fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Lagändring inte nödvändig för att förbättra psykiatrin”

Publicerad: 18 december 2018, 06:00

Bengt Annebäck, Norrtälje, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut.

Vi skulle kunna åstadkomma en radikal förbättring av psykiatrin även utan lagändring, med det nytänkande som Norrtäljemodellen innebär, skriver Bengt Annebäck.

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landstingNorrtälje sjukhus

I ett uppmärksammat program har Uppdrag granskning skildrat hur den unga kvinnan Sanne skickats runt mellan missbruksvården och psykiatrin. 21 gånger har hon tvångsvårdats akut i psykiatrin och skrivits ut efter några dagar utan bostad eller uppföljning. Sanne är uppenbarligen svårt sjuk, men missbrukar.

Det här är naturligtvis oacceptabelt för ett välfärdssamhälle.

Anna Starbrink, som är ansvarig för sjukvården i Stockholms läns landsting, anser i en kommentar till SVT Nyheter Stockholm i november att det behövs fler vårdplatser i psykiatrin, men också en lagändring för att råda bot på detta. Jag menar att vi skulle kunna åstadkomma en radikal förbättring även utan lagändring med det nytänkande, som Norrtäljemodellen innebär.

För 15 år sedan var Norrtälje sjukhus på vippen att läggas ned. I sista stund räddades det genom en innovativ samverkansmodell där kommunen och landstinget bildade en egen nämnd, Tiohundranämnden, och ett gemensamt ägt vårdbolag, Tiohundra AB. Trots Norrtäljes stora yta, åldrad befolkning och stora behov kan inget annat sjukhus i länet konkurrera i kostnadseffektivitet och kvalitet.

För äldreomsorgen är samverkansvinsterna uppenbara fördelar, men även för psykiatrin kan jag se de stora möjligheter, som finns med samordningen mellan kommun och landsting. Den kommunala öppna missbruksvården och sjukvårdens missbruksvård finns i dag i Norrtälje i samma enhet som den psykiatriska vården – ”Specialistmottagningen för psykiatri och beroende”. Där arbetar man i gemensamma team. Verksamhetschefen för beroende och psykiatri är också chef för Barn och Ungdomspsykiatri samt för socialpsykiatrins boende, boendestöd och sysselsättning, och kan samordna resurserna. Ett utvecklat samarbete mellan kommunen och Tiohundra finns också vad det gäller ungdomar med psykiatrisk problematik och missbruksproblem – Mini Maria.

För att genomföra detta behövdes inga lagändringar. Tiohundranämnden är numera ombildat till Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Till Tiohundra AB har det strömmat studiebesök från hela landet. Från Stockholms landsting har engagemanget varit betydligt mindre, beroende på att man prioriterat utbyggnaden av en vårdvalsmodell, som bygger på övertygelsen om att förbättringar främst sker genom konkurrens och privatisering. Det tog 10 år innan Tiohundraprojektet permanentades och blev Norrtäljemodellen. Om projektet från början fått tillräckligt stöd och om man från början planerat in forskningsresurser skulle vi i dag ha kunnat ha goda möjligheter att vetenskapligt jämföra vår modell med integrerad sjukvård och kommunala insatser med en mer uppsplittrad sjukvård, som avses dra nytta av konkurrensens effektiviseringar. Jag är övertygade om att Norrtäljemodellen skulle visa på så stora fördelar att man skulle vilja införa den i andra delar av länet. Det kräver bara nytänkande, ett antal eldsjälar, intensiva förhandlingar mellan kommuner och landsting, ett antal politiska strider och en övertygelse om att vi måste riva ned reviren.

Kanske skulle vi då också kunna se ett resursrikt kompetent behandlingshem för psykiskt sjuka patienter med missbruk i Stockholm, finansierat av flera kommuner och landstinget, med stöd och uppbackning från en sjukhusavdelning? Kanske även ett bra omhändertagande av Sanne?

BENGT ANNEBÄCK

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev