Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Laboratoriemedicin hotad i hela landet – men i Skåne är läget särskilt dåligt

Publicerad: 3 december 2008, 09:34

Sparkrav och ny organisation riskerar att försämra kvaliteten, varnar Torkel Wadström med flera.


Nästa år, 2009, kommer de laboratoriemedicinska verksamheterna i Region Skåne att sammanföras i en separat förvaltning – labmedicin Skåne. Samtliga verksamhets­områden inom klinisk patologi, klinisk kemi och farmakologi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi, klinisk genetik, Blodcentralen Skåne samt de vårdhygieniska enheterna berörs av organisationsförändringen. Detaljerad konsekvensanalys saknas, men man hoppas spara 50 miljoner kronor.

Denna omfattande förändring, som genomförs under stor brådska, medför i rådande ekonomiskt läge oundvikligen faror för överdriven rationalisering och kvalitetsförsämring. Samtidigt kan måhända nya vägar öppnas för tillväxt av laboratorie­medicin, med efterlängtad förstärkning av forskning och utveckling.

Hur undervisning och rekrytering till våra ämnen ska stimuleras i den nya organisationen har dock hittills knappast beaktats. Vi har skäl att tro att de förändringar och problem som här antyds är aktuella även i andra sjukvårdsregioner.

Omfattande sparbeting under senare år har medfört att vi inte kunnat investera tillräckligt i utbildning och rekrytering av laboratorieläkare, kemister, mikrobiologer, biomedicinska analytiker, BMA, och annan personal vid vårt universitetssjukhus och övriga sjukhuslaboratorier i regionen. Med stora pensions­avgångar under de kommande åren i alla personalkategorier är det nu synnerligen viktigt att utbilda för att inte tappa kompetens och kvalitet.

Redan för några år sedan slog patologernas förening larm, bland annat i Läkartidningen, om en kommande brist i hela landet, varefter ett stort antal utbildningstjänster, ST-block, inrättades. Våra övriga lab­specialiteter kom dessvärre inte i tid med liknande rikslarm, och nu föreligger en besvärlig situation. I alla landets regioner behövs enligt vår mening en kraftsamling för att skapa utbildningstjänster för ST-läkare och övriga laboratoriekategorier.

Region skåne är speciellt utsatt, eftersom vi lätt tappar personal till danska sjukhus och till läkemedelsindustrin i vår heta Öresundsregion och dess Medicon Valley Academy, med stort behov av laboratorieforskare inom bland annat klinisk kemi, experimentell patologi och molekylärbiologi. Förutom lönen lockar ofta goda FoU-miljöer på andra sidan bron.

Det gläder oss nu, efter nedläggning av Lundautbildningen förra året, att en ny BMA-utbildning nu är igång i Kristianstad. BMA-utbildning har universitetsstatus i Sverige, men ej i Danmark, vilket bör gynna rekryteringen till denna.

Det är givetvis viktigt här, att såväl de kliniska laboratorierna som Biomedicinskt centrum i Lund och Clinical Research Centre i Malmö kan erbjuda bra utbildning med FoU-anknytning i olika miljöer.

Våra laboratorieämnens FoU-aktiviteter måste stärkas för att förhindra ytterligare sackande i EU-ligan, detta enligt bland andra regeringens enmansutredare Olle Stendahl, professor i medicinsk mikrobiologi i Linköping. Det talas ofta om en kris för klinisk forskning, och inom flera kliniska ämnen inrättas nu ST-block med forskningsförlängning, ”strategiska ST-block”, något som även laboratorieämnen skulle behöva.

Prioritering senaste åren av translationella FoU-projekt med ALF- och andra forskningsmedel och en speciell ST-ALF-satsning utgör också angelägna och viktiga initiativ.

Uppmärksamhet på denna utbildnings- och FoU-problematik är enligt vår mening av yttersta vikt för rekryteringen av ambitiösa läkare, kemister, mikrobiologer och BMA. Vi tror att detta gäller samtliga laboratorie­discipliner, inte minst då Skandinavien har en unik tradition av FoU-utbildade och disputerade läkare, BMA och andra personalgrupper.

Det är viktigt att man inte i all nyorganisation tappar den hävdvunna, nära kopplingen av laboratoriemedicin till sjukvård och akademi. Laboratoriemedicinen står för endast några procent av sjukvårdskostnaderna – neddragning av resurser för laboratorieservice och utveckling kan på sikt bli kostsamt för sjukvården.

Torkel Wadström
Åsa Ljungh
Claes Schalén

Torkel Wadström
är professor emeritus och före detta överläkare inom division laboratoriemedicin vid Universitetssjukhuset i Lund.

Åsa Ljungh
är docent och överläkare inom laboratoriemedicin i Lund.

Claes Schalén
är docent, över­läkare och facklig företrädare inom laboratoriemedicin i Lund.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev