Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Läkare rädda för att få konkurrens

Publicerad: 18 februari 2009, 07:56

Läkarförbundet agerar för att Örebro inte ska få starta läkarutbildning, skriver Henrik Johansson.


Örebro universitet har vid två till­fällen ansökt om att få examensrätt för att kunna utbilda läkare. Det har blivit blankt nej från Hög­skole­verket. Motiveringen är luddig och sannolikt på­verkad av särintressen som inte vill se ett ökat antal läkare.

Den utökning av utbildnings­platser som har skett vid de befintliga nationella läkarprogrammen riskerar att få långtgående konsekvenser för patienterna, då den är illa underbyggd i de kliniska delarna. Studentorganisationen Medicine studerandes förbund har vid flera tillfällen sakligt redogjort för de negativa konsekvenser som dagens överfulla läkarutbildningar leder till.

Det behövs av flera skäl fler utbildningsaktörer i Sverige, därför är det dumt att låsa utbildningen till ett litet antal lärosäten. Självfallet ska hög vetenskaplighet och en inspirerande studiemiljö vara riktmärket även för nya aktörer, men detta kräver att de får en chans att visa vad de går för.

Läkarförbundet hindrar utvecklingen avseende högre medicinsk utbildning och fler läkare. Jag hävdar att det är med Läkarförbundets goda minne och direkta inverkan som Örebro universitet får avslag på avslag att starta en välbehövd och efterfrågad läkarutbildning. Detta är skrämmande och visar hur korporativismen ännu har ett starkt fäste i svensk utbildnings- och sjukvårdspolitik. Örebro universitet har flera gånger ansökt om examensrätt för läkarexamen. Men gång efter gång får universitetet på de mest godtyckliga och nakna grunder nej.

Den expertgrupp som har fått utreda universitetets förmåga att axla uppgiften att utbilda läkare har i stort sett enhälligt varit direkt negativ till universitetets förutsättningar, ofta på en mycket grumlig grund. Ändå finns det samtidigt lärosäten där läkarstudenter tvingas sitta på golvet eller exkluderas från klinisk utbildning. I Sverige råder det brist på läkare. En situation som sorgligt nog drabbar personer i behov av god vård direkt negativt. Frågar man läkarnas fackliga epi­cent­rum, nämligen det konservativa och hermetiskt uppbyggda Läkarförbundet och dess lojala medlemskollektiv, är bristen på läkare under kontroll. De finner nuvarande situation med skriande läkarbrist helt i sin ordning.

Det faktum att läkarlönerna i dag ligger på nivåer långt från andra sjukvårdskollegors verklighet skvallrar om rena rama skråprivilegiet. Ett orättvist och djupt odemokratiskt skråtänkande som delvis betalas med rena underlöner för landets duktiga vårdpersonal. Hårdast drabbar denna skråanda patienterna, men även annan vårdpersonal där det i stället råder överskott på arbetskraft.

Stafettläkare kan i dag utan större bekymmer kvittera ut mindre förmögenheter per månad och detta till följd av den bristsituation som råder.

Läkarkollektivet är i det närmaste helt befriat från välbehövlig konkurrens och detta gör att kontrollen av läkarnas praktiska kunskap ofta är direkt eftersatt. En gång legitimation, alltid legitimation. Om denna tillstrypta skråanda skulle råda bland andra yrkesgrupper så skulle samhället ganska snart falla samman. Om skråanda rådde bland brandmän, sjuksköterskor, undersköterskor och socialarbetare eller bland bagare, lärare och flygkaptener skulle det bli svårare att hitta riktigt gott bröd och flygresan skulle kunna vara förenad med direkt livsfara. Det finns inget försvar för denna typ av skråprivilegium och de som kommer i kläm är de som är svaga och i behov av god och adekvat vård.

Skråprivilegier ger bevisligen höga löner och en arbetsmarknad helt befriad från konkurrens. Det är mot denna bakgrund som många läkare och Läkarförbundet inte vill se fler aktörer på utbildningsarenan av läkare. De är mycket belåtna med den monopolliknande situation som i dag råder. Läkarförbundet sitter pompöst på en av Sveriges mest konservativa maktpositioner. En sak är dock helt säker: Herr Hippokrates, läkekonstens fader och vägvisare, är med sina etiska riktlinjer mer aktuell än någonsin.

Henrik Johansson

Henrik Johansson
 är knuten till Liberala studenter och före detta ledamot av Umeå universitets antagnings- och examensråd och arbets­utskottet för Bologna­frågor.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev