Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag28.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Kvinnor som vill föda hemma bör få lika god vård som andra

Publicerad: 11 Juni 2008, 07:14

Det verkar vara lättare för en kvinna i Sverige att få ett planerat kejsarsnitt utan medicinsk ­indikation än att få hjälp med en normal födsel hemma, skriver bland andra Helena Lindgren.


I Sverige väljer de flesta att föda på sjukhus men cirka 100 kvinnor varje år föder hemma. I en nyligen framlagd avhandling granskades 1 025 hemförlossningar i Sverige under en 13-årsperiod. En femtedel av alla hemförlossningar skedde utan assistans av barnmorska. Bland de 200 kvinnor som födde utan hjälp hade hälften bokat tid med en barnmorska men när förlossningen startade kunde inte barnmorskan komma.

I sverige finns omkring 20 barnmorskor som bistår hemförlossningar. Ett övergripande ansvar för verksamheten saknas och det finns ingen garanti att en barnmorska kan komma när det är dags att föda. 100 kvinnor planerade från början att föda utan barnmorska, en orsak kan vara att det inte fanns någon barnmorska i deras region som bistod hemförlossningar.

En hemförlossning förutsätter att kvinnan är frisk och att graviditeten är normal, fullgången och att förlossningen förväntas ske utan komplikationer. Trots det kan komplikationer uppstå. Barnmorskor är utbildade i att noga följa ett förlossningsförlopp för att snabbt kunna identifiera avvikelser. De är också utbildade för att kunna se när ett nyfött barn behöver specialistvård. Att föda utan hjälp av en barnmorska ökar risken för mor och barn. Världshälsoorganisationen, WHO, arbetar i ett globalt perspektiv för att alla kvinnor ska ha en  skilled attendant , en utbildad barnmorska eller läkare, vid sin sida när hon föder barn, oavsett var förlossningen sker.

Åtta kvinnor i avhandlingen födde tvillingar i hemmet, och det var 79 överburna barn som föddes hemma. Bland de drygt 1 000 planerade hemförlossningarna fanns också sex sätesförlossningar som alla medför ökad risk för mor och barn. 25 procent av de kvinnor som födde hemma var förstföderskor.

Stockholms läns landsting ersätter barnmorskor som bistår en hemförlossning om kvinnan är: omföderska med tidigare normal förlossning och där den aktuella graviditeten av läkare bedömts normal och om förlossningen sker i fullgången tid med assistans av två barnmorskor. Kvinnor i Stockholm som väntar sitt första barn och samtliga kvinnor i övriga landet som föder hemma betalar barnmorskan med egna medel. Eftersom det inte finns ett övergripande ansvar för hemförlossningar lämnas stora medicinska beslut att fattas av enskilda barnmorskor utan en tydlig koppling till en förlossningsklinik.

I Sverige finns från många professionellas sida en attityd till hemförlossning som kan liknas vid attityden till aborter före 1975. De ska förbjudas. Då hemförlossning debatterades i Läkartidningen, nummer 2/2000, sidan 40, uttryckte en läkare:  hemförlossningsfrågan är knappast kontroversiell i Sverige, vi ska inte ha det .

Denna strutsmentalitet gynnar inte kvinnors och barns hälsa. Hemförlossningar förekommer, de är få, men de som väljer detta alternativ bör bemötas på liknande sätt som andra med udda önskemål. Det verkar vara lättare för en kvinna i Sverige att få ett planerat kejsarsnitt utan medicinsk indikation än att få hjälp med en normal födsel hemma.

Kvinnor som väljer att föda hemma betraktas ofta med skepsis, att de inte vet sitt eget bästa och riskerar sitt och sina barns liv. I avhandlingen framkommer en annorlunda bild. Tre av fyra kvinnor hade övervägt risker och hanterade dem bland annat genom att skaffa information. En strategi var dock att undvika att prata med personer i den traditionella vården. Negativa attityder som kvinnorna beskrev kan ha bidragit till det. Kvinnorna vittnar om läkare och barnmorskor som kritiserat deras val i stället för att ge sakligt beslutsunderlag:

Under min första graviditet var jag med om att barnmorskan hittade på sånt som skulle skrämma mig från att föda hemma. Hon sa att eftersom jag var rödhårig så borde jag inte föda hemma för det var stor risk att jag skulle blöda och att det var bättre att vara på sjukhus eftersom jag förmodligen skulle gå sönder mycket när jag födde. Därför ville jag inte berätta på mödravården vid nästa graviditet .

För att öka säkerheten vid hem­förlossningar föreslår vi:

■ En vårdorganisation som garanterar alla kvinnor en barnmorska när de ska föda, oavsett om de föder på sjukhus eller hemma.

■ Tydliga rutiner för urval av riskgraviditeter.

■ Certifiering av hemförlossningsbarnmorskor och att de knyts till en förlossningsklinik, där kunskaper kontinuerligt kan uppdateras.

Helena Lindgren, Ingegerd Hildingsson, Ingela Rådestad, Kyllike Christensson

Helena Lindgren
 är doktor i medicinsk vetenskap vid Karolinska institutet.

Ingegerd Hildingsson
 är docent vid Mittuniversitetet.

Ingela Rådestad
 är professor vid Mälardalens högskola.

Kyllike Christensson
 är professor vid Karolinska institutet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev