Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Läkarna skulle vinna på att andra får styra mer i vården

Publicerad: 29 oktober 2008, 06:44

Varför är det nästan bara läkare i Karolinska universitetssjukhusets ledningsgrupp? skriver Rodrigo-Germán Araya de Castilla y Estay.


Under över 20 år i vården har jag prövat på olika befattningar. Nu arbetar jag som barnmorska på Karolinska universitetssjukhuset. Häromdagen läste jag vår personaltidning Karolina.

Där läste jag om sjukhusledningens synpukter om chefsansvar:  Det är bra för övriga yrkeskategorier om läkarna nu fortsätter att ta ett ökat ansvar för förbättringsarbetet och blir mer delaktiga i ledningen och styrning på verksamhetsnivå .

Vilka  övriga  yrkeskategorier? Jag skulle argumentera att det är bättre för läkarna att övriga yrkeskategorier tar ett ökat ansvar för förbättringsarbetet och blir mer delaktiga i ledning och styrning på verksamhetsnivå. Inte bara för läkarna. Det vore bättre för patienter, sjukhus och verksamhet.

Längre ner stod följ­ande:  Det finns minst två viktiga skäl att läkarna måste ta ett ökat chefsansvar på verksamhetsnivå: Det medicinska ansvaret be­höver kopplas till ansvar och befogenheter

1:- när det gäller den medicinska utvecklingen

2:- för det ekonomiska resultatet.

Verksamhetschefen ansvarar för verksamheten, men det finns inga krav på att det måste vara en läkare. En icke läkare som är verksamhetschef kan ha en medicinskt ansvarig till hjälp. Undantaget är inom psykiatrisk tvångsvård och vid tvångsisolering enligt smittskyddslagen. Och den medicinska utvecklingen sker på nationell nivå. Jag kan inte se relationen mellan att läkarna måste ha ett ökat ansvar på verksamhetsnivå och det ekonomiska resultatet.

Texten fortsätter med  att vara chef på Karolinska innebär att man har ansvar för personal, kvalitet och ekonomi och befogenheter.

Detta krav kan uppfyllas av andra yrkeskategorier. Sjukhusledningen bör förtydliga andra yrkeskategoriers chefskap och öka deras representation i ledningsgrupper på verksamhetsnivå. Det är en myt att läkare är bra chefer eller har bättre förutsättningar att utöva ledarskap än andra yrkeskategorier. Det är därför vården ser ut som den gör. Huvudmomenten i läkarutbildningen är att diagnostisera och behandla sjukdomar, inte att utbilda företagsledare.

Mitt syfte är inte att peka ut eller hitta syndare utan att synliggöra mångfalden i ledarskapet och chefsansvaret. Varför är det nästan bara läkare i Karolinskas ledningsgrupp och varför är de flesta män? Moderna företag har ledningsgrupper som speglar verksamheten när det gäller kompetens och mångfald.

I Socialstyrelsens allmänna råd Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård framgår att  den 1 januari 1997 infördes i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, nya bestämmelser om ledningen av hälso- och sjukvården. Bestämmelserna ställer krav på att ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet av vården och främjar kostnadseffektivitet.

Det är märkligt att denna lagstiftning inte fått större genomslag efter mer än tio år. Vi har i många stycken vård, forskning och utbildning i världsklass men vad gäller organisation och ledarskap har vi en bit kvar!

Rodrigo-Germán Araya de Castilla y Estay

Rodrigo-Germán Araya de Castilla y Estay
är barnmorska vid Karolinska universitetssjukhuset.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev