Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Läkare måste få tid att ta till sig ny kunskap

Publicerad: 19 mars 2012, 15:19

Nya medicinska forskningsrön kommer patienter till godo endast om kliniskt verksamma läkare har möjlighet att ta till sig denna kunskap.


Sedan år 2004 har Läkar­för­bundet genomfört en årlig fortbildningsenkät som vänder sig till sjukvårdens specialister. Resultaten från enkäten visar tyvärr på en negativ utveckling där läkare i allt mindre utsträckning deltar i kompetensutveckling.

Antalet dagar som specialisterna deltog i kurser och konferens har minskat med 20 procent sedan 2005. En anmärkningsvärt hög andel läkare, 42 procent (jämfört med 16 procent år 2005) deltog inte alls i kompetensutveckling ens på den egna arbetsplatsen.

Detta orsakas till stor del av det höga resursutnyttjande som finns för att klara sjukvårdsuppdraget inom budgetramarna. I den verkligheten är det svårt, för att inte säga omöjligt, att avsätta tid för fortbildning.

Distriktsläkarna deltar ännu mindre i fortbildningsaktiviteter jämfört med övriga specialist­läkare. Den stora läkarbristen i primär­vården är en förklaring, men bidragande är också de vårdvalssystem som framför allt premierar tillgänglighet och en hög täckningsgrad. Även inom äldrevården och psykiatrin är fortbildningen eftersatt, vilket i sin tur drabbar den stora gruppen multisjuka äldre patienter.

Under temat  Dags att reglera läkarnas fortbildning  arrangerar Läkarförbundet den 14 mars en konferens med bland annat representanter från Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och läke­medels­industrin.

Förhoppningen med konferensen är att få en dialog om hur läkarnas kompetensutveckling ska kunna garanteras. Ett tydligt system behövs där kompetensutveckling för läkare och andra sjukvårdande yrkesgrupper ska efterfrågas av politiker, tillsynsmyndigheter och verksamhetsledningar som en självklar förutsättning för god kvalitet och hög patientsäkerhet.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev