Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Läkemedel dras in av ekonomiska skäl

Publicerad: 16 januari 2008, 07:54

REPLIK Att sluta med försäljningen av Insulatard penfill är ett beslut som Novo Nordisk har tagit på företagsekonomiska grunder, skriver Kerstin Hulter Åsberg.


Niels Christian Hirsch, vd för Novo Nordisk, har läst en intervju med mig i Dagens Medicin nr 48/07. Intervjun handlar om ett symposium på Läkaresällskapets riksstämma, där jag var moderator. I symposiet Nya läkemedel – vägen till hälsa och välstånd eller ekonomisk härdsmälta? framhölls hur viktigt det är att behövande patienter verkligen får tillgång till nya effektiva läkemedel, även om de ter sig dyra inledningsvis. Exempel är TNF-alfa-hämmare till reumatiker och cancer­läke­medel till patienter som annars saknat behandling.

För att kunna finansiera dessa nya läkemedel måste vi slå vakt om gamla bra och prisvärda läkemedel. Det tror jag alla skatte­betalare håller med om. Här dristade jag mig att ta exemplet Novo Nordisks indragning av Insulatard penfill samtidigt som man iscensätter en imponerande annonskampanj för en ny insulinprodukt som är dubbelt så dyr och mindre miljövänlig.

Niels christian hirsch skriver ”att Insulatard penfill försvinner är ett resultat av de beslut som fattas av förskrivare och patienter ute på svenska sjukhus och vårdcentraler”. Så är det givetvis inte. Att upphöra med försäljningen är ett beslut som Novo Nordisk har tagit på företagsekonomiska grunder. Om man ansåg att förskrivningen var otillräcklig borde man väl ha marknadsfört produkten bättre? Till exempel med miljöargument.

Läkemedelskommittéernas uppdrag enligt lag är att stödja förskrivare av läke­medel med kloka råd framför allt när det gäller basläkemedel. Det är inte lätt att hävda sig mot läke­medelsföretag som avsätter enorma summor till marknads­föring av så kallade ”nya moderna” produkter. Extra besvärligt är det när vi rekommenderar exempelvis Novo Nordisks Insulatard penfill och så beslutar företaget sig en­sidigt för att upphöra med försäljningen i Sverige.

Niels Christian Hirsch säger att Novo Nordisk bland annat informerat Barnläkarföreningens sektion för diabetes i förväg. Hur kunde företaget då missa att små barn kan behöva halva enheter insulin, som Insulatard penfill kan erbjuda? Företaget har nu skjutit upp indragningen från den 1 september 2007 till den 1 mars 2008. Sedan kan förskrivarna kanske begära dispens via Läkemedelsverket för att ändå få tillgång till Insulatard penfill?

Niels Christian Hirsch säger att man vid två tillfällen har föreslagit mig ett möte. Vid det första tillfället ringde en representant och föreslog att vår läkemedelskommitté kunde rekommendera insulin från Sanofi Aventis och Lilly i stället, vilket jag knappast kunde tolka som en meningsfull inbjudan till dialog. Det andra tillfället måste vara det brev som jag erhöll från Niels Christian Hirsch mer än en vecka efter hans replik i Dagens Medicin!

Jag träffar gärna företrädare för Novo Nordisk, som vi känner som ett bra företag med bra produkter och ett långtgående intresse för att stödja medicinsk forskning och inte minst medicinhistorisk forskning.

Kerstin Hulter Åsberg

Kerstin Hulter Åsberg
är ordförande för Läkemedelskommittéernas ord­förande­kollegium, LOK, samt för kommittén för läkemedelsfrågor vid Läkaresällskapet.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev