onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Lagförslaget gynnar de största bolagen”

Publicerad: 24 juli 2013, 09:30

En stark primärvård kan bara uppnås om vi skapar möjligheter och mångfald i vårdutbudet utan de orimliga begränsningar som nu föreslås, skriver Ove Andersson och Anders Nilsson, Distriktsläkarföreningen.


Regeringen har lagt fram ett reviderat förslag till ändringar av 3:12-reglerna, beskattningsreglerna för delägare i fåmansföretag, efter vårens ihållande storm av protester, bland annat från Lagrådet. Tyvärr verkar inte regeringen lyssna på varken Lagrådet eller någon annan av intressenterna, och det nya förslaget medför precis samma problem som det ursprungliga. I regeringens reviderade förslag måste en delägare inneha 4 procent av aktierna i ett fåmansbolag för att ha rätt till kapitalbeskattad utdelning. Är andelen lägre ska den beskattas som inkomst av tjänst.

Många kanske frågar sig vad 3:12-regeln har med allmänmedicinens utveckling och allmänläkarnas förutsättningar att göra? Allt fler distriktsläkare startar egen verksamhet. En verksamhet kan startas på en rad olika sätt och med olika ägarstrukturer. Det är ganska vanligt inom allmänmedicinen att läkare slår sig samman och bildar gemensamma bolag eller kooperativ, för att på så vis sprida den administrativa bördan, men ändå behålla den autonomi och det ansvar som egenföretagande medför. För Distriktsläkarföreningen och för våra medlemmar är dessa strukturer därför centrala om vi ska få en bättre fungerande primärvård i Sverige.

Mångfald inom vårdutbudet är mycket viktigt för patientens valfrihet men också för vårdsektorns utveckling. I dag lockas många yngre av tanken att få driva vårdmottagning i egen regi. Särskilt inom allmänmedicin, en specialisering med uttalade rekryteringssvårigheter inte minst i glesbygd, är det viktigt att inte begränsa den potentiella vårdgivarens etableringsutrymme. Möjligheten att erbjuda vård i ett eget företag är en drivkraft som lockar många yngre kollegor till allmänläkaryrket. Primärvårdens förmåga att just attrahera en ny generation duktiga läkare är en viktig framtidsfråga för Sverige.

Det är enkelt att se att ifall regeringens förslag till nya 3:12-regler skulle bli lag kommer möjligheten att driva egna småskaliga mottagningar begränsas avsevärt för våra medlemmar. I exempelvis Praktikertjänst, där många av våra medlemmar ingår, äger ingen mer än 0,23 procent av bolaget. Den skattechock som regeringens förslag skulle innebära för dessa läkare kan mycket väl leda till att många tvingas lägga ner sina verksamheter. I stället gynnas de största bolagen, ägda av riskkapitalet och inte påverkade av 3:12-reglerna.

Regeringens nuvarande förslag riskerar även att hämma det generationsskifte som äger rum inom landets primärvård. Många läkare som driver privata mottagningar i stad och glesbygd närmar sig nu pensionsåldern. Samtidigt finns många unga distriktsläkare som skulle vara intresserade av att driva verksamheterna vidare. Som ung specialist i allmänmedicin blir man ofta erbjuden att köpa in sig på den mottagning där man gjort sin specialistutbildning. Skulle regeringens förslag bli verklighet finns en uppenbar risk att dessa unga läkare avstår från ett sådant delägarskap. Dessa personer är unga, har kanske precis skaffat familj och boende, och kommer knappast uppfylla de ägarandels- och inkomstkrav som regeringen förespråkar. I stället blir de ägare som ämnar pensionera sig tvungna att sälja till riskkapitalbolagen. Vill vi verkligen stötta bolag registrerade på de engelska kanalöarna till nackdel för motiverade, vårdfokuserade, småföretagare?

Distriktsläkarföreningen anser att Sverige ska ha en stark primärvård med välutbildade distriktsläkare som arbetar långsiktigt och med högsta möjliga kvalitet. Vi tror att detta mål endast kan uppnås om vi skapar möjligheter och mångfald i vårdutbudet, utan orimliga begränsningar såsom regeringens reviderade förslag till ändringar av 3:12-reglerna. Vi är därför mycket förvånade och upprörda över att politiker som säger sig sjunga småföretagandets lov slår dövörat till de många kritiska röster som har höjts kring förslaget. Vi ber därför regeringen att sluta skynda fram en lagändring som får stora negativa konsekvenser för primärvården i Sverige.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev