Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Kvaliteten i svensk akutsjukvård måste höjas nu

Publicerad: 22 juni 2011, 11:51

Gör akutsjukvård till en basspecialitet för läkare och inför omedelbart akutsjukvård som en specialistutbildning för sjuksköterskor, skriver Svensk förening för akutsjukvård och Riksföreningen för akutsjuksköterskor.


Akutsjukvården i form av ambulanser och akutmottagningar är en central del av välfärdssamhället; en plats de flesta upplevt någon gång och som alla har en åsikt om. Ingen av oss vill dit, men när vi behöver är vi glada att den finns.

I Sverige sker cirka 7 000 besök på akutmottagningar varje dag. 90 procent av alla männ­iskor kommer någon gång i sitt liv att behöva uppsöka en akutmottagning. Akutsjukvården är allas ange­lägenhet.

Att arbeta i en så komplex och avancerad miljö som en akutmottagning fordrar naturligtvis en särskild kompetens. Kompetens att handlägga alla svårt sjuka på ett evidensbaserat och säkert sätt. Kompetens att förstå människans komplexitet. Kompetens att kunna begränsa sig – allt som görs på akuten medför risker; för överbehandling, längre väntetid för andra patienter och för onödiga samhällskostnader. Kompetens att prioritera och att ge alla patienter rätt vård i rätt tid.

Kort sagt – Sveriges akutpatienter behöver specialister i akutsjukvård!

Verklig­heten ser dock helt annorlunda ut.

De flesta läkare på akuten är unga och oerfarna. De läkare som har erfarenhet och kompetens har den inom andra områden än just akut omhändertagande, till exempel internmedicin, kirurgi eller ortopedi, och kan därför bara ta hand om patienter inom sitt eget fält. Bemanningen fungerar dessutom som en ”stafett” med nya läkare varje vecka. För den enskilde läkaren är akuten en kort placering på en tillfällig arbetsplats.

Vad är då en akutläkare? Akutläkare är läkare med specialistutbildning i akutsjukvård, det vill säga förmåga att snabbt och effektivt bedöma och behandla akut sjuka och skadade patienter oavsett var i kroppen symtomet sitter. Akut­läkaren har en helhetssyn på individen och individens akuta besvär. Akutläkaren har sin hemvist på akutmottagningen och driver tillsammans med övrig personal utvecklingen av vården och organisationen.

På samma sätt är akut­sjuk­sköterskan en sjuksköterska med specialist­utbildning och specialistkompetens i akutsjukvård. Men i dag saknas det specialist­utbild­ning i akutsjukvård för sjuksköterskor.

Vi listar här ett flertal förslag för att markant höja kvaliteten och kompetensen i svensk akutsjukvård:

■ Utbilda och anställ akutläkare och akutsjuksköterskor. Genom specialutbildad och fast personal kan vi få en utvecklad och modern akutsjukvård i Sverige.
   ■ God tillgång på akutläkare måste säkras genom att Social­styrelsen gör akutsjukvård till en basspecialitet för läkare.
   ■ Inför omedelbart akutsjukvård som specialistutbildning för sjuksköterskor.
   ■ Sjuksköterske- och läkarstudenter måste få akutsjukvård som särskilt kursämne inom sin grund­utbild­ning.
   ■ Inrätta fler professurer i akutsjukvård. Ska akutsjukvården bli bättre måste den också bli föremål för högkvalitativ forskning, undervisning och utveckling.

Personalen på Sveriges akutmottagningar sliter i det tysta, och gör ofta ett enastående arbete ut­ifrån de förutsättningar som finns. Organisationen och utbildningen behöver förbättras inom akutsjukvården – inte personalen. Varje akut sjuk människa ska veta att personalen hon möter har rätt kompetens, oavsett sjukhus och oavsett tid på dygnet. Det är kanske lite märkligt att det be­höver sägas. Men akut sjuka patienter behöver specialister i akutsjukvård.

För Svensk förening för akutsjukvård:
Tobias Carlsson, kassör,
Ulf Ekelund, vetenskaplig sekreterare,
Ulrika Wallgren, styrelseledamot,
Julia Moradi, styrelseledamot,
Ingmarie Hässler, styrelseledamot,
Katrin Hruska, sekreterare,
Cornelia Härtel, vice ordförande,
Lisa Kurland, ordförande.

För Riksföreningen för akut­sjuk­sköterskor:
Henrik Andersson, ordförande,
Jonas Tengsmar, kassör,
Karin Ström, sekreterare,
Liselott Björk, internationell sekreterare,
Anna Ekwall, vetenskaplig sekreterare,
Marlené Kerber, styrelse­leda­mot.

TOBIAS CARLSSON, ULF EKELUND, ULRIKA WALLGREN, JULIA MORADI,INGMARIE HÄSSLER, KATRIN HRUSKA, CORNELIA HÄRTEL, LISA KURLAND, HENRIK ANDERSSON, JONAS TENGSMAR, KARIN STRÖM, LISELOTT BJÖRK, ANNA EKWALL, MARLENÉ KERBER

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News