Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Läkarkåren halshuggs på underlag som är svårt att bedöma

Publicerad: 29 mars 2012, 11:58

I Dagens Medicin nummer 9/12 har en elvaländersstudie från tankesmedjan Commonwealth Fund i USA valsat runt.


Läkarkåren har i media fått schavottera som sämst i patientkommunikation. Bara läkare i Norge är lika usla på att ge tid till patienterna, uppmuntra frågor och förklara saker på ett lätt sätt – påstås det. Kanske är kritiken befogad men kåren är halshuggen innan underlaget går att bedöma. Metodfrågor är nästan omöjliga att värdera på stiftelsens hemsida. Man hade önskat att journalister hade skolning i kritiskt tänkande, att värdera enkäter och redovisa motiven för tankesmedjors och politikers utspel.

Bortfallsanalys? Jämförs äpplen med päron? I Europa sköter ofta läkare den typ av besök som sköterskor i Sverige handlägger. Möjligheten till delaktighet är beroende av vårdtyngden och vad som behöver kommuniceras. Har svenskt teamarbete värderats? Inga frågor av denna typ – med åtföljande osäkerhet – antyds i media. Vad betyder människors förväntan? Om de demokratiska kraven är större i nordiska länder är det kanske ett sundhetstecken att hamna lågt i rankningen.

2011 påstods att hälften av svenska kvinnor inte vill yrkesarbeta. Anna Ankas lyxliv lyftes fram. Dock, mediebilden grundades på webbsvar på sajten Familje­liv.se med sina särskilda intressen och var inte representativ. Dessa omständigheter redovisade inte ens public service-tv, när lögnen inplanterades hos allmänheten. Är DM:s påståenden om dåliga läkare mer sanna – ”Svenska folkets dom över läkarkåren”? Läkarkåren? Det var ”primary care” som avsågs i de elva länderna. När blev allmänläkare lika med läkarkåren? Går det över huvud taget att jämföra läkar­kategorier med olika uppgifter och patientstockar?

Drevet går. Läkarförbundets ordförande Marie Wedin lyfter i 9/12 riktigt fram Sveriges allmän­läkar­brist och primärvårdens låga andel av resurserna i jämförelse med andra länder. Hennes förklaring: ”I Sverige är en mindre andel av primärvårdens läkare sina egna”, är inte övertygande.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör för tiotals miljoner nationella patientenkäter. Lustigt nog kommer SKL fram till motsatta resultat mot Commonwealth. Det mesta är toppen i SKL:s enkäter för som man frågar får man svar. Karaktäristika eller missnöje hos dem som inte svarar söker SKL inte efter.

Vetenskapligt är enkäten usel, svarsfrekvensen ofta under 50 procent. Svenskt vårdval bygger på en politisk illusion om så kallad kundmakt. Ska man som SKL vill jämföra, är Stockholms placering anmärkningsvärd. Outstanding mest privatiserad primärvård men inte outstanding i bemötande, information eller delaktighet. Tvärtom. Resultaten styrker inte Marie Wedins påstående att man som ”egen” blir bättre i patientkommunikation.

Marie Wedin står på fastare mark när hon lyfter fram byråkratiseringen och kvalitetsregisterhysterin som orsak till att det inte längre finns tid att prata med patienterna. Senare års vårdpolitik, att främja tillgänglighet i stället för jämlik vård och insatser för svårt sjuka – med viktiga kommunikationsbehov – torde vara en annan förklaring.

Regeringen lyssnar tyvärr inte på Marie Wedins varningsord om att i primärvården opassande register och tvingande förteckningar av levnadsvanor slår sönder patient-läkarrelationen, förutsättningen för delaktighet och kommunikation. Till skillnad från sensationsmakeriet kring Commonwealths enkät är det god journalistik när DM i 10/12 lyfter fram primär­vårdens engagemang i livsstilsfrågor.

Det absolut viktigaste är det professionella ansvaret för patienterna och det lokala engagemanget för att utveckla kvalitet. Politisk-administrativ kontroll av patient-läkarmötet och ekonomiskt kortsiktigt tänkande är på väg att förstöra förtroendet för läkar­kåren. Förtroende är det viktigaste kapitalet man kan ha, både som läkare och för en tidning som DM.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev