Aleris någon kompetens avseende endoskopi? Kanske – men man refererar i sitt anbud till fyra medarbetare, nu verksamma i Täby och på Sabbatsbergs sjukhus. Dessa personer ska nu – från den 1 januari 2008 – även utföra över 8 000 endoskopier i södra Stockholm, detta tillsammans med sitt nuvarande uppdrag i norra delen av länet! Det är inte seriöst. Dygnet har bara 24 timmar. Aleris har därför direkt påbörjat en ”raggning” av endoskopister för att kunna få igång en verksamhet.

Viktigt att tillägga är att beställarna borde ha reagerat redan när de läste Aleris anbud. I detta angav Aleris att de hade kapacitet att ta hand om hela cirka 21 000 endoskopier i Stockolm. Dessa undersökningar skulle enligt anbudet utföras av fyra namngivna läkare!

Endoskopiupphandlingen i Stockholm visar att beställarna inte har någon som helst insikt i vad endoskopiska undersökningar och gastroenterologi är, vilka krav som ställs och med vilken kvalitet det bör bedrivas. Att se endoskopi som en standardiserad röntgenundersökning som inte ställer några högre krav på patient-läkarkontakt stämmer inte med verkligheten och känns främmande för oss i vården, såväl för patienter som för remittenter. Vid varje endoskopi ges råd om fortsatt behandling och utredning till patient och remittent och i förekommande fall initieras också behandlingen av endoskopisten.

Att upphandlaren inte förstår att endoskopi inte bara handlar om att stoppa in slangar i patienter och ställa en diagnos, utan att varje endoskopi också innebär ett patient-läkarmöte med en ingående gastroenterologisk bedömning, är ytterst skrämmande. I upphandlingen, som inte medgett någon som helst förhandling, har man helt bortsett från vårdkvalitet och upparbetade nätverk.

Hur kommer det sig att politiker så gärna satsar på okända kort? Varför satsar de inte på etablerade verksamheter med erkänt hög kvalitet för att säkerställa ”value for money” och mångfald? Det är inte seriöst att tro att fyra namngivna läkare kan utföra och starta en kvalitativ verksamhet på mindre än fyrtio dagar, med ett uppdrag på 21 000 endoskopier. Det är inte heller vare sig seriöst eller rimligt att sätta små privata verksamheter i en situation att behöva säga upp en personalgrupp, med mångårig erfarenhet, med fyrtio dagars varsel.

Samtliga privata vårdgivare inom endoskopiverksamheten i Stockholm – förutom Aleris – har försökt få upphandlingen stoppad. Vi förordade att man skulle låta endoskopier ingå i en kundvalsmodell, där de passar utmärkt. Men icke.

Återigen – vart tog löftet om mångfald och stöd till mindre professionsdrivna privata enheter vägen och vem för våra patienters talan när politikerna inte gör det?

Stig Ramel

Stig Ramel
är docent i kirurgi och verksamhetschef vid mag-, tarm-, urologmottagningen på Läkarhuset Farsta.

Läs även: Upphandling kritiseras hårt

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News