Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Läkarmedverkan inte avgörande i ambulans

Publicerad: 3 oktober 2007, 05:10

REPLIK Den fråga som egentligen borde ställas är hur vården möter befolkningens behov, skriver Anna-Karin Eklund, ordförande i Vårdförbundet.


Poul Kongstad ställde i Dagens Medicin nr 38/07 frågan om vi anser att läkarmedverkan hos patienten är viktig för dagens och framtidens ambulanssjuksköterskor. För oss är frågeställningen inte helt relevant.

Vår utgångspunkt i vården är patienten. Som professioner står vi i allmänhetens tjänst och är inte första hand till för varandra utan för patienten.

För att uppnå detta bygger vi system där våra olika kunskaper kombineras för att få den bästa vården. Utgångspunkten för detta är människovärde, behov och solidaritet, och kostnadseffektivitet allt enligt den prioriteringsordning riksdagen beslutat.

Systemet bygger på att flera olika yrken arbetar självständigt men också gemensamt i team för att göra det bästa för patienten.

Den kritik sjuksköterskorna framför anser jag vara berättigad. Deras kompetens ska användas för en trygg, säker och kostnadseffektiv vård. Det är inte rimligt att avstå från deras uppfattning. En dialog måste naturligtvis få föras kring hur deras och andras kompetens ska användas och utvecklas.
 När sjuksköterskorna ifrågasätter operativ läkarmedverkan gör de det med utgångspunkt i verksamhetens bästa.

De menar att verksamheten i dag inte har den mest optimala modellen utifrån befolkningens behov. Såvitt jag förstår delar även Poul Kongstad en del av de synpunkter som sjuksköterskorna fört fram.

Sjuksköterskorna som arbetar med ambulansverksamhet i Skåne har generellt en hög kompetens då arbetsgivaren valt att anställa specialistutbildade sjuksköterskor. Den kompetens som dessa sjuksköterskor besitter måste givetvis få användas i det vardagliga arbetet. Sjuksköterskan i ambulansverksamheten i Skåne kan göra mer för patienten än vad som sker i dag. Kompetensen används inte fullt ut.

Poul Kongstad frågar om läkarmedverkan hos patient är viktig för ambulans­sjuksköterskan. Frågan som borde ställas är vilka behov befolkningen har och hur vården möter dem.

För oss handlar det inte om läkarmedverkan eller inte utan om hur vi bygger ett team där vi ger patienten den bästa vården. Ett team där yrkesgrupper får använda sin kompetens fullt ut. Jag ser fram emot att det nu kommer igång ett aktivt arbete som kan utveckla den prehospitala vården.

Jag uppmanar dig som läkare att tillsammans med sjuksköterskorna inom ambulansverksamheten i Skåne ta ansvar för att de resurser och den kompetens som finns används på ett bättre sätt.

Det viktiga är att erbjuda patienterna en god och väl utvecklad ambulans­sjukvård.

Anna-Karin Eklund

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev