Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Läkare, skärp er och försvara vård på lika villkor”

Tilläggsutredningen om privata sjukvårdsförsäkringar kommer att arbeta i motvind och det kan vara helt avgörande att läkarna står upp för vård efter behov, skriver John Lapidus. (4 kommentarer)

Publicerad: 21 februari 2022, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

John Lapidus, forskare i ekonomisk historia, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Foto: Mounir Rabhi Hallner


Ämnen i artikeln:

Privat sjukvårdLäkarförbundetSvenska läkaresällskapet

Regeringen har beslutat att den hårt kritiserade utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar ska göras om. På den nya välfärdsmarknaden kommer tilläggsutredningen att arbeta i motvind, och det kan vara helt avgörande att läkarna står upp för vård på lika villkor för alla medborgare.

Genom historien spelar läkare och deras fackförbund stor roll i utformandet av olika länders sjukvårdssystem. I USA har American Medical Association, AMA, spjärnat emot reformer på ett sätt som bidragit till att miljontals medborgare fortfarande saknar laglig rätt till grundläggande sjukvård.

Läs mer: Offentlig vård ska inte få ta emot försäkringspatienter 

Förr var även Sveriges läkarförbund och många svenska läkare motståndare till ett sammanhållet system med vård på lika villkor. Ett lysande undantag var Axel Höjer. Som generaldirektör för Medicinalstyrelsen propagerade han redan 1948, i en statlig utredning, för att sjukvården skulle byggas ut i enlighet med principen om vård efter behov för alla medborgare.

Axel Höjers utredning blev totalsågad av Läkarförbundet. Men 30 år senare hade förbundet mjuknat och många av Höjers idéer kunde då förverkligas, något han lakoniskt konstaterar i självbiografin En läkares väg som gavs ut 1975.

Men var står Läkarförbundet i dag? Hur agerar läkarkåren i en tid då sjukvården åter fragmenteras och blir mer ojämlik, bland annat till följd av driftsprivatisering och framväxten av privata sjukvårdsförsäkringar som i dag tecknas av 15 procent av den arbetsföra befolkningen?

Några ledtrådar finns i Läkarförbundets remissvar till den hårt kritiserade utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar. Det är nedslående läsning för alla som trodde att Läkarförbundet skulle stå upp för Hälso- och sjukvårdslagen och dess principer om vård efter behov och vård på lika villkor.

Och värre än så. Läkarförbundets svar är i stort sett en kopia av det som står att läsa i remissvaren från Svenskt Näringsliv, Svensk Försäkring, Aleris, Capio, Vårdföretagarna, Almega, Sophiahemmet och Företagarna, några av de aktörer som är mest pådrivande för ett ojämlikt sjukvårdssystem.

I sitt remissvar lyckas Läkarförbundet med konststycket att upprepa myter som odlas av intresseorganisationer som Svensk Försäkring, bland annat att motsatsen till ett gemensamt system inte är ett hot mot det gemensamma systemet. 

Läkarförbundet går rent av så långt som att ifrågasätta ”dagens system och ideologin kring detta”, så vad är det egentligen förbundet eftersträvar? En tudelad sjukvård där de högre samhällsklasserna tas om hand på bästa sätt, medan resten blir kvar i ett offentligt system som allt färre bryr sig om?

Det är beklagligt att Läkarförbundet går vinstintressenas ärenden i dessa avgörande välfärdsfrågor. Lyckligtvis har systerorganisationen Svenska läkaresällskapet förstått vad det handlar om, och man brännmärker därför utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar i sitt remissvar.

Hur kan två läkarorganisationer komma till så diametralt motsatta slutsatser i en fråga som inte bara rör rådande lagstiftning, utan också professionens etiska koder? Och har Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale verkligen läkarkårens mandat att förespråka en ojämlik sjukvårdsmodell?

Även regeringen har nu insett att utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar blev kidnappad av vinstintressen. Därför ska en tilläggsutredning fullfölja uppdraget att tillse att Hälso- och sjukvårdslagen efterlevs.

Tilläggsutredningens Sofi Nyström kommer att jobba i motvind på den nya välfärdsmarknaden, präglad av resursstarka aktörer som driver på för ytterligare privatisering. Hur vårdpersonalen och dess organisationer agerar kan därför bli avgörande för utgången. 

Så läkare: skärp er nu och försvara vård på lika villkor för alla medborgare.

John Lapidus, forskare i ekonomisk historia, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-02-22

Jag tror att artikelförfattaren Lapidius är helt fel ute. Vem tror att någon behandlas utan att ha behov? Att ha en försäkring och utifrån dess villkor berättigar dig inte till onödiga operationer. Därtill är försäkringsgivarens kostnader alltför höga. Tvärtom är det nog så att försäkringsgivaren inte ger dig tillgång till åtgärder TROTS att du har ett behov. En försäkring berättigar dig till endast att hamna i en särskild kö. Den allmänna sjukvården kan ofta inte värja sig för invånarnas besvär, men det kan försäkringsgivaren. Denne skriver helt enkelt bort vissa besvär i villkoren. Kvar som fördel, om dina besvär omfattas av villkoren, är att du sannolikt har en kortare kötid inom försäkringsvård jämfört med offentlig vård. Kort kötid är bra! Med Lapidus bakåtsträvande modell så får de flesta en LÄNGRE kötid. Det kan inte vara eftersträvansvärt. Dessutom åstadkommer Lapidus modell en totalt sett mindre produktion av medicinska åtgärder. På gruppnivå får alla vänta längre, ha mer ont och halta fler veckor. Tro det eller ej men försäkringsbolagen är stora finansiärer av sjukvård. Försäkringstagaren betalar ofta sin sjukvård två gånger. Lapidus modell leder oss därför tyvärr bakåt.

Mats Siljehult

 

2022-02-22

Jag tror att alla är eniga om lika vård på lika villkor för patienter, men självklart också att sjukvårdspersonal skall ha en arbetsmarknad som har lika villkor som övriga arbetstagare. Det vill säga en fri arbetsmarknad, en arbetsplats där styrningen är professionell. Inte politisk eller tjänstemannastyrd och därtill får acceptera en blandfinansiering av sjukvården för att den i framtiden skall fungera.

Niklas Brywe

 

2022-02-21

Instämmer till fullo med John Lapidus. Hälso- och sjukvårdslagen lägger fast att jämlika förutsättningar för hälsa ska gälla för hela befolkningen. Jag har alltid varit stolt över att vara läkare i ett land som har detta som sin portalparagraf i lagen som reglerar Hälso- och sjukvården. Det vore märkligt om Läkarförbundet går på en annan linje. Jag är övertygad om att de flesta läkare sympatiserar med Svenska Läkarsällskapets hållning.

Läkare och forskare om vårdens organisering

 

2022-02-21

Läkare må vara de högst uppsatta inom styrningen inom sjukvård, men att man skulle tro att vår röst skulle spela någon roll är märkligt, när (all) sjukvårdspersonal skrikit sig hesa i 15 år över att patienter dör på akutmottagningar på grund av personalbrist. Personalbrist som fanns innan alla privata aktörer började norpa åt sig personal och verksamheter.

Sjukvården styrs helt och hållet uppifrån och nedåt, så personalen på golvet kommer aldrig få sin röst hörd.

Att ens privatisering finns och är möjligt är helt och hållet sjukvårdens politikers ansvar. De är folkvalda, trots allt?

Nej, slut med snack om att läkarna ska ta ansvar som sträcker sig utöver våra ansvarsområden. Vi har nog med att tänka på sjukvårdens ekonomi, platsbrist och döda patienter vilket tar utrymme från det kliniska och det politiska. Låt allmänheten kämpa för sin egen framtid och sjukvård istället, så som det sig bör.

Offentligt anställd läkare

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev