Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Läkarförbundets tystnad om rasism är ett tydligt ställningstagande”

När ska Sveriges läkarförbund visa att de är en fackförening för alla Sveriges läkare, undrar läkaren Natte Hillerberg. (4 kommentarer)

Publicerad: 26 maj 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Läkarförbundets lokaler i Stockholm.

Foto: Tomas Oneborg


Ämnen i artikeln:

Läkarförbundet

Den 27 mars i år publicerade Expressen ett läkarupprop mot rasism i vården. 1 011 läkare och läkarstudenter skrev på läkarstudenten Kaberi Mitras uppmaning till beslutsfattare om att bland annat utbilda vårdstudenter och personal om strukturell rasism, införa krav på handlingsplaner för hur rasism ska hanteras hos samtliga vårdenheter, och öka anslagen till forskning om rasism inom vården.

Jag var medarrangör till uppropet, och kan avslöja att gensvaret som vi hoppades på har uteblivit. Både patienter och personal har hört av sig och uttryckt igenkänning och tacksamhet. Men från beslutsfattare och fackligt håll har det varit tyst. Ordföranden för Sveriges yngre läkares förening, Sylf, uttalade sig i ett uppföljande reportage i Expressen (1). Men det som inte framgick i reportaget var att hon själv inte skrev på vårt upprop, trots att hon fick länken skickad till sig och bekräftade att hon läst vår text.

Läs även: ”Anti-diskriminering måste finnas i vårdens strukturer” 

I kölvattnet av uppropet har vi i uppropsgruppen ställt oss frågan: Varför är frågan om rasism så ointressant för Sveriges läkarförbund, SLF? Den berör ju en mycket stor andel av SLF:s medlemmar. 

Kompetenta läkare i Sverige diskrimineras och får inte de jobb som de är kvalificerade att utföra. Det råder diskriminering på grund av rasism på arbetsmarknaden för läkare. Många läkartjänster tillsätts utan att någonsin utannonseras. När mina kollegor med utländsk bakgrund hör av sig till kliniker möts de av svar som ”Vi har anställningsstopp just nu”, samtidigt som personer med svenska namn och utseenden anställs. Att läkare med utländsk bakgrund, namn eller utseenden genomgående väljs bort förklaras med ”personlig lämplighet”. 

Natte Hillerberg, ST-läkare i psykiatri, S:t Görans sjukhus.

De senaste decennierna har SLF gjort stora framsteg när det kommer till representation avseende kön i sina styrelser, vilket är glädjande. Förbundet är även måna om att det ska vara en jämn fördelning mellan läkarspecialiteter, vilket är fullt förståeligt och rimligt. Hur kommer det sig då att de inte eftersträvar representation avseende etnisk tillhörighet? Hur ska en läkare med utländsk bakgrund kunna känna förtroende för ett fackförbund, när det knappt finns någon i styrelsen som ser ut som hen? SLF:s valberedning har ju trots allt en tvingande uppmaning inskriven i stadgarna, att ”i sina förslag eftersträva allsidigast möjliga sammansättning av förbundets förtroendemannaorgan och därvid särskilt beakta jämställdhetsaspekten”. 

Diskrimineringsombudsmannen, DO, fastslog i november 2020 (2) att SLF diskriminerat en medlem som berättat att hen utsattes för antisemitiska trakasserier på Karolinska universitetssjukhuset, något som styrks av den utredning som sjukhuset lät en advokatbyrå utföra 2019 (3). DO:s beslut grundar sig i att en av förbundets företrädare meddelat att hen aldrig skulle föra fram en grov anklagelse om antisemitism till arbetsgivaren, med motiveringen att ”det skulle kunna spoliera allt vårt arbete i relationen mellan parterna framöver”.

Ordföranden i Stockholms läkarförening kommenterade DO:s uttalande med bland annat orden ”Sedan beklagar jag hela bedömningen, men DO får stå för vad de tycker. Det går inte att göra mycket åt.” (4). SLF påstod även att de erbjudit läkaren extern juridisk hjälp, vilket inte stämde (5).

När jag efter uppropet hörde av mig till Sylf och frågade om de arbetade mot rasism på central nivå, fick jag svaret att ”Vi kommer med full kraft markera när sådant kommer till vår kännedom”. Svaret visar att de för närvarande alltså inte tycker att den strukturella rasismen är ett tillräckligt stort problem för att det ska vara värt att lyftas. 1 011 läkare och läkarstudenter skrev på vårt upprop, flera läkare vittnade i det efterföljande reportaget i Expressen (som Sylfs ordförande uttalade sig i), 505 läkare uppgav att de utsatts för kränkande behandling på grund av etnicitet i en enkät som utfördes av SLF och SVT år 2018 (6). Hur många fler vittnesmål från läkare krävs, för att rasismen ska komma till Läkarförbundets kännedom?

När jag kontaktade min lokalförening med önskemål om att driva frågor om strukturell rasism svarade de att det inte var rätt forum, såvida det inte handlade om en specifik incident som rörde arbetsmiljö. 

På basen av ovan: SLF:s historiska och kontinuerliga passivitet i frågan om rasism och diskriminering, bristande representation i sina styrelser, djupt bekymmersamma agerande i antisemitismfallet på Karolinska universitetssjukhuset och bemötande av enskilda medlemmar som efterfrågat åtgärder mot strukturell rasism – Varför skulle någon medlem som utsätts för rasism känna sig trygg med att vända sig till Sveriges läkarförbund? Eller som en kollega till mig formulerade det: ”Rasism är inget som har drabbat dem, hur kan de veta hur det känns?” 

USA:s största förening för läkare – American Medical Association – gick i maj 2020 ut med ett ställningstagande mot systemisk rasism och polisbrutalitet (7). De fastslog i ett uttalande kort därpå att rasism var ett hot mot folkhälsan, och gav ett löfte om att aktivt arbeta mot rasism inom sin egen organisation (8).

När ska Sveriges läkarförbund följa i deras fotspår och visa att de är en fackförening för alla Sveriges läkare? 

Natte Hillerberg, ST-läkare i psykiatri, S:t Görans sjukhus

Referenser:

1. Läkarnas larm: ”Rasism inom vården kostar liv”, Expressen 19 april 2021.

2. Medlem som påtalade antisemitiska trakasserier diskriminerades av facket, pressmeddelande från DO 13 november 2020.

3. Tillsyn av en arbetsgivares utredningsskyldighet vid upplevda trakasserier, DO:s beslut 31 januari 2020.

4. DO: Läkarförbundet diskriminerade medlem, Läkartidningen 13 november 2020.

5. Läkarförbundets DO-hantering får kritik av aktionsgrupp, Läkartidningen 9 februari 2021.

6. Hundratals läkare vittnar om rasism och kränkningar från patienter, SVT Nyheter 20 december 2018.

7. Police brutality must stop, American Medical Association, 29 maj 2020.

8. AMA Board of Trustees pledges action against racism, police brutality, American Medical Association, 7 juni 2020.

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-05-31

Ska alltså de medlemmar som utsätts av förbundet själva ha ansvar för att förbundet ska förändra sitt arbete? Om Läkarförbundet är ett fackförbund för oss alla så måste det synas och märkas på dess arbete. Allt annat är tomma ord. 

Underläkare, Stockholm

 

2021-05-29

Strukturell rasism bör arbetas med från fackligt håll. För att detta ska göras bör man ta upp det som motion på nästa fullmäktige. När det röstas igenom måste förbundet arbeta med det! Redan nu drivs enskilda fall från Läkarförbundets håll tex AT-tillsättningen på SUS. Förbundet kan därutöver inte arbeta med vad de vill utan det röstas igenom på fullmäktige, utefter vad medlemmarnas representanter vill. 

Angående att alla etniciteter inte representeras i Läkarförbundets styrelse, beror det på att de diskrimineras eller på att de inte aktivt söker sig till styrelsen? Valberedningen väljer väl främst bland de som sökt. Fackligt engagemang bör inte påtvingas någon... Vore helt sjukt om de aktivt valt bort andra etniciteter bland sökande till styrelsen/engagemang.

Läkarstudent, Linköping

 

2021-05-28

Svar till ST-läkare Stockholm:

Vad märkligt att du inte ser denna artikel som engagemang och förändringsarbete. Enligt mig är det en alldeles utmärkt strategi att försöka påverka vad SLF prioriterar att arbeta med. Sen när blev det dåligt att att attackera problem från flera håll?

Läkarstudent, Göteborg

 

2021-05-27

Strukturell rasism är självklart något som skall motarbetas. Fackförbundet representerar alla oss medlemmar. För att driva en fråga så finns kanaler för att föra upp den på agendan genom att motionera till fullmäktige, vilket är det organ som låter medlemmarna styra vad föreningen skall driva. Är en missnöjd med sin förenings mål och verksamhet får en engagera sig och arbeta för att förändra densamma!

ST-läkare stockholm

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Läkarförbundet

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev